Vakaras

Versija spausdinimui

Albinas Lesanavi?ius

Vakaras artinas jau
Toks iltas ir graus.
A ant j?ros kranto
Stov?jau vienias, tylus.

J?ros bangos ritosi ? krant?,
Glost? velniai man rankas.
Ritos bangos, o purslai
Padus kuteno man linksmai.

Ten, tolumoj, pakrant?j, ji stov?jo
Tokia jauna, grai mergu?l?.
Ranka dailia ji pamojavo
Ir mielus odelius man tar?.

Mes vaik?iojom, kalb?jom
Prie kop? vienu du.
i?r?jom kaip saulut?
Leidias tarp putojan?i? bang?.

Staiga j?ra nurimo.
vaigd?s suspindo.
M?nulis pavelg?, nusiypsojo,
Dangus m?lynai nuvito.

Komentarų nėra