Turininga metodinė išvyka pas kolegas

Versija spausdinimui

Saulėtą ir šiltą rugsėjo 29-osios dieną Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios biblio­tekos filialų darbuotojai dalyvavo išvažiuojamajame renginyje – metodinėje dienoje. Pirmiausia apsilankėme Ariogalos miesto bibliotekoje, kur mus šiltai pasitiko bibliotekininkės Daiva ir Dalė. Darbuotojos supažindino su bibliotekos erdvėmis, trumpai papasakojo apie vykdomas veiklas ir pristatė virtualią parodą „Ariogala senose fotografijose“. Turėjome puikią galimybę pažvelgti į Ariogalos praeitį, susipažinti su jos istorija. Šiek tiek pabendravę prie arbatos puodelio, pajudėjome Betygalos apylinkių link.
Pirmasis mūsų sustojimas Betygaloje – Betygalos muziejus. Čia mus pasitiko energingoji, džiaugsmu švytinti muziejininkė Marijona Birutė Navakauskienė. Muziejininkė supažindino su vietinių meistrų sukurtų skulptūrų ekspozicijomis, metalo dirbiniais, kitais įdomiais kraštą pristatančiais dalykais. Vėliau apžiūrėjome geologijos ekspoziciją, gausią mineralų, uolienų, fosilijų, kriauklių kolekciją. Geologijos ekspozicijoje galėjome pamatyti pačių įvairiausių akmenų, pradedant surastais Lietuvoje, Betygalos apylinkėse ir baigiant pusiau brangiais akmenimis, atkeliavusiais iš kitų šalių. Atsisveikinę su šauniąja muziejininke, pajudėjome Betygalos miestelio centro link. Prieš apsilankydami Betygalos miestelio bibliotekoje, turėjome progą užsukti ir į Betygalos Šv. Mikalojaus bažnyčią. Čia mus pasitiko panelė Zita, ji supažindino su bažnyčios istorija, architektūra, papasakojo daug įdomių faktų, nutikimų, susijusių su bažnyčia.
Paskutinė mūsų sustojimo vieta – miestelio biblioteka, ten mus pasitiko bibliotekininkė Regina. Ji supažindino su bibliotekos patalpomis, pristatė kraštiečio mokytojo Antano Juškos bibliotekos lobyną, pasidalino su kolegėmis gerąja darbo patirtimi ir pristatė pranešimą „Betygalos istorijos pusvalandis“. Jame išsamiai, iliustruodama nuotraukomis supažindino mus su Betygalos miestelio istorija ir žymiais šio krašto žmonėmis. Išklausę biblio­tekininkės Reginos pranešimo, pratęsėme metodinę dieną kalbėdamiesi aktualiais bibliotekinės veiklos klausimais, kuriuos aptarė Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktorė Daina Sutkevičienė ir metodininkė Virginija Miežinienė. Kiekviena išsakyta nauja idėja ar kritiškas pastebėjimas įkvėpė bibliotekininkes diskusijai prie arbatos puodelio. Jos dalinosi gerąja darbo patirtimi ir pasiekimais, kalbėjo apie iškylančias problemas ir trūkumus planuojant ir organizuojant bibliotekos veiklą.
Metodinę dieną užbaigėme ant ąžuolo lapo užrašydami linkėjimą Betygalai ir apsilankydami prie Mikalojaus Daukšos ąžuolo, kuris, kaip pasakojama, atsirado kartu su į Betygalą atvykusiu lietuviško žodžio puoselėtoju M. Daukša, klebonavusiu Betygaloje.
Vieningai sutarėme, kad tokio pobūdžio išvykos pas kolegas labai įdomios ir naudingos, todėl tikimės, kad jų susiorganizuosime dar ne vieną.
Virginija Miežinienė,
Raseinių Marcelijaus Martinaičio
viešosios bibliotekos vyriausioji
metodininkė

Komentarų nėra