?kininkams gresia neeilinis patikrinimas

Versija spausdinimui

Alio, Raseini? kraptotyrininko duomenimis, Raseini? rajono savivaldyb?s potvarkiu rengiama neeilin? technin?s api?ros kampanija, kurios metu bus tikrinami kombainai, traktoriai, sunkveimiai, priklausantys ioms organizacijoms: Lietuvos ?kinink? s?jungos Raseini? skyriui, Raseini? krato em?s ir miko savinink? asociacijai, Raseini? rajono kaim? bendruomen?ms, Raseini? rajono vietos veiklos grupei Raseini? krato bendrija.

Sutapimas ar ne, bet kaip tik min?t? organizacij? atstovai, pasipiktin?, kad atleistas savivaldyb?s Kaimo reikal? skyriaus ved?jas Arvydas ukauskas, usimin? ketinantys prie savivaldyb?s surengti protesto akcij? atvykti prie vietos valdios r?m? su em?s ?kio technika.

Kadangi prie savivaldyb? esanti aikt? pritaikyta tik raudoniems kilimams ir mer? inauguracij? ceremonijoms, specialistai tikrins, ar em?s ?kio technikos b?kl? atitinka tam tikrus, valdinink? nuomone, labai svarbius reikalavimus.

Technin?s api?ros tarnautojai dom?sis, ar protesto akcijoje planuojantys dalyvauti traktoriai ir kombainai turi parketui pritaikytas padangas, ar kabinose ?rengtos antenos, gaudan?ios Tvarkos ir teisingumo radijo stoties bangas, ar traktoriai ir kombainai turi borto kompiuterius, autopiloto sistemas, ar kiekvieno kombaino ir traktoriaus kabinoje yra po 12 oro pagalvi? (? technini? s?lyg? apra? kakod?l ?traukta ir dvylika paklodi?, redakcijos pastaba), ar transporto priemon? varoma moderniu elektr? ir degalus naudojan?iu hibridiniu varikliu, ar vairuotojas savo vaistin?l?je turi ultragarsin? skaler?, video otoskop?, elektrin? masauokl?, iorin?s jungties implant? ExFeel External, s?nari? endoprotez?, ingsniamat?, grafin? vizualin? autoklavin?s eigos LCD displ?j? Helix l?iams nustatyti, odontologo ?rang?, ortopedijos technik?, deguonies terapijos prietais?, frakcionuot? vakuumin? ?iangler?, valerijono, citramono bei R. Pakso portret?.

Jei ko nors i min?t? elementari? dalyk? traktorininko ar kombainininko vaistin?l?je stigs, toks asmuo netur?s teis?s vairuoti savo transporto priemon?s ir praras galimyb? dalyvauti planuojamoje akcijoje prie savivaldyb?s.

Komentarų nėra