Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo šventė

Siųsti Versija spausdinimui

1918 m. vasario 16 d. Vilniuje Lietuvos Taryba pasirašė pamatinį valstybės dokumentą – šį aktą pasirašiusieji Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai mums visada išliks herojiškos asmenybės – praeities milžinai, ant kurių pečių galime tęsti valstybės kūrimo darbus, stiprinti tautos suverenitetą puoselėdami neapriboto valstybingumo idėją, pasiremdami paveldėtais laisvos tautos apsisprendimo, nepriklausomybės ir demokratijos priesakais. Trečiadienį su visa Lietuva minėdami nacionalinę laisvės ir vienybės dieną rajono žmonės būrėsi į minėjimus, jungėsi į pilietines akcijas, Raseinių krašto miesteliuose plazdėjo trispalvės.
Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios. Jose giedojo ramus, sutelktas, tačiau viduje pilnas šviesios emocijos Raseinių rajono kultūros centro mišrus choras „Šatrija“ (vadovas Gražvydas Jegnoras), didingai, su pasitikėjimu ir energija savo muzikinę kalbą jis dedikavo praeities didvyriams, tikėjimui šviesia valstybės ateitimi, sujungė dalyvius subtiliai maldai. Šv. Mišių pabaigoje, sugiedojus tautišką giesmę, miesto jaunimas iškilmingai išnešė ir padėjo gėlių atmintinose Raseinių krašto vietose, pagerbdami žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimą.
Vasario 16-ąją jau ilgą laikotarpį gyvuoja prasminga ir graži tradicija – Raseinių rajono savivaldybės apdovanojimų ceremonija, per kurią įteikiamos „Auksinės lūšies“ ir „Žemaičio“ statulėlės – Raseinių rajono savivaldybės herbo ir miesto simboliai – rajonui nusipelniusiems piliečiams, įmonėms, organizacijoms, kolektyvams už ypatingus praėjusių metų pasiekimus.
Šiais metais Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas „Auksinės lūšies“ apdovanojimus įteikė IĮ „Šilrika“ vadovei Redai Tamulevičienei už naujų darbo vietų kūrimą ir investicijas į verslo plėtrą, Raseinių šeimos gydytojų centro šeimos ir vaikų ligų gydytojai Daliutei Vasiljevienei už svarbius nuopelnus medicinos ir sveikatinimo srityse, Žaiginio miestelio ūkininkui Vaidui Rutkauskui už ženklius pasiekimus ūkio ir kaimo plėtros srityse, Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovui Mantui Kuraičiui už pasiekimus turizmo srityje.
„Žemaičio“ apdovanojimai įteikti Dubysos regioninio parko direkcijos vyriausiajai specia­listei Laimutei Pečkaitienei už Lietuvos kultūros, tautiškumo ir pilietiškumo puoselėjimą, savaitraščio „Alio, Raseiniai“ fotografui Vytaliui Judickui už pasiekimus meno ir kultūros srityje, Raseinių rajono kultūros centro dailės studijos vadovei Daliai Rapalytei už pasiekimus ir krašto garsinimą švietimo srityje, Raseinių kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos trečiosios kategorijos treneriui Matui Skamarakui už pasiekimus ir Raseinių krašto garsinimą sporto srityje.
Ceremonijos metu didingus žymių Lietuvos kūrėjų ir kompozitorių – Giedriaus Kuprevičiaus, Viačeslavo Ganelino, Mikalojaus Noviko, Vytauto Kernagio – kūrinius publikai skyrė mūsų kraštietė, Valstybinio muzikinio teatro solistė, sopranas Ieva Goleckytė. Fortepijonu akompanavo Daiva Stulgytė.
Šiais metais Nemakščių miesteliui suteiktas ypatingos reikšmės titulas – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė. Statusas garbingas ir įpareigojantis, todėl nemaža dalis kultūrinių projektų ir renginių vyks būtent šioje seniūnijoje. Ryškus Vasario 16-osios akcentas – po šv. Mišių Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčioje buvo išneštos ir padėtos gėlės prie paminklinio akmens, skirto 1919–1920 m. Nepriklausomybės kovų Nemakščių valsčiaus savanoriams ir Vyties Kryžiaus ordino kavalieriams atminti, taip pagerbiant žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimą.
Po vicemero K. Užemecko ir Tarybos narės Aldonos Onos Radčenko sveikinimų vyko iškilminga Raseinių krašto šaulių pasižadėjimo ceremonija, jai vadovavo Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės vadas Vytautas Žymančius, 207 kuopos vadas Mindaugas Milevičius, LŠS vado pavaduotojas Žydrūnas Šadauskis. Šaulius, davusius pasižadėjimą, palaimino Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Arūnas Bladžius.
Šventę Nemakščių bažnyčioje vainikavo klebono pašventintų miestelio vėliavų įteikimo ceremonija. Vienus iš svarbiausių miestelio atributikos – heraldikos simbolius centrinių gyvenvietės gatvių gyventojams įteikė vicemeras K. Užemeckas ir Nemakščių seniūnas Remigijus Laugalis.
Šventės kulminacija vyko Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje. Pirmoji meninė dalis kūrybingai, vaizdžiai ir muzikaliai perteikė miestelio istorijos fragmentus, palietė žymiausias asmenybes, sugrąžino į praeitį. Nemakščiai turi kuo didžiuotis ir ką prisiminti: garsūs arklių ir ožkų turgūs, žymūs partizanai, knygnešiai, Pšemislo Neveravičiaus aštuonratė transporto priemonės važiuoklė, Molavėnų piliakalniai…
Po gausaus garbingų svečių sveikinimų žiūrovai turėjo unikalią galimybę matyti, klausytis, grožėtis profesionalių atlikėjų pasirodymais. Publiką sužavėjo ir pavergė solistai: Gintarė Skerytė (sopranas), Kęstutis Alčauskis (tenoras), Dainius Puišys (baritonas), instrumentinis trio – Povilas Jaraminas (fortepijonas), Eugenijus Kanevičius (kontrabosas), Jaroslavas Cechanovičius (gitara), tarptautinės klasės sportinių šokių šokėjai Aistė Juzėnaitė ir Gediminas Meškauskas, konferansjė muzikologas Viktoras Gerulaitis.
Nuoširdžiai dėkojame renginio globėjai Raseinių rajono savivaldybei, organizatoriams – Raseinių rajono kultūros centrui, rajono kultūros centrui Nemakščiuose, Nemakščių seniūnijai, Nemakščių bendruomenės santalkai, partneriams – VšĮ „Atrask Raseinius“, Aštuonračio muziejui, Nemakščių Švč. Trejybės parapijai, Raseinių parapijos bažnyčiai, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijai, Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijai, taip pat informaciniams rėmėjams už sklandų, kokybišką, turiningą, gražų šventės viešinimą.
Baigdamas noriu priminti Justino Marcinkevičiaus eiles apie laisvę, kurios atspindi mūsų tautos ir bendruomenės siekius, darbus ir tikslus: „nepaimsi nepakelsi neparodysi / nepavalgydinsi jos ir nepagirdysi / ne valiavimuos ne šūkiuose ne odėse / mūs atodūsiuos ji matosi ir girdisi.“
Edgaras Juška,
Raseinių rajono kultūros centro kultūrinių
renginių koordinatorius

Komentarų nėra