Vidukliškių išvyka į Sūduvos kraštą

Siųsti Versija spausdinimui

Vasara – kelionių metas. Liepos 10 dieną didelis būrys vidukliškių išvyko į Vilkaviškio kraštą. Nepaprastą užnemunės istoriją pasakojo keliautojus pasitikusi gidė. Visi žavėjosi ypatingu architektūriniu sprendimu pastatyta Vilkaviškio autobusų stotimi, kur išsaugoti medžiai ir kiti želdiniai, pastatas panašus į oranžeriją.
Vilkaviškio kraštas didžiuojasi savo iškiliomis asmenybėmis, nes čia gimė, mokėsi ar gyveno Jonas Basanavičius, Salomėja Nėris, Vincas Kudirka, Kazys Bradūnas, Kostas Kubilinskas, Antanas Vaičiulaitis ir kiti žymūs žmonės. Šiam kraštui teko sunkūs istoriniai išbandymai Antrojo pasaulinio karo metais, nes už Nemuno ėjo fronto linija, Vilkaviškis buvo sugriautas, sušaudyti miestelio žydai. Nuo sovietų represijų kentėjo šviesuomenė, kunigų luomas, nes čia veikė kunigų seminarija, vyskupija. Mieste išlikusi gimnazija, kurioje mokėsi S. Nėris, ir dvaras, kurį lankė Napoleonas. Gera buvo grožėtis atgimusios Lietuvos laikais atstatyta katedra.
Išvyka tęsėsi gražiausiame Sūduvos krašto, gal ir Lietuvos, Paežerių dvare. Dvaro puošnumas, architektūra, istorija, bokštas, parkas – visa tai kelia susidomėjimą kiekvienam keliautojui.
Atvykus į šį kraštą būtina aplankyti Lietuvos nepriklausomybės patriarcho Jono Basanavičiaus tėviškę Ožkabaliuose. Atstatyti tėviškės sodybos pastatai, žaliuojantis Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas, įrengtos ekspozicijos, rodomas trumpas filmas apie J. Basanavičių mums liudija apie nepaprastai iškilią asmenybę atkuriant Lietuvos valstybingumą.
Kelionėje buvo ir blynų degustacija su daugybe rūšių pagardų, ir poilsis bei maudynės prie Vištyčio ežero, kuris priklauso Lietuvai, Lenkijai ir Rusijai. Po nuotykių Vištytyje paskutinis šeštadieninės ekskursijos akcentas buvo Kudirkos Naumiestyje, kur apžiūrėjome liaudies menininko Prano Sederevičiaus sukurtas skulptūras.
Ekskursijos dalyviai už įdomią kelionę dėkoja savo bendruomenės pirmininkei Reginai Morkuvienei ir kelionių organizatorei Romenai Antanavičienei.
Zita Kačiušienė

Komentarų nėra