Valstybės dienos (Mindauginių) minėjimai

Siųsti Versija spausdinimui

Su Mindauginėmis susijusi labai graži ir unikali tradicija lygiai 21 valandą viso pasaulio lietuviams, nesvarbu, kur jie bebūtų, giedoti „Tautišką giesmę“. Ši unikali idėja gimė 2009-aisiais, švenčiant Lietuvos vardo tūkstantmetį. Jachtos „Ambersail“ buriuotojai, plaukę į „Tūkstantmečio odisėją“ aplink pasaulį, pakvietė liepos 6 d. lygiai 21 val. visus lietuvius sugiedoti himną. Galime sakyti, kad ši iniciatyva jau tapo šių dienų tradicija, lietuvių tapatybės simboliu visame pasaulyje.
Grupė šiluviškių, Žaiginio ir Šiluvos šauliai, maldos grupelė, Valstybės dienos paminėjimą pradėjo šv. Mišiomis Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčioje už Lietuvos laisvės kovotojus. Tad iškart po šv. Mišių mašinų virtinė pajudėjo Pyragių miško link, kur buvo pašventinta koplytėlė prie partizanų bunkerių ir apkasų. Prieš keletą dienų žaiginiškiai šauliai, vadovaujami vienuolės Reginos Teresiūtės, išvalė partizanų apkasų teritoriją, kur dar aiškiai matyti ir bunkerių duobės. Vienuolės Reginos iniciatyva atsirado koplytėlė šioje istorinėje kovų vietoje aukoms atminti. Klebonas E.Murauskas ją pašventino. Šiluvos maldos grupelė pagiedojo giesmių, padainavo partizanų dainų. Susirinkę prie bunkerių prisiminėme tą sunkų Lietuvai istorinį momentą, kai Lietuvos piliečiai aukojo savo gyvybes už tai, kad šiandien būtume laisvi.
Istorija mus moko teisingų pasirinkimų: puoselėti vienybę ir savitarpio supratimą, tiesti vienas kitam ranką, o ne atstumti, kartu siekti to, kas atrodo drąsu ir sunkiai pasiekiama. Kartais tereikia išdrįsti. Todėl reikia žadinti istorinę atmintį, dažniau didžiuotis tuo, kas jau pasiekta. Visi esame istorijos kūrėjai. Tai reiškia: mums nieko nėra neįmanomo! Būkime ištikimi mūsų pirmųjų valstybės kūrėjų darbams bei siekiams, ką ir darė Lietuvos partizanai, likime amžiams įsipareigoję visomis išgalėmis kurti vieningą Lietuvą.
Iš Pyragių miško grįžome į Šiluvos miestelio Turgaus aikštę, kur liejosi liaudiškos dainos, vaišinome vieni kitus atsineštomis vaišėmis. O atėjus 21 val. vieningai sugiedojome himną. Koks geras, nepakartojamas vienybės jausmas, kai galėjome laisvai susirinkę pabūti bendrystėje, kai visus lietuvius, nesvarbu, kurioje pasaulio šalyje bebūtų, suvienijo tokia graži tradicinė iniciatyva – himno giedojimas.
Birutė Greicienė,
kultūrinių renginių organizatorė Šiluvoje

************

Liepos 6-oji yra be galo svarbi viso pasaulio lietuviams. Tą dieną minime Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo, Valstybės, dieną vieningai jungdamiesi į akciją „Tautiška giesmė aplink pasaulį“.
Ši akcija būrį vidukliškių sukvietė į aikštelę prie Raseinių rajono kultūros centro Viduklėje. Šventę eilėmis pradėjo kultūrinių renginių organizatorė Viduklėje Aiva Gailienė, sveikinimo žodį tarė Viduklės seniūnijos seniūnė Daiva Ulinskienė. Vedant moterų ansambliui „Ringė“ (vad. Gerda Lapinskaitė) visi vieningai, darniai, pakiliai giedojome Lietuvos valstybinį himną. Sugiedoję neskubėjome namo. Juk gera būti drauge, jaustis vieningiems. Jungėmės kartu su ansambliu „Ringė“ dainuoti dainas, bendravome, džiaugėmės švente.
Mes, lietuviai, didžiuojamės savo kraštu, jo didžia praeitimi, todėl su pakylėjimu švenčiame savo Valstybės dieną kiekviename pasaulio kampelyje giedodami „Tautišką giesmę“. Vienas tokių pasaulio kampelių yra ir Viduklė. Džiugu, kad akcija mus suvienija, kelia patriotinius jausmus, kurie kasdienybėje kartais gal ir priblėsta… Bet šios dienos šventimas parodo: mūsų tauta gyva,  mes esam ir būsim amžinai!
Gerda Lapinskaitė,
Viduklės mėgėjų meno kolektyvų vadovė

*******************

Kaip ir visa Lietuva bei lietuviai visame pasaulyje, Kalnujų seniūnijos gyventojai rinkosi ant Palendrių piliakalnio švęsti Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos. 21 val.  nuo piliakalnio pasklido „Tautiškos giesmės“ garsai, sukeldami pasididžiavimo jausmą, kad esame lietuviai. Plevenant laužo liepsnoms prisiminėme istoriją ir tai, kad Mindaugas buvo pirmasis ir vienintelis karūnuotas karalius per visą Lietuvos istoriją. Skaitėme eilėraščius apie gimtinės grožį, duoną, gimtus namus.
Tėvynė – tai mes patys ir mūsų vienybė. Džiaukimės didinga mūsų istorija. Tieskime tiltus į ateitį. Didžiuokimės savo Lietuva, mylėkime savo kraštą, branginkime šalies savitumą.
Laimutė Banienė,
kultūrinių renginių organizatorė  Kalnujuose

*************

Liepos 6 d. Pagojukų seniūnijos gyventojai buvo kviečiami švęsti Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną. Minėjimas 19 val. prasidėjo šventiniu bėgimu Kaulakių kaimo gatvėmis, vėliau rinkomės į RRKC Kaulakiuose, kur vyko šventinis minėjimas, koncertas.
Renginyje pagerbti garbingi seniūnijos gyventojai, kuriuos apdovanoti pasiūlė kaimo bendruomenės. Romanui Malkui, Kristinai ir Vilmantui Baltrušaičiams, Onai Aksomaitienei, Aušrai Petrauskienei, Elenai ir Bronislovui Stoškams, Anelei ir Stasiui Steponui Pociams, Janinai Marcišauskienei, Ritai Paškauskienei, Vidai ir Stanislovui Juškams, Zitai ir Arūnui Brazams, Virginijai Šegždienei, Audronei ir Kęstučiui Kavaliauskams buvo įteiktos tautinės vėliavos. Vėliavas teikė Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla ir Pagojukų seniūnijos seniūnas Antanas Valantinas.
21 val. visi susirinkusieji kartu su viso pasaulio lietuviais giedojo „Tautišką giesmę“. Vėliau koncertavo Beatričė Mažeikaitė (vadovas Kęstutis Klikna), RRKC Kaulakiuose mėgėjų meno kolektyvai (vadovas Valdas Paulauskas, K.Klikna), vakarą užbaigė ir savo nuostabiu balsu užbūrė Lietuvos ir tarptautinių konkursų laureatė mecosopranas Lina Urniežiūtė.

Gina Mažeikienė

************

Liepos 6-ąją minėjome Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo, Valstybės, dieną Butkiškėje, vieningai prisijungdami prie akcijos „Tautiška giesmė aplink pasaulį“.
RRKC informacija

Komentarų nėra