Vaikai, gyvenkime draugiškai

[1]Kūčios, šv. Kalėdos,  Naujieji metai… O štai ir sausio 6-oji  – Trys Karaliai – net dvylika dienų pakilaus džiaugsmo – tiek metuose mėnesių. Tuo laikotarpiu mes tampame geresni, jautresni, dovanojame kitiems džiaugsmą ir meilę!
Šiuo laikotarpiu jau penkiolikti metai po Raseinius, Lietuvą, netgi po visą pasaulį pasklinda mūsų krašto vaikų piešinių kalendoriai… O kokios šaunios, su dainomis ir šokiu būdavo tų kalendorių sutiktuvės… Deja, esant visuotiniam karantinui, šių metų kalendoriai kiekvieną, prisidėjusį prie šios idėjos, pasiekė ar pasieks vėliau.
Sausio 6 d. 13 val. nuotoliniu būdu per „Zoom“ platformą įvyko Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių projekto „2021 metų draugų kalendorius“ aptarimas, kuriame dalyvavo šio projekto organizatoriai, dalyviai ir rėmėjai.
Renginį pradėjo Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Saulė Sitavičienė. Ji visus dalyvius pasveikino su sėk­mingu projekto įgyvendinimu. Pirmiausia buvo aptarta, kaip pavyko įgyvendinti šių metų projekto tikslą: aktyviai dalyvauta įgyvendinant etnokultūrinę programą, kūrybiškai lavinant mokinių patriotinius jausmus, puoselėjant savo šeimos, mokyklos, gimtojo krašto papročius ir tradicijas bei draugiškus santykius tarp rajono bendrojo ugdymo įstaigų. Pasidžiaugėme sėkmingai įgyvendintais projekto uždaviniais: iš pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų sumaketuotais ir išleistais „2021 metų draugų kalendoriais“, plėtojamu Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų bendravimu bei bendradarbiavimu dalinantis kūrybinėmis idėjomis ir leidinių atsiradimo galimybėmis. Nepamiršome paminėti, kad „2021 metų draugų kalendoriaus“ projektas skiriamas 2020-ųjų metų Seimo paskelbtų mokyklų bendradarbiavimo metams užbaigti ir įprasminti, Raseinių rajono savivaldybės etnokultūrinei programai įgyvendinti, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos 102 metų gimtadieniui ir mokyklos organizuojamo
15-ojo vaikų piešinių kalendoriaus idėjai pratęsti, 2021 metų sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos 30-mečiui paminėti.
Projektą organizavo Raseinių rajono savivaldybė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla. Todėl aptarime dalyvavo ir nuoširdžiai visus pasveikino mūsų mokyklos direktorius Ramūnas Bružas. Direktorius palinkėjo toliau tęsti šitą puikią mokyklos tradiciją, kuri skatina mokinius siekti kuo geresnių rezultatų. Aptarime aktyviai dalyvavo patys ištikimiausi šiai idėjai pritariantys bei ją nuoširdžiai vertinantys Raseinių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausieji specialistai Asta Pagarauskaitė ir Jonas Tamošaitis bei Raseinių Šaltinio progimnazijos pradinių klasių mokytojas metodininkas Žydrūnas Kapočius. Kaip gera buvo klausytis jų įžvalgų apie kalendorių, vaikų kūrybiškumą, apie tai, kad kalendoriai kasmet yra laukiami ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų… Mūsų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Linkytė parodė pačius pirmuosius kalendorius bei priminė vis kitokias jų idėjas, o kalendorių pavadino mažuoju elementoriumi.
Dar kartą peržiūrėjome 22 sukurtus 2021-ųjų metų „Draugų kalendorių“ maketus ir vienas kitam draugiškai dėkojome už nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą, padrąsinimus, paskatinimus, kūrybinių idėjų sklaidą, patarimus ir pagalbą leidžiant kalendorių.
Iš viso 2021 metų „Draugų kalendorių“ išleista apie 1 000 egzempliorių, todėl jų dovanojome ir kitiems. Kalendorių perdavėme Raseinių krašto istorijos muziejaus direktorei Birutei Kulpinskaitei, kuri pasirūpina, kad muziejaus archyvuose jie visi būtų saugomi. Su didžiausiu dėkingumu kalendorius jau padovanojome pagrindiniams rėmėjams: Raseinių rajono savivaldybei, UAB „Avak“, UAB „Danspin“, UAB „Litspin“, UAB „Medieva“ direktoriams Audriui Andriulaičiui, Rosvaldui Kunickui, Kęstučiui Žilinskui, Mariui Šimkevičiui.
Dėkojame mokykloms, mokinių tėveliams ir mokytojams, kurie džiaugiasi ir labiausiai palaiko bei finansiškai remia šią idėją. O ypač dėkojame savo mokiniams, be jų nuostabių kūrybinių darbų nebūtų ir tokių gražių 2021 metų „Draugų kalendorių“. Po karantino kiekvienam mūsų mokyklos būsimam pirmokui padovanosime „Draugų kalendorių“. Už bendrą projekto „2021 metų draugų kalendorius“ įgyvendinimą visiems  skiriu  keletą  šiuose kalendoriuose randamų gražių žodžių: „Draugystė tave pakelia į aukštesnį lygį“, „Jei nori turėti draugą, pats būk draugiškas“, „Tikra draugystė – tai kaip nuostabi dovana, kurią gali išvynioti ir mėgautis kiekvieną dieną“, „Geras draugas girdi, ką tu sakai, geriausi draugai išgirsta, kas nepasakyta“.
Gražina Šimkevičienė,
kalendoriaus projektų idėjų sumanytoja,
Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė