Trūksta tik regalijų ir naujų ratų

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

Šį pirmadienį vyko jau trečiasis Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame sudalyvavo 23 tarybos nariai. Iškilmingai buvo atliktas nusipelniusiųjų ir sukaktuvininkų pagerbimo ritualas – už ilgametį kruopštų, atsakingą ir sąžiningą darbą meras Remigijus Ačas įteikė padėkas Raseinių krašto istorijos muziejaus direktorei Birutei Kulpinskaitei bei Raseinių kūno kultūros ir sporto direktoriui Egidijui Zinkui, neseniai atšventusiems gražius jubiliejus. E. Zinkų taip pat pasveikino tarybos narė, sportininkų patronė Ona Babonienė bei perdavė švietimo ir mokslo ministro G. Steponavičiaus padėką. Gimtadienio proga buvo pasveikinta tarybos narė Edita Bartuševičiūtė.
Posėdžio metu politikai svarstė 29 sprendimų projektus, tačiau ne visi jų buvo patvirtinti.

Gydymo įstaigos priekaištų nesulaukė

Septyni pirmieji darbotvarkės klausimai buvo susiję su medicinos pasauliu: patvirtinta VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centre teikiamų konvojuojamųjų asmenų medicininės apžiūros paslaugų kaina – 60 Lt/val., į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą deleguotas tarybos narys Gediminas Kazys Galubauskas, patvirtintos VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Raseinių ligoninės, Raseinių greitosios medicinos pagalbos stoties, Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro, Raseinių psichikos sveikatos centro 2010 metų finansinės atskaitomybės. Hipokrato pasekėjų pristatyti sprendimų projektai tarybos nariams jokių klausimų nesukėlė, už juos balsuota vienbalsiai. Taigi, galime daryti išvadą, kad mūsų rajono gydymo bei sveikatos priežiūros įstaigos dirba nepriekaištingai.

Seneliams šiluma kaulų nelaužo

Tarybos nariui Valdemarui Jacikui abejonių sukėlė sprendimo projektas „Dėl socialinės globos paslaugų kainos Blinstrubiškių senelių globos namuose patvirtinimo“. Tarybos narys, besirūpindamas, kad per didelis šilumos kiekis seneliams nepradėtų laužyti kaulų, globos namų direktoriaus Algirdo Rimydžio prašė paaiškinti, kodėl vienam globos namų gyventojui nustatyta gan aukšta šilumos kaina – 179 Lt/mėn., kai tuo tarpu vieno senelio pamaitinimas per mėnesį kainuoja 220 Lt. A. Rimydis atsakė, kad sudaryta 10 metų sutartis su organizacija, stačiusia katilinę, ir yra įsipareigojimas tiek mokėti. „Pas mus labai dideli plotai, šildoma ne vien ten, kur žmonės gyvena. Bendrai šildomos patalpos užima 7 278 kv./m, taigi pagal plotą globos namuose kaina už šilumą mažesnė nei rajone“, – apsigynė direktorius.

Mero inauguracija – jau šį  šeštadienį. O Jūs ar dalyvausite?
Tarybos sekretorė Violeta Lauciūnienė pateikė opozicijos atstovų nežavintį sprendimo projektą „Dėl rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo“. Tarybos sekretorė priminė gerai žinomą faktą, kad beveik prieš porą mėnesių Raseinių rajono savivaldybės meru išrinktam Remigijui Ačui iki šiol dar neįteiktos  regalijos, todėl  gegužės 28 d. ketinama surengti mero inauguraci-ją. Į iškilmingą posėdį numatyta pakviesti Raseinių rajono garbės piliečius, Kauno regiono, Kelmės, Jurbarko, Tauragės, Šilalės ir Radviliškio rajonų savivaldybių merus, užsienio svečių delegacijas, valstybinių institucijų, veikiančių Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje, vadovus ir kitus svečius.
Savo pastabas apie iškilmingo posėdžio sušaukimą išsakė tarybos narys Antanas Kilčauskas. Jis teigė, kad šis klausimas nebuvo svarstytas Biudžeto ir ekonominio socialinio vystymo komitete, tačiau mero potvarkiu gegužės 5 d. buvo sudaryta darbo grupė, kuri jau daug spėjo nuveikti, į ceremoniją sukvietė svečius. „Kam dabar reikalingas tarybos pritarimas? Tai tik formalumai, – teigė A. Kilčauskas. – Kita vertus, tokio masto renginys atrodo šiek tiek nekukliai. Aš nepritariu.“ Visada besišypsantis tarybos narys Darius Ulickas pažymėjo, kad inauguracija, be abejo, reikalinga, tačiau jis ironiškai susirūpino, ar užteks penkių dienų iškilmėms pasiruošti. Tarybos narys pasiūlė inauguraciją atidėti iki birželio pabaigos.
Tarybos narys Liudas Kavaliauskas teigė, kad pažeistas tarybos veiklos reglamentas, kadangi didžioji lėšų dalis skiriama iš administracijos direktoriaus rezervo, o pagal galiojantį reglamentą, jei direktorius iš savo rezervo skiria daugiau nei 1000 litų, reikalingas komiteto pritarimas. „Kiek žinoma, klausimas komitete nebuvo svarstytas, tačiau direktorius įsakymą pasirašė. Pažeistas reglamentas, taigi išeina, kad iškilmingas posėdis šaukiamas ir pinigai skiriami neteisėtai, nesivadovaujant įstatymais, todėl opozicija nemato galimybių jame dalyvauti“, – rėžė L. Kavaliauskas.
Administracijos direktorius Dainius Baltrušaitis į L. Kavaliausko pastabas atsakė, kad buvo paruoštas įsakymas iškilmėms panaudoti lėšas iš administracijos direktoriaus rezervo, tačiau tam nepritarė Biudžeto komitetas, todėl nuspręsta panaudoti reprezentacines lėšas.
Pasinaudodamas palankia proga, prabilo ir pats meras Remigijus Ačas. „Taip, pagal potvarkį buvo sudaryta inauguracinė komisija, – pripažino rajono galva, – tačiau, nenorėdamas primesti savo nuomonės, nei viename tos komisijos posėdyje nedalyvavau. Kol kas dar nei vienas litas nėra išleistas. Inauguracijos posėdis numatytas gegužės 28 dieną, tai bus šventė miestiečiams, pagrindinės lėšos – scena ir koncertas, o renginio aptarimo išlaidoms padengti esame suradę rėmėjų. Dėl svečių delegacijų atvykimo jokio neūkiškumo nematau – tam kasmet yra numatomos lėšos, ir koks skirtumas, pavasarį ar rudenį atvyks delegacijos.“
Už tai, kad mero inauguracijos iškilmės būtų surengtos gegužės 28 dieną, pabalsavo 14 tarybos narių.Inauguracinės komisijos pirmininkė tarybos narė Aldona Ona Radčenko „Alio, Raseinius“ informavo, kad inauguracijos iškilmėms numatyta išleisti 11 700 Lt, o užsienio delegacijų priėmimui iš reprezentacinių lėšų bus skirta 7000 Lt.

Iki rudens vandens kaina nesikeis

Netikėtai susiklostė sprendimo projekto „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“ svarstymas, kurį pristatė Ekonomikos, ūkio ir turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas Romanas Evseičikas. Pasak specialisto, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina mūsų rajone buvo nustatyta 2006 metais, o įstatymas numato, kad ji turėtų būti peržiūrima kas treji metai. Sprendimo projekte numatyta dabartinę kainą padidinti 20 procentų, tai yra, mokestis už vandenį padidėtų 50 ct/kub.m, o už nuotekas – 56 ct/kub.m. R. Evseičikas pažymėjo, kad „Raseinių vandenys“ dirba nuostolingai, todėl viena iš priemonių gelbstint įmonę turėtų būti kainos peržiūrėjimas. Biudžeto ir ekonominio socialinio vystymo bei Ūkio ir verslo plėtros, informacinės visuomenės kūrimo komitetuose šiam sprendimo projektui buvo pritarta.
Kai kurie opozicijos atstovai suskubo priminti valdančiajai daugumai, kad gyventojams buvo žadėta kainų už paslaugas stabilizacija ir net mažėjimas, tačiau šis sprendimo projektas rodo ką kita.
Tarybos narys Valdemaras Jacikas teigė, kad nėra gerai didinti vandens bei nuotekų tvarkymo kainas, kadangi šio pabrangimo niekas nesąlygoja. Pakėlus kainas Raseiniai pagal vandentvarkos įkainių aukštumą taptų 14 respublikoje.  Tarybos narys L. Kavaliauskas teigė, kad vandens kainos padidinimas 20 procentų laukiamo efekto neduos, kadangi rajone gan didelė bedarbystė, todėl priėmus šį sprendimo projektą dar labiau padidėtų gyventojų įsiskolinimai vandentiekiui.
Meras pasiteiravo, kokia šiuo klausimu Biudžeto ir ekonominio socialinio vystymo komiteto, kuriame persvarą turi opozicijos atstovai, nuomonė: „Kaip suprantu, socialdemokratai lyg ir prieš kainų kėlimą, o jūs, turėdami persvarą, siūlote tam pritarti?“
Biudžeto ir ekonominio socialinio vystymo komiteto pirmininkas A. Kilčauskas numykė, kad komitete buvo nutarta pritarti, tačiau paskui teko labiau pasigilinti, analizuoti, lyginti su kaimyniniais rajonais, todėl niekas nedraudžia ir kitą nuomonę turėti.
„Labai džiugu, kad jūs pakeitėte savo nuomonę, – pergalingai nušvito meras. – Matau, kad einama lengviausiu keliu – norima iš karto padidinti kainą 20 procentų. Tačiau nebuvo jokios diskusijos apie įmonės valdymo optimizavimą, kitų rezervų ieškojimą. Siūlau atidėti šį sprendimo projektą ir prie jo sugrįžti vasaros pabaigoje, kai bus gerai išanalizuota įmonės struktūra ir kiti rezervai.“
Už mero siūlymą palikti šį sprendimo projektą tobulinimui norom nenorom rankas pakėlė visi 23 tarybos nariai. Po balsavimo meras nesusilaikė nuo kandžios replikos – Biudžeto komitetui palinkėjo kitą kartą atidžiau nagrinėti klausimus.

Žingsnis šilumos kainos mažėjimo link?

Skaudžiu smūgiu žemiau juostos kai kuriems rajono politikams-verslininkams tapo sprendimo projektas „Dėl pavedimo vykdyti kuro tiekėjo funkcijas UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“. Siekiant sumažinti centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kainą, nutarta pavesti Raseinių rajono savivaldybės kontroliuojamai įmonei UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ vykdyti kuro (biokuras, durpės ir kt.) tiekėjo funkcijas,  tiekiant kurą UAB „Raseinių šilumos tinklai“.
Vicemeras Sigitas Vaičius patikslino, kad šilumos tinklai, pirkdami biokurą (medžio drožlių, durpių ir kt. mišinį), neturi mokėti taršos mokesčio, tačiau perkant durpes ir medžio drožles atskirai, toks mokestis yra numatytas. Taigi, „Raseinių komunalinės paslaugos“ būtent ir atliks nuo aukštų taršos mokesčių išlaisvinantį veiksmą – atskirai nupirks medžio drožlių, durpių, sumaišys šiuos komponentus ir šilumos tinklams parduos jau gatavą biokurą. Tarybos narys Vaidas Kuzmarskis paprašė mero pakomentuoti, ar tokiu būdu yra siekiama įgyvendinti rinkėjams duotus pažadus 25 procentais sumažinti šilumos kainą.
Meras entuziastingai atsakė, kad būtent taip ir yra: „Darysime viską, kad dirbtumėme be tarpininkų. Iki šiol viena įmonė pirkdavo durpes, užsidėdavo velnišką antkainį vien už tai, kad jas sumaišydavo su medžio drožlėmis. Tačiau šiandien mes tai galime kontroliuoti per Savivaldybės įmonę ir apsieiti be privačių įmonių. Suprantu, kad kai kam tai labai skausminga, tačiau mes dary-sime viską, kad gyventojams šilumos kaina sumažėtų. Iš gyventojų vargų negali kažkas sau krautis kapitalo.“
Tarybos narys A. Kilčauskas nenorėjo sutikti su mero teiginiais – tarpininkai vis tiek kažkokie bus – ,,Raseinių komunalinės paslaugos“ neturi nei savo durpynų, nei miškų. Komunalininkai vis tiek turės Viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka organizuoti pirkimą.
Meras patikino, kad šis klausimas yra suderintas su vyriausybės atstove ir čia jokių pažeidimų nėra bei dar kartą akcentavo, kad šilumos tinklai negali atskirai pirkti medžio drožlių ir atskirai – durpių. „Galima pirkti tik mišinį. Buvo privati įmonė, kuri maišydavo, tai mes tą tarpininkavimą pavesime savivaldybės įmonei, kad galėtumėme kontroliuoti, už kiek perka, kokį antkainį užsideda. O privatininko kontroliuoti mes negalime, kokią kainą jis rinkoje pasiūlo, už tokią mes turime pirkti“, – kantriai dar kartą paaiškino meras.
Anot tarybos nario V. Jaciko, kadangi komunalinis ūkis turės skelbti konkursus, kuro įsigyti siūlys ir vėl tie patys privatininkai. „Tokiu būdu atsiranda dar vienas tarpininkas – tai mūsų savivaldybės įmonė. Tik norėdamas, kad šilumos kaina būtų mažesnė, visada pasisakiau prieš dar vieno tarpininko įvedimą“, – išsakė savo nuomonę V. Jacikas.
Vicemeras paprieštaravo, kad tai nėra dar vienas tarpininkas, o tik ano tarpininko pakeitimas. Kuras bus perkamas ten, kur išgaunamas – nei vienas durpynas neužsiima tiekimu ir pardavimu. Taigi, koks skirtumas, ar pirks mūsų įmonė, ar privati. Tik tiek, kad bus galima kontroliuoti ir koreguoti kainą, savai įmonei apriboti pelną. O kokį pelną užsideda privatininkas, nėra aišku.
Tarybos narys Gintautas Mikolaitis sunerimo dėl komunalinio ūkio technikos – ar ji bus pajėgi tiekti kurą, ypač žiemą. Tačiau meras ramino, kad šis projektas tęsis ne vienerius metus, jei reikės, komunalininkai technikos įsigys išperkamosios nuomos būdu.
Sprendimo projektui pritarė 14 tarybos narių, 9 pasikliovė liaudies išmintimi: susilaikymas – dorybė. (Tarybos narys Romaldas Zubiela tądien posėdyje nedalyvavo, – red. pastaba.)

Naujam merui – naujas automobilis

Sprendimo projektą „Dėl leidimo Raseinių rajono savivaldybės administracijai nuomotis lengvąjį tarnybinį automobilį“ pristatė pats meras Remigijus Ačas. Jis teigė, kad automobilis, kuriuo važinėjo meras, jau pasiekė kritinę 6 metų amžiaus ribą, be to, visiškai sugedo kažkurios seniūnijos automobilis, todėl administracijos direktorius perleido savąjį. Buvusiu mero automobiliu nuo šiol važinėsis administracijos direktorius ir vicemeras, todėl prašoma tarybos pritarimo išnuomoti merui naują transporto priemonę 5 metams, o sutarties sąlygose numatyti Savivaldybei galimybę ją nusipirkti už likutinę vertę. Savivaldybės administracija skelbs konkursą dėl automobilio nuomos.
Tarybos nariui V. Jacikui šįkart užkliuvo, kodėl ketinama būtent nuomotis automobilį. Jis pasiūlė, kad automobilį būtų galima įsigyti išperkamosios nuomos būdu, nes tik nuomojant ir mokant po 1700 Lt kas mėnesį, per 5 metus bus išleista apie 100 000 Lt, o daikto Savivaldybė neturės.
Administracijos direktorius paaiškino, kad perkant automobilį išperkamosios nuomos būdu, biudžete tam turi būti numatytos lėšos. Šių metų biudžete pinigėlių nėra numatyta, tačiau po 5 metų automobilį bus galima išsipirkti už likutinę vertę, iš anksto biudžete numačius tam lėšas.
Tarybos nariui G. Mikolaičiui iškilo klausimas, kodėl planuojama nuomotis 5 metams, jei mero kadencija trunka tik ketverius. O jei kitos kadencijos merui šis automobilis nepatiks, vėl reiks ieškoti kito? Tarybos narys siūlė nuomos terminą sutrumpinti iki 4 metų bei pasiteiravo, kokia bus nuomojamo automobilio markė – „Lexus“ ar panašiai?
„Gerbiamas kolega, jei aš norėčiau nuomotis tik 1 metams, tai jūs sakytumėte, kad meras ruošiasi keisti automobilius kaip kojines. O kas dėl „Lexuso“, jei gerbiamas Valdemaras Jacikas dalyvautų konkurse ir pasiūlytų savo automobilį, aš su mielu noru tokį automobilį išsinuomočiau.“
Naujų mero ratų nuomai pritarė 14 tarybos narių, 8 buvo „prieš“ ir vienas susilaikėlis.
P.S. Akivaizdu, kad merui glamūras ne prie širdies, todėl negalime atmesti tikimybės, kad jis pasiliks prie įprasto, patikimo, laiko patikrinto varianto – pasitenkins kuklaus 5 klasės BMW nuoma.

2 Komentarai

 1. Skaitytojas

  2011-05-26 14:32

  Meras pirmame ar antrame Tarybos posėdyje(tiksliai neprisimenu) viešai pareiškė, kad jis dirbs be padėjėjų ir patarėjų, taip pat jam nebus reikalingas automobilis ir vairuotojas. Meras bent vieną kartą pamelavęs praranda pasitikėjimą visam laikui. 1700Lt/mėn, 20400 Lt metams, 81600 Lt per keturis metus.
  Man tai labai patinka, kai mūsų valdžios vyrai visur dalyvauja visi trys – sveikina šimtametę senolę,trise nuvažiuoja į Ariogalos sveikatingumo kompleksą, trise dalyvauja mokyklų bendruomenių susitikime, trise dalyvauja net kaimo bendruomenių sąjungos ataskaitiniame susirinkime. Meras ir mero pavaduotojas išsako savo rekomendacinę nuomonę, na, o vykdomoji valdžia rėžia į akis. Šitaip dirbant tikriausiai padaroma tris kartus daugiau?…

 2. eglė

  2013-09-18 17:46

  Gal nereikėtų kalbėti gydytojams apie HIPOKRATO PRIEAIKĄ.Dažnai medikai pamiršta kas tai yra.neseniai į kaimą buvo iškviesta GREITOJI MED.PAGALBA,neįvardinsiu į kokį kaimą-SUPRANTAT KOKIE LAIKAI.žmogus rimtai serga,bet nebuvo susitvarkęs sveikatos draudimo.pirminė med pagalba buvo suteikta ir žmogus išleistas į namus.Po to sesuo apmokėjo sveikatos draudimą,bet dar neįsigaliojus laikui -žmogus vėl susirgo.Netolimas kaimynas,GERAS ŽMOGUS atvežė ligonį iki plento ir iškvietė greitąją med.pagalbą,kurios FELČERĖ PAMAČIUSI LIGONĮ PASAKĖ SU PASIBJAURĖJIMU-IR VĖL ČIA TAS UBAGAS.Nemanau :jog nuo socialinės padėties priklauso HIPOKRATO PRIESAIKA.Tiesiog buvo ponia FELČIARĖ PRASILENKUSI SU PAPRASČIAUSIU ŽMOGIŠKUMU.