Ūkininkų susibūrime – apie didžiausius pasiekimus ir vargus

Siųsti Versija spausdinimui

Kovo 18 dieną vyko Lietuvos ūkininkų sąjungos Raseinių skyriaus ataskaitinis rinkimų susirinkimas. Į jaukią Norgėlų bendruomenės salę rinkosi rajono ūkininkai.
Ūkininkų, turiu mintyje, užsiimančių gyvulininkyste, per trejus metus gerokai sumažėjo. Priežasčių gana nemažai: menkos supirkimo kainos už pieną, mėsą, išaugo neadekvatūs reikalavimai produkcijai pagaminti, išpūstas tikrintojų aparatas, kreivas Žemės ūkio ministerijos žvilgsnis į smulkiuosius ūkininkus.
Raseinių rajono ūkininkai į rajono biudžetą įneša svarų indėlį – už dirbamą žemę suneša apie 700 tūkstančių eurų mokesčių, stambesniuose ūkiuose sukurta nemažai darbo vietų. Miesto žmonės turėtų būti dėkingi ūkininkams – jei Lietuvoje jų yra, badas negresia. Raseinių skyriuje yra daugiau kaip 200 ūkininkų. Kiekvienas narys savanoriškai moka nario mokestį. Iš suneštų pinigų vykdoma įvairi veikla. Yra puikių ūkininkų, kurie savo entuziazmu leidžia gyvuoti mūsų skyriui. Ačiū jiems. Kilo idėja išleisti knygą apie rajono ūkininkus. Idėjos sumanytojai – skyriaus taryba ir Pranas Laurinavičius. Tikimės paramos iš visų ūkininkų ir Raseinių rajono savivaldybės.
Į susirinkimą atvyko būrelis svečių: Europos Parlamento nario Broniaus Ropės biuro vadovė Rūta Bičiuvienė, Seimo narys Arvydas Nekrošius, Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis, Kėdainių rajono tarybos narys, valstiečių partijos skyriaus pirmininkės pavaduotojas Algimantas Kižauskas, Raseinių rajono policijos komisariato atstovas Darius Jonaitis, rajono Savivaldybės vadovai. Ačiū visiems už padėkas ir dovanas. Pačius gražiausius padėkos žodžius tariame sąjungos Raseinių skyriaus vadovui Rimui Gunevičiui, jis vėl trejų metų kadencijai perrinktas pirmininku. Šis žmogus tikrai vertas tokių pareigų. Atsinaujino ir skyriaus taryba – ją sudaro Albinas Gruzdžiūnas, Vidmantas Tijūnaitis, Skaidrutė Žuvelaitienė, Algimantas Mielinis, Linas Mockus, Irena Dobrovolskienė, Edmundas Jonyla, Daiva Lukauskienė, Gintautas Lukoševičius, Egidijus Rašimas, Žydrūnas Blėdis, Genutė Mosteikienė.

Genutė Mosteikienė,
Raseinių rajono ūkininkų sąjungos skyriaus
tarybos narė

Komentarų nėra