Tr?imas per lapus

Versija spausdinimui

Intensyviausio augal? augimo ir vystymosi laikotarpiu, daniausiai vidurvasar?, pritr?ksta vien? ar kit? maisto mediag?. Grei?iausiai ? stygi? galima papildyti tr?iant per lapus. Toks tr?imo b?das efektyvus esant nepalankioms augimo s?lygoms, ypa? sausesn? ar altesn? vasar?. Tuomet patartina daroves per lapus patr?ti ir daugiau kart?, netgi kas savait?. Darbelio ?ia nedaug, o purktuvus, didesnius ar maesnius, visi darininkai turi.

Tr?imui per lapus tinkamiausios yra kompleksin?s tr?os. Jau vien tod?l, kad darov?ms prastai augant ar skurstant, net sunku nustatyti, kokio maisto elemento tr?ksta, o gal ir keli?. Tuo labiau, kad daugumos maistmediagi? tr?kumo poymiai gana pana?s lapai pavies?ja, gelsta, di?sta.

Universaliausios ir tinkamiausios maisto element? santykiu yra KEMIRA. Jos labai koncentruotos, greitai tirpsta vandenyje. Pradioje vegetacijos naudojama FOLICARE NPK santykiu 22522, vegetacijos metu FERTICARE NPK 141125, vegetacijos pabaigoje FERTICARE NPK santykiu 61430. Tr?iant per lapus, purkti rekomenduojama 0.51 proc. tirpalu arba 50100 g tr?os 10 litr? vandens. Jauniems, gleniems augalams vegetacijos pradioje tirpalo koncentracija rekomenduojama maesn?, vegetacijai ?pus?jus didesn?.

Tr?ti per lapus galima naudoti ir azoto tr?? karbamid?. Visikai nepavojinga koncentracija darov?ms iki 0,3 proc., arba 30 g karbamido 10 litr? vandens. Stipresn?s koncentracijos tirpalas gali b?ti naudojamas agurkams 0,30,4 proc., pomidorams 0,50,6 proc., kop?stams 0,81 proc., svog?nams, burok?liams, morkoms 1,52 proc. V?si?, lieting? dien? tirpalo koncentracija gali b?ti didesn? negu kart?, saus?.

eimos dare tr?ti per lapus labai efektyvu. Ir tr?? sutaupome, o ir augalai kaip mat sureaguoja ? tok? patr?im?, net spalv? pakei?ia, patams?ja. Tr?imo ?ranga paprasta vandens rezervuaras, maas siurbliukas, gumin?s arnos, purktukai ir reikiamos koncentracijos tirpalas.

Komentarų nėra