Trumpalaikės stažuotės ugdymo turiniui atnaujinti

Siųsti Versija spausdinimui

Balandžio 6 d. grupė Raseinių rajono mokytojų dalyvavo trumpalaikėje stažuotėje „Kaip dirbti pagal atnaujintas dalyko programas“ Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje. Savo patirtimis dalijosi net šeši šios ugdymo įstaigos mokytojai. Buvo pristatyta pamokos, orientuotos į mokinių kompetencijų ugdymą, struktūra, pamokos uždavinio formulavimo principai susiejant juos su įsivertinimo kriterijais, tarpdalykinės integracijos pavyzdžiai ir pan. Pasirinktas įdomus mokymų būdas – praktikumas, kai nuvykę mokytojai tapo mokiniais ir patys turėjo galimybę pajusti, kaip tikslingiau organizuoti ugdymo procesą siekiant ugdyti įvairias mokinių kompetencijas. Be abejo, visa tai nėra absoliučiai nauja bet kuriam ilgesnį laiką dirbančiam mokykloje mokytojui.
Tiesiog ruošiantis dirbti pagal atnaujintas programas į daugelį dalykų reikia pažvelgti kitu kampu, stipriau akcentuoti mokomosios medžiagos sąsajas su gyvenimu, atsižvelgti į šiuolaikinio mokinio mokymosi ypatumus. Be to, kad stažuotėje dalyvavę mokytojai gavo daug naudingos informacijos ir patirčių, labai svarbu, kad tokie kolegiški susitikimai padeda mažinti nerimą, kurį jaučia nemaža dalis pedagoginės bendruomenės pasitikdama atnaujintą ugdymo turinį.
Nuoširdžiai ačiū Kauno Kazio Griniaus progimnazijos mokytojams, administracijai su direktoriumi priešakyje už tai, kad jie labai profesionaliai ir atsakingai įgyvendino visą stažuotės programą, kad atvėrė ne tik savo mokyklos duris, bet ir savo širdis.
Valdonė Balčaitienė

Komentarų nėra