Valdios d?lion?: su kuo eisim obuoliauti?

Versija spausdinimui

Atsitok?j? po rinkim? nakties, rajono moni? irinktieji prad?jo matuotis k?des ir dalintis portfeliukus. Valdios post? dalybos jau pateik? ir pirm?sias staigmenas – vieai prieikum? deklarav? socdemai bei partija Tvarka ir teisingumas, pirmieji pasira? susitarim? dirbti koalicijoje. Prie savo koalicijos jie pakviet? jungtis koalicij? Rasai ir T?vyn?s s?jungos-Lietuvos krik?ioni? demokrat? partijos irinktus atstovus. U borto kol kas paliekama koalicija Teisingas sprendimas ir Darbo partija. Susitarime pabr?iama, jog mero k?d? tur?t? priklausyti dabartiniam Seimo nariui Remigijui A?ui.
Socdem? partijos atstovas Liudas Kavaliauskas Alio, Raseiniams sak?, jog i sutartis tik pradi? pradia derybose d?l post?, o galutiniai rezultatai pasimatysi? tik balandio 11-?j?. Taip kad viskas gali dar ne po vien? kart? keistis: Sakykim taip: kol kas yra tik nek?jimai, bandymai susitarti, bet iki tak? sud?liojimo dar tikrai toli.
Tuo tarpu partijos Tvarka ir teisingumas atstovas Saulius Matelis atviresnis: Mes nor?tume, jog tai b?t? kaip ir galutiniai rezultatai. Paklaustas, kaip atsitiko, jog pirmiausiai obuoliauti susiruo? tarsi ir su nesutaikomais prieininkais (taip jau bent i alies atrod?, o ir patys taip deklaravo), S.Matelis atsak?, jog pirmiausias j? tikslas es?s tokios koalicijos suformavimas, kuri b?t? ilgalaik?, stabili, atlaikyt? visus valdios svyravimus. Mes ? mero post? deleguojame Remigij? A??, kuris dabar dirba Seime, uima svarbias pareigas. Tad prie palikdamas Seim? jis turi usitikrinti tvirt? koalicij?. ? klausim?, kod?l tuomet jie koalicijos formuoti neprad?jo, tarkim, su Rasais, ar tai neb?t? stabilu, S.Matelis atsak?, jog tai buv? tiesiog techniniai klausimai, bet ne principiniai: Mes, kaip matot i susitarimo, kvie?iame ir Rasus, ir T?vyn?s s?jung? – Lietuvos krik?ionis demokratus.
Ras? koalicijos atstovas ?eslovas Kenstavi?ius tokio susitarimo nesureikmina: Tai yra tik politiniai aidimai. Oi dar daug visaip ?ia gali b?ti. A?as ikart ? mero k?d? taik?, niekam juk nebuvo paslaptis, bet ar j? gaus, tai dar labai sunku sp?lioti. Jei viena pus? planuoja, strateguoja, tai ir kita pus? juk t? pat? daro.
Jo koalicijos kolega Dainius Baltruaitis irgi mano, jog dvi partijos socialdemokrat? bei Tvarkos ir teisingumo – toli grau n?ra koalicija, nes tai – tik 11 viet? taryboje. O pagal rinkim? rezultatus mes daugiausiai bals? gavome. Taip kad…
T?vyn?s s?jungos Lietuvos krik?ioni? demokrat? partijos atstovas Sigitas Vai?ius sak?si negal?s pasakyti, su kuo jie eisi? obuoliauti. Nors rinkimuose j? s?km? ir nelyd?jo, jie tegavo vos dvi vietas, ta?iau kartais, sak?, ir vienas balsas b?na auksinis. Taip kad viskas dar priekyje.
Darbo partijos vedlys Romaldas Zubiela, paklaustas, kaip jis vertina tai, jog kol kas yra metamas u borto, atsak?, jog niekaip nevertina ir nenori ta tema kalb?ti: Tegul vertina rink?jai, a?i? kad balsavo. Bet jie jau ?vertino ir irinko, o toliau jau reik?t? patiems suktis, kad ir t? negaus? pasitik?jim? pateisint?.
Su Valdemaru Jaciku, koalicijos Teisingas sprendimas lyderiu susisiekti nepavyko.

,,Alio, Raseiniai informacija

5 Komentarai

 1. gintas

  2011-03-03 13:13

  Zubiela sako, kad visk? palieka vertinti rink?mas. Bukiau sakayti negalima. Rink?jai jau ?vertino, kad ir nedaug bals?, bet irinko. O jis dabar kaip kelmas dar kakokio vertinimo laukia. Blogai.

 2. kaimietis

  2011-03-03 13:19

  Su kuo jie beobuoliaut?, bis tiek velniena atsiduoda. ? valdi? eina d?l rink?j?, o pjaunasi d?l lovio.

 3. ?domu

  2011-03-03 21:19

  Kod?l mes dar ne rojuje, jei tiek daug gelb?toj??

 4. Jurgis

  2011-03-04 13:09

  Kokie –dai tie socdemai, d?l lovio gali bet k? iduoti. Kaip galima tokiais mon?mis tik?ti ir pasitik?ti. Neilgam tos koalicijos, tuoj susipyks ir v?l viskas i pradi? kaip visada. Anot Masiulio, kvailiai, netrukdykit vagims vogti.

 5. Irena

  2011-03-06 18:41

  Nesvaikit, joki? partij? Lietuvoje n?ra. Valdo interes? grup?s ar iaip draug? chebryt?s, pasivadinusios kokiu nors imantriu vardu. Visuose valdios rinkimuose reikia tik u asmenis balsuoti, o partinius biuletenius netis namo prakuroms. Nereikia pamirti, kad savo bals? galime panaudoti, kur norime. Visai neb?tina gera valia valdion suk?ius fariruoti…