Vasario 16-oji Raseinių rajone

Siųsti Versija spausdinimui

Vasario 16 d. Butkiškės bibliotekos organizuotame renginyje buvo švenčiama Lietuvos valstybės atkūrimo diena.
Sugiedoję tautišką giesmę kalbėjome apie iškovotą laisvę, nepriklausomybę, taiką, ramybę žemėje, apie kultūrą kaip priemonę išbristi iš visų sunkumų. Tačiau tragiški įvykiai Ukrainoje neleidžia nurimti. Jau metai, kai esame dramatiškų įvykių liudininkai. Kaip mūsų tauta iškovojo laisvę, taip ir Ukraina iškovos savąją. Palinkėjome tikėti, kad laisvė, taika žemėje nugalės.
Tylos minute pagerbėme kritusius už Lietuvos laisvę, žuvusius už Ukrainos laisvę, žuvusius šalyse, kuriose siautėja gamtos sukeltos katastrofos.
Eilėraščius Lietuvai skyrė mažieji butkiškiečiai O. Jakštas, A. Jakaitytė, M. Svirnelytė ir D. ir E. Alūzai. Daug gražių palinkėjimų, posmų tėvynei, gimtinei išsakė moksleiviai R. Barčaitė ir P. Barišauskas.
Šventėje dalyvavo svečiai: Raseinių rajono savivaldybės meras A. Bautronis, Raseinių r. kaimų bendruomenių sąjungos pirmininkas, rajono Tarybos narys, Gėluvos k. bendruomenės pirmininkas J. Vazgys, Kilupių k.
bendruomenės pirmininkė L. Šalvaitienė. Buvo išsakyti linkėjimai Lietuvai, o susirinkusiesiems – šilti ir nuoširdūs sveikinimo žodžiai.
Pagrindinė bibliotekoje vykstančių renginių rėmėja, poetė, ūkininkė I. Jokubauskienė padeklamavo savo kūrybos eilėraščių. Jie buvo apie Lietuvos praeities įvykius, dabartį, su linkėjimais šviesios, taikios ateities.
Nuostabias dainas mums dovanojo RRKC Paliepiuose meno kolektyvai, moterų vokalinis ansamblis ir duetas, vadovaujami Vaidos Aputytės.
Padėkos ir dovanėlės įteiktos šventinėje programoje dalyvavusiems vaikams. Pasveikinti ir padėkos įteiktos aktyviausiems bibliotekos skaitytojams: vaikų grupėje – Militai Svirnelytei, suaugusiųjų – Ritai Ričkuvienei, Liudvikai Radvilienei, už savanorystę, skaitymą, aktyvų renginių lankymą – Danguolei Noreikienei. Įteikta padėka ir dovana nuolatinei renginių rėmėjai I. Jokubauskienei.
Baigdami susirinkusiesiems dėkojome ir linkėjome džiaugtis kiekviena akimirka, praleista su artimaisiais, nešti šventę į namus, ją išgyventi savo širdyse, mintyse ir jausmuose.
Po renginio visi vaišinomės šventiniu tortu.
Vilma Augustinavičienė,
Butkiškės bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė
**************
Vasario 18 diena Kilupių kaimo bendruomenėje prasidėjo Lietuvos valstybės atkūrimo 105-ųjų metinių minėjimu. Vaikučiai šiai dienai skyrė savo piešinius ir karpinius, sukūrė plakatą, kuriame įdėjo Vasario 16-osios nutarimą dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo, Lietuvos vėliavą ir žemėlapį, jame pažymėdami ir mūsų kaimą. Kaimo seniūnaitis Aurimas Gelžinis ir bendruomenės pirmininkė Lina Šalvaitienė susirinkusiuosius pasveikino reikšmingos Lietuvai šventės proga linkėdami, kad ji pažadintų kiekvieno širdyje įkvėpimą kurti mūsų valstybės gerovę ne tik skambiais žodžiais, bet ir gerais, naudingais darbais, palinkėjo taikos mūsų žemėje.
Bendruomeniški mūsų kaimo vaikai sukūrė nemažai sveikinimų Kilupių kaimo bendruomenei, nes vasario 20 dieną suėjo 4 metai, kai įkurta bendruomenė. Uždegtos keturios žvakutės ant torto pagerbiant darbščius bendruomenės narius, kurie savo nuveiktus darbus dovanoja Lietuvai ir bendruomenei. Pirmininkė pasveikino visus, padėkojo darbštuoliams pagalbininkams, neliko pamiršti ir mažieji – jie pradžiuginti dovanėlėmis, pavaišinti saldainiais.
Kilupiškiai prieš metus, prasidėjus karui, vieni pirmųjų prisidėjo parama Ukrainai. Ji suteikta perduodant šiltesnės aprangos, dyzelinio kuro, tuščių dėžučių žvakių gamybai ir finansiškai. Ir šią popietę tylos minute pagerbėme žuvusiuosius Ukrainoje, nes jau beveik metai, kai toje žemėje vyksta karas. Padėkota prisidėjusiems auka.
Lina Šalvaitienė,
bendruomenės pirmininkė
*****************
Raseinių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ buvo minima Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Į salę vaikai sugužėjo pasipuošę, su vėliavėlėmis ir kitokia atributika. Ši diena, kaip mūsų mažieji sako, yra Lietuvos gimtadienis, o gimtadienį švenčiame linksmai – su dainomis, žaidimais ir šokiais.
Vaikus ir mokytojus šia gražia proga sveikino mokytojos Mildos paruošti vaikučiai, jie sušoko lietuvių liaudies šokį „Aguonėlė“. Vieni su kitais pasisveikino sudainuodami dainą „Aš ir tu“. Mokytojų ansambliukas sudainavo dainą „Mano miestas – Raseiniai“, o joms pritarė vaikučiai dainuodami priedainius. Vaikams buvo pateiktos ir užduotys: kokias žino pilis, upes, miestus. Renginį vainikavo meninėmis priemonėmis puošiami „tortai“, skirti Lietuvos gimtadieniui.
Pasibaigus renginiui vaikų nuotaika buvo pakylėta, džiaugsminga.

Roma Kasparavičienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
***************
Jautraus renginio vedėjos Linos Andrulienės teksto vedami nemakštiškiai, susirinkę į Vasario 16-osios minėjimą, mintimis kėlėsi į 1918 metus, kai būrelis tautos šviesuolių ryžosi praverti tautai duris į nepriklausomą būtį. Didžiulė atsakomybė, kuklių galimybių suvokimas ir pasitikėjimas. Pasitikėjimas tautos kėlimosi galiomis, darbštumu, kūrybiniu polėkiu ir, žinoma, Europos valstybių, nualintų Pirmojo pasaulinio karo baisybių, palaikymu.
Gimnazistė Eglė Radžiūtė, su daina „Sudainuokime Lietuvą“ gražiai įsiterpusi į scenarijų, sakė jutusi ją keliantį ir stiprinantį jaudulį, kai publika ėmė pritarti. Kaip politikas, atsakingas už mūsų krašto žingsnius dabarties realybėje, kalbėjo meras Andrius Bautronis. Renginiui tęsiantis, scenoje vieni kitus keitė atlikėjai: Gylių mišrus vokalinis ansamblis, merginų duetas, Tauragės kultūros centro Pagramančio kultūros namų šeiminis duetas ir Nemakščių mėgėjų meno kolektyvai. Visas būrelis koncertavusiųjų paruošti vadovo Juozo Juščiaus. Renginys tęsėsi žiūrovams vis nuotaikingai pritariant scenoje suskambusiai melodijai.
Minėjimui baigiantis, svečių ir visų atlikėjų rankose sužydo gėlės – padėkos už sukurtą šventę ženklas. Tikėtina, kad renginio dalyviai išgyveno šią prasmingą dieną pajusdami laisvo gyvenimo laimę, žinodami, kokią tragediją patiria žmonės, kai atsiranda brutali jėga, siekianti atimti kiekvieno prigimtinę teisę – gyventi ir savo žemėje kurti laisvą būtį.

Živilė Lembutienė
**********
Lietuvos istorijoje gausu svarbių datų, tačiau vasario 16 diena yra pamatinė data, svarbi ir reikšminga kiekvienam lietuviui, gerbiančiam savo šalies praeitį.
Istorijos vadovėliuose 1918 m. vasario 16-oji įrašyta kaip viena svarbiausių Lietuvos istorijos datų. Tačiau vasario 16 d. pasirašytas Nepriklausomybės Aktas – tik rezultatas, iki kurio sekė ilgas ir kruopštus darbas.
Šiemet Lietuvoje buvo minimos 105-osios valstybės atkūrimo metinės. Vasario 16 dieną Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos jaunųjų šaulių būrelis (vadovas Egidijus Vyšniauskas) organizavo jau tradiciniu tapusį 9-ąjį pėsčiųjų žygį „Lietuvos valstybės keliu“ maršrutu Gyliai–Raseiniai. Prie jų prisijungė Betygalos (vad. Rasa Adomaitienė), Šiluvos (vad. Laima Maraulienė), Raseinių (vad. Evaldas Gudžiūnas, Raimundas Elzbergas) ir Girkalnio (Ričardas Višinskas) jaunieji šauliai. Sugiedoję valstybės himną, pasipuošę vėliavomis patraukėme Raseinių link. Maršrutas tęsėsi pro Alėjus. Alėjų kaimo bendruomenės namuose buvo trumpa atokvėpio valandėlė su karšta arbata, saldumynais. Galutinis žygio taškas – Raseinių Nepriklausomybės gynėjų aikštė. Sugiedoję valstybės himną, išklausę sveikinimo žodžių, įsiamžinę prie 1949 m. vasario 16-osios Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos signatarams – Jonui Žemaičiui-Vytautui ir Petrui Bartkui-Žadgailai paminklų, pasidžiaugę įveiktu žygiu išsiskirstėme su mintimi, kad kitais metais vėl čia susitiksime, nes tai bus jubiliejinis, 10-asis, žygis.
Ačiū jaunųjų šaulių vadovams, dalyvavusiems žygyje su savo jaunaisiais šauliais. Dėkui Linai Radžienei, Sandrai Masiulei ir Edvardui Levickiui už buvimą kartu, Alėjų kaimo bendruomenės pirmininkei Genutei Masiulienei už suteiktą pastogę atokvėpiui. Ačiū Nemakščių jaunųjų šaulių tėveliams už vaikų pavežėjimą iki Gylių.
Vasario 16-oji primena mums apie visus patriotus, kurie grąžino Lietuvos valstybę į pasaulio žemėlapį kaip modernią, demokratišką ir gerbiamą šalį. Semkimės iš jų įkvėpimo, nepritrūkime bendrystės, drąsos veikti ir kūrybiškų idėjų kuriant klestinčią Lietuvą.
Egidijus Vyšniauskas,
Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos
jaunųjų šaulių vadovas
************
Mirklių kaimo bendruomenė Valstybės atkūrimo dieną kiekvienais metais mini ant Mirklių piliakalnio. Ir šiemet džiaugsmingai, vieningai susirinkusieji sugiedojo Lietuvos himną, skaitė eilėraščius apie meilę tėvynei. Bendruomenės pirmininkė Gražina Andraitienė sveikino sulaukus didžios šventės, linkėjo būti vieningiems visur ir visada. Nuoširdžiai dėkojame dalyvavusiems.

Mirklių kaimo
bendruomenės informacija

Komentarų nėra