Vasaros futbolo stovykla ,,Talentas

Versija spausdinimui

Steponas NACIUS

Siekdama ?gyvendinti ilgalaik? Lietuvos futbolo federacijos program? ,,Sugr?inkime vaikus ? stadionus, draugija Ariogalos vienyb? i? vasar? aplank? ne vien? rajono miestel? ir kaim?. Surengtuose usi?mimuose dalyvavo per 400 vaik? ir jaunuoli?. Kiekvienas susitikimas, rungtyn?s leido atsiskleisti j? gabumams futbolo aikt?je. I viso gausaus b?rio sutikt? vaik? tik perspektyviausiems (1999 bei 2001-2002 met? gimimo) buvo ?teikti vardiniai kvietimai dalyvauti pirmojoje vasaros futbolo stovykloje ,,Talentas, vykusioje Raseini? rajone. I 400 perspektyviausi? rajono vaik? ? vasaros stovykl? buvo pakviesti 15, dalyvavo 12. Ji truko tris dienas, programa buvo parengta pagal profesionalaus futbolo metodik?. Talento stovyklos tikslai – supaindinti vaikus su profesionaliomis futbolo treniruot?mis, tobulinti angl? kalbos bei komandinio bendravimo ?g?dius. Kartu vyko ispan? kalbos pradiamokslio pamok?l?s, kuriose dalyvavo ne tik talentingiausi vaikai, bet ir treneriai, lektoriai. Kiekvienas rytas prasid?davo nuotaikinga mankta ir, inoma, gardiais pusry?iais. Po to – ?tempta darbotvark?: dvi futbolo treniruot?s, komandini? ?g?di? formavimas, atminties ir m?stymo lavinimo pratimai, angl? bei ispan? kalbos pamokos ir, be abejo, vakarin?s futbolo varybos. Usi?mim? metu kiekvienas jaunasis futbolininkas buvo testuojamas individuliai, pagal test? rezultatus sudarytos individualios programos.
Vasaros futbolo stovykla – tai naujas etapas, kuriame steng?m?s sujungti visus miest? ir miesteli? talentingiausius vaikus vienam bendram tikslui – auktesniems rezultatams siekti. Stovykl? geriausiai apib?dino Ispanijos lietuvio Mato odiai: Pirm? kart? Lietuvoje taip gerai praleidau laik? aisdamas futbol?.
D?koju personalui, dirbusiam su vaikais, patiems vaikams u pastangas ir sakau: IKI SUSITIKIMO futbolo stadionuose!

Komentarų nėra