Velykinis krepinio turnyras altinio vidurin?je mokykloje

Versija spausdinimui

Balandio 11 d. altinio vidurin?je mokykloje ? tradicin? krepinio turnyr? susirinko keturios vaikin? komandos i Raseini?, Ariogalos bei Jurbarko.
Pirmieji ib?go ? aiktel? altinio vidurin?s mokyklos komanda su varovais i Ariogalos gimnazijos. Varybos buvo labai atkaklios ir permainingos, ta?iau, nuskamb?jus paskutiniam teis?jo vilpukui, diaug?si sve?iai, kurie rezultatu 64-50 ?veik? varovus.

Kitose varybose susitiko Prezidento Jono emai?io gimnazijos ir Jurbarko Antano Giedrai?ioGiedriaus gimnazijos aid?jai. Raseini? gimnazistai nesunkiai nugal?jo savo varovus rezultatu 41-27.

Pertrauk? tarp varyb? metu vyko tritaki? ir porinio metimo konkursai. Snaiperio titulas atiteko Dominykui Katiliui i altinio vidurin?s mokyklos, o porinio metimo konkurs? laim?jo raseinikiai gimnazistai Mantas Andrulis ir Bernardas Sopranas.
Turnyre d?l 3-osios vietos susirung? komandos, pralaim?jusios rungtynes pirmajame etape. Po atkaklios kovos rezultatu 39-32 laim?jo altinio vidurin?s mokyklos komanda, palauusi jurbarkie?ius.

Varybose d?l 1-osios vietos teis?jai S. Jasiulis ir G. yvatkauskas tur?jo itin daug darbo tik pradioje. Po ilgosios pertraukos iryk?jo Ariogalos gimnazijos pranaumas.

D?l efektyvaus Edgaro Rupeikos aidimo rezultatu 54-32 buvo ?veikta Prezidento J. emai?io gimnazijos komanda.
Irinkti naudingiausi komand? aid?jai: jurbarkietis Elonas Pokanevi?, ariogalikis Edgaras Rupeika, raseinikiai Aurimas Andriejaitis (Prezidento J. emai?io g-ja) ir ygimantas Poka (altinio vid. m-kla). Komandos, j? treneriai, teis?jai, konkurs? dalyviai buvo apdovanoti taur?mis, rajono
vietimo centro diplomais, asmeniniais prizais, saldumynais.
Mokyklos altin?lio klubo prezident? ir turnyro organizatorius R. Elzbergas d?koja r?m?jams: A. Vaitkui (Vaitena), S. Sederavi?iui (Joseda), R. Jukiui (Naftrus), A. Andriejai?iui, V. Karabinui, D. Lukienei, R. Neverauskui.

R. Elzbergas, k?no kult?ros mokytojas metodininkas

Komentarų nėra