Trys laureat?s konkurse Rudens nuotaikos

Versija spausdinimui

Jau tre?ius metus Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnyba organizavo konkurs? Rudens nuotaikos. Jame gal?jo dalyvauti rajono ugdymo ?staig? mokiniai. Konkurso iniciatoriai buvo Prezidento Jono emai?io gimnazijos dail?s mokytoja metodinink? Rasa Tytmonait?, Raseini? altinio progimnazijos technologij? mokytoja metodinink? Aldona Kukulskien? ir vyresnysis technologij? mokytojas Leonas Miklius.
Konkurso tikslas lavinti dalyvi? k?rybikum?, menin?s raikos geb?jimus, ugdyti suvokim?, kad regimasis pasaulis tai gamtos ir mogaus sukurti vaizdai.
Darbai buvo vertinami keturiose amiaus kategorijose: 56 klas?s, 78 klas?s, 910 klas?s ir 1112 klas?s.
iame konkurse jau tre?ius metus dalyvauja ir Raseini? rajono kult?ros centro dail?s studijos jaunieji menininkai. Kaip ir pra?jusiais metais, komisija ?vertino kelet? dail?s studijos nari? k?rini?. Diplomant?mis tapo Justina Poci?t? (I vieta 56 klasi? grup?je), Astr?ja Vaitkevi?i?t? (II vieta 56 klasi? grup?je) ir Med?ja Vaitkevi?i?t? (I vieta 78 klasi? grup?je).
Diaugiam?s k?rybingais dail?s studijos vaikais ir j? laim?jimais.
Dalia Rapalyt?,
Raseini? rajono kult?ros centro
dail?s studijos vadov?

Komentarų nėra