Ugniagesiai šventėje demonstravo profesinį pasirengimą

Siųsti Versija spausdinimui

Kasdienybė ir šventė

Albinas STAKAUSKAS

Gegužės 4-ąją šalies ugniagesiai gelbėtojai mini Šv. Florijono – ugniagesių globėjo – dieną. Ta proga penktadienį Ariogalos Dainų slėnyje rajono Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir Priešgaisrinės saugos tarnybos ugniagesiai paminėjo profesinę šventę. Jos metu sulaukta daug sveikinimų, padėkų.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje. Jas aukojo klebonas Gintautas Jankauskas. Vėliau popietė tęsėsi Dainų slėnyje. Šventę vedė ir svečius pristatė Ariogalos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė Kvietkuvienė. Iškilmingos rikiuotės metu sveikinimo žodį tarė rajono Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Eugenijus Šeduikis. Pažymėjęs, jog kolektyvui tai neeilinė, džiugi, naujai atgimusi šventė, jis sakė, kad kiekvienas nuoširdžiai dirbantis gali didžiuotis, nes tarnyba sugebėjo pelnyti didelį visuomenės pasitikėjimą. ELTOS apklausos duomenimis, Lietuvos priešgaisrine gelbėjimo tarnyba pasitiki net 85 % gyventojų. „Nuoširdžiai sveikinu kiekvieną jūsų ir dėkoju, kad dirbate, kad atsakingai žiūrite į keliamus uždavinius. O tuo pačiu linkiu jums daug asmeninės laimės, stiprios sveikatos
bei darnos šeimoje. Te visur ir visada jus lydi Šv. Florijono palaima“, – baigdamas palinkėjo E. Šeduikis. Susirinkusiuosius taip pat pasveikino Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos direktorius Robertas Sitavičius, Seimo narys Edmundas Jonyla, Savivaldybės administracijos direktorė Aurelija Ložytė, Ariogalos miesto seniūnijos seniūnė Renata Aleksiejienė. E. Šeduikis ir R. Sitavičius įteikė padėkos raštus tarnyboje pasižymėjusiems ugniagesiams. Raseinių PGT valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas Edmundas Milkevičius į šventės dalyvius kreipėsi šiais žodžiais: „Linkiu jums kuo mažiau gaisrų ir kitų nelaimių. Sako, kad akiai nėra nieko malonesnio, kaip žiūrėti į židinyje degančią ugnį, tekantį vandenį ir kitus dirbančius žmones. Tad žiūrėkite, mielieji, kad patiems dirbti nereikėtų…“.
Kauno apskrities priešgaisrinė gel-bėjimo valdyba organizavo du konkursus, skirtus Florijono dienai paminėti. Įvyko piešinių konkursas „Išmokime padėti sau ir kitiems“ bei literatūros konkursas „Kovotojai su ugnimi“. Šventės metu E. Milkevičius paskelbė konkurso finalininkus. Literatūros konkurse pirmąją vietą laimėjo Birutė Milkintaitė (3g2 kl., mokytoja Roma Stunžinienė, Prezidento Jono Žemaičio gimnazija), trečiąją vietą (8-12 kl. grupės eilėraščiai) – Monika Kvederaitė (8 kl., mokytoja Virginija Tamošaitienė, Raseinių   Šaltinio vidurinė mokykla) ir dar viena trečioji vieta atiteko Godai Globytei (5 kl., mokytoja Dalia Černeckytė, Raseinių Šaltinio vidurinė mokykla). Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Prevencinės veiklos poskyris už dalyvavimą piešinių konkurse apdovanojo I vietos laimėtoją – Raseinių Šaltinio vidurinės mokyklos moksleivę Dalią Totulytę ir jos mokytoją Rasą Tytmonaitę. Už nuoširdžią ir puikią kūrybą, suteikusią daug džiugių akimirkų ugniagesiams gelbėtojams, Raseinių pareigūnai atsidėkojo simbolinėmis dovanėlėmis dar keliolikai konkurse dalyvavusių moksleivių. Atsakomąjį žodį tarė konkurse dalyvavusių ugdymo įstaigų vadovai: Šaltinio vidurinės mokyklos direktorė Vaiva Zubrickienė, Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos direktorius Linas Dargevičius.

Pasibaigus oficialiems sveikinimams ir apdovanojimams, ugniage-siai gelbėtojai pademonstravo techniką, turimą įrangą ir gelbėjimo darbus. Žiūrovai itin susidomėję stebėjo, kaip profesionaliai veikia gaisrininkai. Buvo imituotas cheminės avarijos likvidavimas – surinktos „pavojingos“ medžiagos. Žaibiškai užsiliepsnojo padegtas automobilis. Vis dėlto kiekvienoje autotransporto priemonėje yra ypač daug degių medžiagų, tačiau gelbėtojai nepaprastai greitai užgesino liepsną, o prieš tai ištraukė iš automobilio „nukentėjusįjį“. Šių operacijų demonstravimas sulaukė karštų publikos aplodismentų. Pasibaigus parodomosioms pratybos, ugniagesiai surengė varžybas, kuriose dalyvavo Ariogalos gimnazijos jaunimas. Gimnazistai varžėsi kovinių rūbų apsirengimo, komandinio gaisrinės žarnos traukimo ir kitose rungtyse. Ariogalos šauliai visus susirinkusiuosius pavaišino kareiviška koše.

Komentarų nėra