Vasario 16-oji

[1]Minėdami svarbią mūsų kraštui datą, Vasario 16-ąją, kaimo bendruomenė „Gynėvė“ ir RRKC Plikiuose darbuotojai bei mėgėjų meno kolektyvai sukūrė šventinę nuotaiką. Koncertinę programą „Teskamba tavo vardas, Lietuva“ atliko Plikių šokių kolektyvas „Gynėvė“ (vad. Laura Liaskauskienė), Plikių vokalinis moterų ansamblis (vad. Jolita Lukonaitienė), Berteškių moterų vokalinis duetas (vad. J.Lukonaitienė). Eiles skaitė poetas Antanas Kišonas.
Tik būdami vieningi ir nuoširdūs išliksime stiprūs ir kursime Lietuvą, kuria didžiuosis ateities kartos. Linkime, kad Valstybės atkūrimo diena įkvėptų jus naujiems ir svarbiems darbams. Branginkime laisvę ir vieni kitus.
Jolita Lukonaitienė,
mėgėjų meno kolektyvo vadovė Plikiuose
********************

[2]Gražus renginių ciklas prasidėjo vasario 14 d. minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Berteškiuose. Ypač svarbią mūsų kraštui datą paminėjome bendra Berteškių, Viduklės ir Sujainių menine programa, kurią suruošė kultūros darbuotojai ir mėgėjų meno kolektyvai. Kuriant šventinę nuotaiką pirmasis renginys vyko Berteškiuose, kur koncertinę programą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai „Linkėjimai Lietuvai“ paminėti, dovanojo merginų šokių kolektyvas „Vaivorykštė“ (vadovė R.Visockienė) ir Viduklės moterų vokalinis duetas (vad. Ligita Matelienė). Renginyje dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis, Betygalos seniūnijos seniūnas Stanislovas Totilas ir Berteškių kaimo bendruomenės pirmininkė Loreta Sirvidienė.
Vasario 15 d. iškilmingai minėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Sujainiuose. Sveikinimo žodį tarė ir prisiminimais dalijosi Sujainių kaimo bendruomenės tarybos narys Pranas Laurinavičius. Koncertinę programą dovanojo Berteškių moterų vokalinis ansamblis „Lelija“ (vad. Jolita Lukonaitienė) ir kolektyvas „Vaivorykštė“.
Renginių ciklą, skirtą Lietuvos atkūrimo dienai paminėti, vasario 16 d. užbaigėme Girkalnyje. Renginyje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Girkalnio seniūnijos seniūnė Justina Šaulienė, Girkalnio kaimo bendruomenės pirmininkas Klemensas Šaulys ir Girkalnio pagrindinės mokyklos direktorius Ramūnas Bružas. Šventinę nuotaiką dovanojo kolektyvas „Vaivorykštė“, dainas apie gimtinę – Berteškių moterų vokalinis duetas (vad. Jolita Lukonaitienė), o dainų pynę pynė Girkalnio liaudiškos muzikos kaimo kapela „Gojus“ (vad. Sigita ir Antanas Vaitiekūnai).
Kai visa Lietuva šventė Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Šiluvoje vyko šventinis minėjimas-rajoninė šokių kolektyvų šventė „Šokių pynė Lietuvai“. Šioje šventėje dalyvavo ir gražius šokius dovanojo Sujainių moterų šokių kolektyvas „Banga“ (vad. Laura Balserienė).
Bendras tikslas, siekiai, muzika ir kolegiška draugystė visuomet veda į gražų rezultatą.
Rita Visockienė,
kultūrinių renginių organizatorė Sujainiuose

**********************

[3]Lietuvos valstybės 102-ojo gimtadienio minėjimo šventė Viduklėje prasidėjo šventine eisena miestelio gatvėmis. Vedamas Viduklės būrio šaulių ir Simono Stanevičiaus gimnazijos jaunųjų šaulių, vadovaujamų mokytojų Editos Baltrušaitienės ir Jurgitos Parnarauskienės, gimnazijos moksleivių ir pedagogų, didelis būrys miestelio gyventojų jungėsi į šią eiseną šventiškai nusiteikę, pasipuošę trispalvėmis ir, žinoma, nešini vėliavomis. Skambant patriotinėms dainoms, kolona pasiekė Šv. Kryžiaus bažnyčią, kur Viduklės parapijos klebonas Albertas Stanulis aukojo šv. Mišias už Lietuvos laisvę. Šiai dienai skirtame pamoksle klebonas pasidžiaugė Viduklės parapijos gražia vienybe, priminė susirinkusiesiems apie tikėjimą ir viltį – amžinas vertybes, kurios visada lydi lietuvių tautą. Gyvenime egzistuoja ne vien blogis, jame yra daug prasmingų ir gražių pavyzdžių.
Po šv. Mišių šventė tęsėsi minėjime A.Svarinsko skvere. Minėjimą pradėjome sugiedodami Lietuvos valstybės himną. Įžanginį žodį tarusi renginio vedėja Aiva Gailienė pasveikinti susirinkusiųjų pakvietė Viduklės seniūnijos seniūnę Daivą Ulinskienę, rajono Savivaldybės tarybos narę Gerdą Visockienę, Seimo narės Vidos Ačienės padėjėją Janiną Jasiulienę. Žuvusieji už Lietuvos laisvę buvo pagerbti tylos minute. Skambant Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos moksleivių, vadovaujamų Juozapo Juščiaus, dainai apie Lietuvą, Viduklės padangę nuspalvino trispalvės akcentas. Minėjimui pasibaigus, neskubėjome skirstytis namo. Bendrystę tęsėme vaišindamiesi MB „Pas Justą“ išvirtu plovu.
Niekad neužmirškime Vasario 16-osios, atsiminkime istoriją, atsiminkime Baltijos kelią. Pabūkime daugiau vieni dėl kitų, dėl Lietuvos. Pradėkime kiek­vienas nuo savęs, kurkime savo aplinkoje grožį, dalykimės gėriu, būkime savo krašto patriotais, savo pavyzdžiu mokykime jaunąją kartą patriotiškumo ir mūsų gimtasis kraštas Lietuva nušvis naujomis šviesiomis spalvomis.

Aiva Gailienė,
kultūrinių renginių organizatorė Viduklėje

****************

[4]Vasario 16-oji kiekvienam lietuviui – svarbi ir įsimintina šventė. Lietuvą mes nuolat kuriame savo gražiais darbais, poelgiais, didžiuojamės savo žmonėmis.
Vasario 16-osios renginį Kalnujuose pradėjome giedodami tautišką giesmę. Valstybės atkūrimo dienos proga pasveikino ir daug gražių žodžių palinkėjo Kalnujų seniūnė Regina Čepurnovienė. Taip jau sutapo, kad gražų 95-mečio jubiliejų neseniai šventė Kalnujų seniūnijos gyventojas Valentas Alijošius, jį šia garbinga proga Raseinių rajono savivaldybės vardu pasveikino seniūnė. Sudainavome „Ilgiausių metų“ ir palinkėjome jubiliatui sulaukti šimto metų. Vėliau nuotaikingą koncertą padovanojo Pašaltuonio vokalinis kolektyvas „Serbenta“, kuriam vadovauja Lina Zorubienė.
Antra šventės dalis nusikėlė į protmūšio „Mano Lietuva“ salę. Dalyvauti panoro šešios komandos: Nemakščių „Aštuonratis“, Pašaltuonio „Šaltuonos bebrai“, Gervinės „Gervaičiai“ ir „Gervinių magnatai“, Kalnujų „Draugai“ ir „Valgebrima“. Jos rungėsi dėl pagrindinio prizo – geldos, ją pagamino Kalnujų drožėjas A.Banys. Neatsitiktinai kaip simbolis mūsų praeičiai prisiminta gelda, nes tai – mūsų istorija, mūsų praeities reliktas, o iki XX a. vidurio kiekvienuose namuose buvo galima rasti net po keletą geldų. Ten buvo maišoma duona, skalbiamas žlugtas ir maudomi vaikai. Po trumpo komandų prisistatymo prasidėjo kova. Klausimai buvo įvairūs: iš gamtos, istorijos, geografijos, [5]sporto, žymių žmonių gyvenimo ir Vasario 16-osios. Nugalėtoja tapo Kalnujų „Valgebrimos“ komanda, tačiau jau buvome sutarę, kad jei taip atsitiks, pagrindinis prizas iškeliaus II vietos laimėtojui. Taigi gelda iškeliavo į „Gervinės magnatų“ rankas. Visoms komandoms įteiktos padėkos ir diplomai, atminimo dovanėlės ir tortai. Per pertraukėles dalyvius linksmino ir šventę vainikavo Kaulakių vokalinis moterų ansamblis ir jos vadovas V.Paulauskas.
Nuoširdžiai dėkoju komandoms, dalyvavusioms protų mūšyje „Mano Lietuva“, Kaulakių ir Pašaltuonio vokaliniams ansambliams, sirgaliams už palaikymą, renginio vedėjams S.Survilaitei ir A.Myniotui, užduočių sudarytojui S.Arminui.
Tikime, kad pirmas blynas neprisvilo ir Vasario 16-osios prot­mūšis taps tradiciniu, pritrauks dar daugiau komandų ir žiūrovų, o prizas gelda iškeliaus į įvairias Raseinių rajono vietoves.

Laimutė Banienė,
kultūrinių renginių organizatorė Kalnujuose

********************

[6]Vasario 15 d. Paupio kaimų bendruomenė paminėjo Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Salėje gausiai rinkosi Paupio ir aplinkinių kaimų gyventojai, bendruomenės nariai, svečiai. Sugiedojome tautišką giesmę, išklausėme Raseinių rajono savivaldybės tarybos narės Jūratės Garliauskienės sveikinimą, išgirdome vaikučių eilėraščius.
Vėliau mus smagiomis dainomis linksmino Girkalnio kaimo kapela „Gojus“ (vad. S.Vatiekūnienė). Suskambo linksmos dainos, šokio sūkuryje sukosi poros. O kaip gražiai suskambo daina „Žemėj Lietuvos“, kurią net sustojusi dainavo visa salė.
Ačiū organizatoriams už pakvietimą.

Jolita Lukonaitienė,
kultūrinių renginių organizatorė Girkalnyje