Varpų istorijos ekspozicija Žemygalos dvare

Siųsti Versija spausdinimui

„Galimybė įgyvendinti svajonę, štai kas gyvenimą daro įdomų“, – sakė Paulo Cueblo. Išsipildė dar viena mano puoselėta svajonė. Sakoma, kad žmogus be svajonių tarsi sakalas be sparnų. Svajonės pildosi, tik reikia labai norėti ir tikėti. Žinoma, tam reikia ir lėšų, ir bendraminčių, kurie svajonę padėtų paversti tikrove. Šiandien širdyje jaučiu didelį pasitenkinimo džiaugsmą, kad padedant rėmėjams, draugams ir bičiuliams svajonę pavyko įgyvendinti. Varpų ekspozicijos atidarymas labai reikšmingas Šiluvos kultūros paveldo rėmimo fondui, Žemygalos dvarui ir Palukščio bendruomenei. Tai tik didelio kelio pradžia. Tai dar viena nauja lankytina vieta rajone.
Fondo parengtoje ir išleistoje knygoje „Raseinių dekanato varpai ir vargonai“ prof. Povilas Šverebas pasakė: „Varpų dūžiai savo garsų kalba būrė bendruomenes tiek džiaugsmo, tiek nelaimės valandą. Skambantys varpai susikalba ir tiesia ryšį tarp požemių karalystės, žemės ir dangaus.“ Todėl pirmiausia Milašaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonas Juozas Kaknevičius pašventino mūsų parengtą varpų ekspoziciją ir dvaro pastatus. Vėliau Raseinių garbės pilietis, istorikas, nusipelnęs rajono kraštotyrininkas Jonas Brigys pristatė Varpų istorijos ekspoziciją, įrengtą po atviru dangumi. Šiluvos kultūros paveldo rėmimo fondo valdybos, kaimo bendruomenės „Palukštys“ ir dvaro savininko Romo Rudžinsko vardu dėkojame visiems padėjusiems įgyvendinti mūsų projektą ir surengti šią šventę.
Šiltu sveikinimo žodžiu į mus kreipėsi rajono meras Andrius Bautronis, linkėjo gražaus kelio varpų ekspozicijai tikėdamas, kad ji kaskart bus papildoma. Labai džiaugėmės, kad į mūsų renginį atvyko rajono Tarybos narys Jonas Vazgys, Raseinių turizmo informacijos centro, Dubysos regioninio parko, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ atstovai, giminaičiai, draugai ir bendraminčiai.
Varpų ekspozicijos rengėjams dovanojome Lietuvos tautodailės sąjungos narės, tautodailininkų bendrijos „Sodžius“ pirmininkės, kuriančios karpinius ir dalyvaujančios Lietuvos ir pasaulinėse karpinių parodose Nijolės Rimkienės sukurtą proginį karpinį. Karpiniai įteikti Dainai Sutkevičienei, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktorei, knygos ir parodos redaktorei, J. Brigiui, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vyriausiajam bibliotekininkui, nusipelniusiam kraštotyrininkui, rengusiam ekspozicijos medžiagą, ir Rolandui Žakiui, Viduklės parapijos giesmininkui, iniciatyvinės grupės nariui. Pagrindiniams mūsų veiklos rėmėjams – UAB „Dero“ direktorei Irmai Pluščiauskienei, UAB „Helanas“ direktoriui Ramūnui Gailiui, UAB „iBetMedia“ direktoriui Tadui Pečkaičiui ir UAB „Danspin“ direktoriui Rosvaldui Kunickui – įteikėme padėkos raštus, suvenyrus (taurę-varpą), gėlių.
Visiems draugams paruošėme po mažą suvenyrą – padėkos atviruką ir Šiluvos kultūros paveldo rėmimo fondo išleistą knygą „Raseinių dekanato varpai ir vargonai“. Žemygalos dvaro savininkui R. Rudžinskui įteikėme taurę-varpą, kad primintų, jog priėmęs saugoti šias vertybes sutinka jas prižiūrėti, ateityje papildyti ekspoziciją ir ja naudotis. Maloniai bendravome, diskutavome, apžiūrėjome varpų ir varpelių parodą. Labai džiaugėmės matydami fotografų Audriaus Norkaus, Vytaliaus Judicko ir Sigito Gudaičio nuotraukas parodoje apie Žemygalos dvaro istoriją. Dvaro atkūrimo istorijos metraštyje palikome savo linkėjimus.
Mūsų renginyje saksofonu grojo Raseinių meno mokyklos mokytojas Alfonsas Rukas. Savo skambias dainas renginio dalyviams dovanojo Renatos Aleksiejienės vadovaujamas ansamblis „Radasta“. Renginio salę gražiai papuošė „Garbanės menės“ savininkė Dainora Bakutienė. Skaniai vaišinomės Jolantos Vietienės desertais iš „Desertų poezijos“. Dvaro savininkas
R. Rudžinskas visus renginio dalyvius pakvietė prie puodelio gardžios kavos.
Dar kartą nuoširdžiai dėkoju visiems ir kiekvienam atskirai. Tegul ir toliau pildosi mūsų visų svajonės, tegul mus lydi pačios geriausios emocijos.

Gražina Pečkaitienė,
Šiluvos kultūros paveldo rėmimo fondo
pirmininkė

Komentarų nėra