Vasaros knyg? skaitymo susitikimai Paliepiuose

Versija spausdinimui

Vasara puikus metas pab?ti gamtoje, pasidiaugti saulut?s glamon?mis. Liepos 15 d. rinkom?s ? parkel? prie bibliotekos su savimi pasi?m? Audron?s Mekauskait?s ir Aurinos Venislovait?s knyg? Istorijos skan?stai. Istorija rimtas mokslas apie svarbius ?vykius ir reikming? praeit?, ta?iau kartais taip norisi paskanauti pa?i? gardiausi? istorijos k?sneli?, kurie linksmint?, stebint?, neb?t? supelij?. B?tent tokia ir yra i nuostabi knygel? maiktus, linksmas ir netik?tas Lietuvos istorijos gabal?lis, apr?piantis madaug imt? penkiasdeimt met?. Kas pirmieji Lietuvoje kalb?jo telefonu? Kas lietuvius imok? aisti krepin?? Kiek laik? per Atlant? Lituanica skraidino Darius ir Gir?nas? Kas Lietuvoje yra ypsenos ordino kavalierius? Kiek blus? sustingo Baltijos gintaruose?…
Prasid?j?s lietutis sugin? visus ? bibliotek?. Paskanavus visos Lietuvos istorijos, atsirado noras daugiau suinoti apie gimtojo kaimo praeit?. Apsilank?me bibliotekos pastate esan?iame Paliepi? kaimo istorijos muziejuje. Bibliotekinink? papasakojo susirinkusiesiems apie anks?iau Paliepiuose veikusias ?staigas; vart?me albumus, vaiku?iai iekojo savo seneli?, t?v? nuotrauk?.
Gaila, kad negailestingas laikas niekada nesustoja nors trumpam vietoje, o nuolatos tiksi tik ? priek?. Nevaldomai seko renginiui skirtas laikas. Gr?? ? bibliotek? suskubome rayti trumpas inutes atei?iai, jas sud?jome ? paslap?i? butel? ir palikome j? saugoti bibliotekininkei. Po daugelio met? bus ?domu paskaityti. Vaik? d?mes? kaust? didiuliai banytini? atlaid? saldainiai, kuriuose sl?p?si saldi dovan?l?. Pasivaiin? ir suprat? vien? ties? be praeities n?ra ir ateities, skirst?m?s ? namus.

Nijol? Stakevi?ien?,
Paliepi? bibliotekos bibliotekinink?

Komentarų nėra