Užgavėnės

Siųsti Versija spausdinimui

Paupio kaimų bendruomenė kartu su RRKC Viduklėje ir mokyklos mažaisiais mokinukais šventė Užgavėnes. Visus linksmino šaunieji Paupio muzikantai Elena, Jonas ir Vincas. Buvo atvykusios ir moteriškaitės iš Viduklės. Šokome, žaidėme, deginome Morę. Bendruomenės namuose šaunioji šeimininkė Danguolė visus vaišino karštu šiupiniu, ragavome atsineštų blynų ir gėrėme kmynų arbatą. Išjudinti šaunių muzikantų šokome ir dainavome. Ačiū visiems šventės dalyviams.
Zina Juškienė,
Paupio kaimų bendruomenės pirmininkė

***************

Užgavėnės – sena šventė, žinoma visose Europos šalyse. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Nors žiemos šiais metais nebuvo, bet negalima ignoruoti tradicijų.
Kalnujuose Užgavėnių šventę organizavo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Kalnujų filialas ir RRKC Kalnujuose. Savaitgalio oras nebuvo labai palankus, teko koreguoti scenarijų, bet norinčių pašėlti Užgavėnių šventėje netrūko. Renginių organizatorė Laimutė visus ateinančius perrengė įvairiais personažais. Būrys persirengėlių užpildė kultūros namų salę. Vyko aštri žodinė kova tarp Lašininio ir Kanapinio. Matydamos, kad abu žodžio kišenėje neieško, renginio vedėjos paragino jėgas išbandyti virvės traukimo varžybose. Norėdami, kad pavasaris ateitų greičiau, žmonės jungėsi į Kanapinio komandos gretas ir nugalėjo Lašininį.
Vėliau renginio dalyviai šoko liaudies šokius, žaidė žaidimus, dalyvavo „Šluotų ralio“, „Blynų valgymo“, „Ąsočių laikymo“ varžybose ir buvo apdovanoti riestainiais. Niekas nepyko už tai, kad buvo apšlakstytas vandeniu, nes tai geras ženklas. Skanių blynų prikepė ir visus vaišino šeimininkės Vaida ir Laima. Muzika ir gera nuotaika rūpinosi meno vadovas Kęstutis. Nepabūgę vėjo vaikai galėjo pajodinėti ant žemaitukės Žadutės.
Šiais metais kalnujiškiai labai garsiai netriukšmavo, kad žiemos per toli nenuvytų.
Daiva Myniotienė, Kalnujų bibliotekos vyr. bibliotekininkė

*************

Vasario 25 d. RRKC Šiluvoje sukvietė visus į turgaus aikštę švęsti Užgavėnių. Šventę skambiomis melodijomis pradėjo armonikierius Alfonsas iš Pikčiūnų.
Tradiciškai vyko Lašininio ir Kanapinio kova dėl teisių viešpatauti miestelyje. Abu personažai kvietė susirinkusiuosius į komandas rungtis: traukti virvę, vaikščioti kojūkais, valgyti košę, laikyti giros butelį, kautis su maišais per pakinkius, stumti pagalį iš rato. Dalyviai apdovanoti valgomais prizais, paskelbti rungčių čempionais.
Dėkoju visiems atėjusiems ir prisidėjusiems: armonikieriui Alfonsui, partneriams –  Šiluvos neįgaliųjų bendrijai, aktyviai ir geranoriškai įsijungusiai į Užgavėnių šventės pasiruošimą, Šiluvos gimnazijos bendruomenei, ypač pradinukams ir jų mokytojams, už puikias pačių padarytas kaukes, Tytuvėnų regioniniam parkui už bendradarbiavimą ir karštą arbatą, kojūkus ir kt., Šiluvos bendruomenei „Aušrinė“ už gardžius blynus, UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Šiluvos padalinio vyrams už laužą ir gražų bendradarbiavimą, Šiluvos seniūnui už visokeriopą pagalbą organizuojant ne tik renginius, bet ir talkinimą tvarkant buitinius reikalus, visoms šeimininkėms už gardžius blynus, už šilkinę košę su spirgais, Lašininiui, Kanapiniui, katytei, 2 čigonėlėms ir visiems atėjusiems. Ypač ačiū RRKC Šiluvoje meno vadovui Sauliui Beniuliui už įgarsinimo darbą.
Žiema bandė sugrįžti, bet išgirdusi šurmulį jau neša kudašių iš Šiluvos – sniegas tirpsta, vėjas rimsta – laukiam pavasario.
Birutė Greicienė, kultūrinių renginių organizatorė Šiluvoje

*************

Liaudis sako: jeigu sunkiai per Užgavėnes dirbsi, tai darbams galo nebus visus metus. Sujainiškiai ir atvykę svečiai sekmadienio popietę Užgavėnes šventė smagiai ir išradingai. Nors už lango oras pranašavo pavasarį, tačiau vėjas visus suvijo į Raseinių rajono kultūros centro Sujainiuose salę. Šventėje netrūko šokių, žaidimų ir puikių emocijų, tikrai visiems buvo linksma. O jau koks didelis pasirinkimas Užgavėnių kaukių, kad garbingoji komisija ilgai svarstė… Atrodo, visos gražios, visos įspūdingos, nors išrink visas. Kaip tarė, taip ir padarė. Gražiausių Užgavėnių kaukių konkurse laimėjo draugystė.
Sakoma, jei per Užgavėnes gerai pavalgysi, per visus metus būsi sotus, riebus ir stiprus. Užgavėnių šventės „Gaspadinės varžytuvės“ nugalėtoja Ligita Matelienė pasirūpino, kad visi dalyviai grįžtų namo sotūs, prisivaišinę tradiciniais Užgavėnių patiekalais.
Rita Visockienė, kultūrinių renginių organizatorė Sujainiuose

**********

Artėjant Užgavėnėms juokauta, kad tiesiog nelogiška rengti šią šventę, nes ką gi „varyti iš kiemo“ – žiemos tai nėra. Bet tokios gražios tradicijos juk neatsisakysi. Galimybė tapti neatpažįstamu persirengėliu ypač vilioja vaikus. Jie ir pradėjo Užgavėnes Nemakščiuose eitynėmis ir miestelio įstaigų lankymu.
Nemakščių dienos centro vaikams persirengti padėjo ir lydėjo bendruomenės pirmininkė ir socialinio darbuotojo padėjėja. Mažieji lankomus žmones linksmino šmaikščia prakalba, daina ir rateliais. Suaugę Nemakščių ir kaimyninių bendruomenių žmonės irgi įpratę netingėti susikurti įdomią aprangą, rinktis į būrį ir pasilinksminti. Rodos, pati gamta, vis liūdinusi gausiu lietumi ir stipraus vėjo gūsiais, nutarė vasario 25 d. vakare ilsėtis ir pasižiūrėti, kaip siaučia nemakštiškiai.
Daugelis atsiliepė į kvietimą ateiti kaukėtiems. Nemakščių, Pašešuvio, Mažosios Viduklės, Užkalnių bendruomenės paruošė ir programą, tad ne tik renginio vedėja bei tradiciniai personažai Lašininis ir Kanapinis rūpinosi kurti nuotaiką ir šurmulį, kad išjudintų tuos, kurie čia labiau tikėjosi pabūti žiūrovais. Žinoma, svarbus vaidmuo teko grupei „Nemakščių vyrai“, jų muzikai, šmaikščioms dainoms, vadovavimui šokant ratelius ir azarto palaikymui atitinkamomis melodijomis, kai rungtyniauta.
Štai susirinkusius linksmina tik iš balso atpažįstama Nemakščių bendruomenės pirmininkė Regina Pratašienė. Originaliu „mažų žmogučių“ šokiu prikausto dėmesį Pašešuvio šaunuoliai, ritmingu folkloriniu prasisuka gausi Mažosios Viduklės grupė. Visą laiką aikštėje zuja Lašininis ir Kanapinis, šurmulį į tvarkingą veiksmą rikiuoja renginio vedėja. Būtent ji suburia dvi mažųjų dalyvių komandas, kurios, ilgakotėmis šluotomis varydamos į vartus kamuolį, spręs amžinąjį Kanapinio ir Lašininio ginčą. Labai „elegantiškai“ tokios rungtynės pakeičia anksčiau mėgtas tiesiogines personažų imtynes. Dabar šie stoja tik saugoti savo vartų. Ir čia, ir minimiems veikėjams čiuožiant lentinėmis „slidėmis“ – lygiosios.
Sudeginta Morė, seniūnas Remigijus Laugalis atneša prie laužo krepšį malkų, ant kiekvienos pliauskos užrašyta kokia nors yda: pavydas, apkalbos, pyktis, storžieviškumas, šykštumas, apsileidimas ir t. t. Seniūnaičiai šį blogį sumeta į laužą, taip „išvydami“ gražiai gyventi trukdančias ydas.
Kai maži ir dideli, kaukėti ir ne prisišoko, sušilo ir gal kas jau pavargo, seniūnas ėmė dalyti šventę kūrusiems bendruomenių žmonėms, rėmėjų šeimai Reginai ir Antanui Pratašiams dovanas. Iš Lašininio kraitelės ėmė dešrų rinkeles, kumpį, Kanapinis geriems žmonės skyrė vaišes pagal savo išgales – džiūvėsių pakuotes.
Kol visa tai vyko aikštėje, dideliuose katiluose garavo sriuba, pukšėjo plovas, kepė įprasti lietiniai ir gražiai susukti blynai, vien savo užrašu kažką skanaus žadėjo „Kanapinio užkandinė“. Tai jau minėtų bendruomenių gabių kulinarų pastangos. Nors niekas neatėjo alkanas, šeimininkių kviečiami, gardžių kvapų viliojami, renginio vedėjos raginami, šventės dalyviai vaišinosi, vertino skonį, dėkojo šeimininkėms. Ištuštėję katilai, keptuvės buvo lyg maistą gaminusiųjų triūso įvertinimas. Tik, kaip liaudies išmintis teigia, batsiuvys lieka be batų, taip ir viskuo pasirūpinusiai šventės vedėjai tik vienas šaukštas sriubos bekliuvo… Kai visko buvo su kaupu, ji gardžiuotis neturėjo laiko.
Kaip šventės pabaigoje sakė seniūnas, šis triukšmingas susiėjimas eilinį kartą paliudijo nuoširdžią žmonių bendrystę, norą ir gebėjimą įnešti savo indėlį puoselėjant krašto tradicijas, turtinančias mūsų kasdienybę.

Živilė Lembutienė

******************

Užgavėnės – viena gražiausių žiemos švenčių. Šią dieną kepami ir valgomi blynai, nes jie šviesos ir grįžtančios saulės simbolis.
Šią šventę linksmai paminėjo ir gausiai susirinkę Raseinių senjorų bendrijos „Bočiai“ nariai. Atvyko ypač gražiai išsipuošusi Žiemužė (Elena Gaidelienė), visus apibarstė paskutiniais snaigių likučiais. Jautėmės kaip gražiausioje žiemos šventėje. Nors Žiema nenorėjo užleisti savo vietos, bet išsipuošęs žiedais Pavasaris (Vytautas Gaidelis) nugalėjo Žiemą.
Dalyvavo ir Lašininis su Kanapiniu (Vytautas Andrijaitis ir Marytė Kariniauskienė). Persirengėliai linksmai šoko ir dainavo, jiems talkino „Bočių“ muzikantai, savo mėgstamas dainas atliko duetai. Žiema ir Pavasaris įdomiai papasakojo apie Užgavėnių papročius, uždavė įvairių klausimų.
Po gražių kalbų, po blynų ragavimo Lašininis su Kanapiniu pradėjo kovoti. Aišku, nugalėjo Kanapinis. Trankiu maršu išlydėjome Žiemą ir Lašininį. Svarbiausias šventės akcentas – Morės deginimas. Visi linksminosi, dainavo, šoko – smagu, nes žiemos jau nebėra.
Morė sudeginta, žiema išvaryta, baigėsi ir šventė. „Bočių“ pirmininkė Elytė Pužaitienė palinkėjo visiems sėkmės, ištvermės, sveikatos ir laimingai grįžti į namus. Išsiskirstėme išsinešdami pavasarišką nuotaiką.
Zita Stakauskienė, „Bočių“ komiteto narė

********************

Vasario 25 d. susirinkusieji į RRKC Paliepiuose kiemelį varė žiemą iš kiemo, ji šiemet nors ir nebuvo labai žiemiška, bet būtent Užgavėnių dieną pradžiugino šlapiomis snaigėmis!
Buvo smagu, visi kartu šokome, trypėme, žaidėme įvairiausius žaidimus bei spėliojome mįsles. Kartu kepėme blynus ir jais vaišinomės, valgėme košę ir šildėmės karšta arbata. Džiugu, kad šventėje dalyvavo užgavėniautojai su kaukėmis, jie palaikė Užgavėnių dvasią. Na, o po visų linksmybių ir vaišių tradiciškai sudeginome Morę kartu su visomis negandomis, blogybėmis ir pasitikome naują gražų etapą – pavasarį!

Regina Krušinskienė,
kultūrinių renginių organizatorė Paliepiuose

Komentarų nėra