Vienam – nueinant, kitam – pareinant

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

Raseinių rajono savivaldybės taryba net prieš pat Naujuosius nepamiršo savo šventos misijos – tarnystės rajono žmonėms, ir gruodžio 29 dieną surengė 58-ąjį, paskutinįjį 2010 metų tarybos posėdį. Meras Dainius Šadauskis paskelbė, kad į posėdį atvyko garbingas svečias. Ir tikrai, tą pačią akimirką akordeono garsų lydimas salėn įgriuvo raudonai pasipuošęs naujametinis personažas, prisistatęs Seniu Šalčiu. Nūnai ir vaikučius, ir suaugusiuosius lanko Kalėdų senelis, tačiau į valdžią sugrįžus socialdemokratams žilabarzdžiui nieko kito nebeliko, kaip tik vėl prisiminti senas tradicijas ir savo pseudonimą pritaikyti prie naujai įsigalėjusios santvarkos. Taigi, Senis Šaltis paskelbė posėdžio pradžią ir paragino tarybos narius atsistoti bei su daina atlikti rytinę mankštą.Politikai nesipriešino: noriai lingavo muzikos ritmu ir makalavo rankelėmis. Už tokį uolumą ir, žinoma, už visus gerus metų darbus, vaikiškomis šypsenėlėmis švytintiems tarybos nariams Senis Šaltis įteikė dovanėlių maišelius, kuriuose slypėjo knygelės „Raseinių kraštas šiandien“ ir dar kažkas.
Garbingajam svečiui nuotaikingai išbildėjus pas kitus vaikučius, meras paskelbė dar dvi gerąsias naujienas: pasveikino tądien gimtadienį šventusį tarybos narį Liną Dargevičių ir į tarybos gretas įsiliejusią naują narę Raimondą Pankienę, Socialdemokratų frakcijoje pakeitusią Liudą Kavaliauską, kuris bemaž po 4 metų ir vėl pradėjo Savivaldybės administracijos direktoriaus karjerą.
Po linksmosios dalies taryba tęsė praėjusiame posėdyje pradėtus darbus. Pirmasis svarstytas klausimas, kurį pasiūlė tarybos narys Antanas Kilčauskas, o pristatė pats meras Dainius Šadauskis – „Dėl Algirdo Griciaus atleidimo iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų“. Meras informavo, kad 2010 m. gruodžio 28 d. gavo administracijos direktoriaus siūlymą atleisti A. Gricių iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų.
Administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas teigė, kad nėra nusistatęs prieš Algirdą Gricių kaip prieš asmenį, nes kartu teko dirbti 4 metus praėjusioje kadencijoje. Tačiau susikūrusi nauja koalicija, pasak L. Kavaliausko, direktoriaus pavaduotojui turi priekaištų: A. Gricius, būdamas kai kurių įmonių valdybos nariu, ne viską padarė arba kažką padarė ne taip, kaip reikėtų, todėl kaip direktoriaus pavaduotojas prarado daugumos tarybos narių pasitikėjimą. L. Kavaliauskas tikino, kad valdančiąją daugumą jaudina Raseinių autobusų parko ir Raseinių šilumos tinklų padėtis ir nuolatinės diskusijos dėl šildymo kainų. Kaip žinoma, A. Gricius buvo šių įmonių valdybos pirmininku. Administracijos direktoriui nuostabą kėlė ir tai, kad A. Gricius neteikė informacijos apie šilumos tinklus Seimo nariui, savo partijos Raseinių
skyriaus pirmininkui.
Administracijos direktoriaus pavaduotojas Algirdas Gricius, einantis šias pareigas jau aštuntus metus, sakė nesutinkąs su jam išsakytais kaltinimais ir siūlė susipažinti su savivaldybei pavaldžių uždarųjų akcinių bendrovių įstatais. Jis teigė, kad į Raseinių šilumos tinklų valdybos funkcijas absoliučiai neįeina šilumos kainų nustatymas, valdyba gali tik pavesti savivaldybės administracijai vykdyti konkursus dėl šiluminių trasų plėtimo, katilų keitimo ir pan. Pasak A. Griciaus, valdyba dėjo visas pastangas, kad šilumos kainos stabilizuotųsi, tačiau tvirtinti šilumos kainos skaičiavimo modelį ir metodą – tarybos prerogatyva, todėl kaltinimus dėl miglotos šilumos
tinklų būklės jis kategoriškai neigė. Prarastas politinis pasitikėjimas – visai kitas reikalas. Šį kaltinimą A. Gricius sakė visiškai suprantąs, nes į administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas buvo paskirtas kaip politinio pasitikėjimo asmuo. Natūralu, kad taryboje pasikeitus politinių jėgų pusiausvyrai, valdančioji dauguma juo nepasitiki – susidarė nauja koalicija, turinti tam tikrus įsipareigojimus bei reikalavimus ir privalanti juos vykdyti.
A.Gricius teigė, kad dirbdamas tiek savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, tiek valdybos pirmininku, niekuomet neskirstė tarybos narių pagal priklausomumą vienai ar kitai partijai. „Visada stengiausi dirbti administracinį darbą, todėl atsakingai pareiškiu, kad būdamas UAB „Raseinių šilumos tinklai“ valdybos pirmininku, tikrai kai kurių duomenų neteikiau partijos skyriaus pirmininkui, nes maniau, kad užimdamas šias pareigas nesu atsakingas partijai, tačiau esu atsakingas tarybai, kuri paskyrė mane į valdybą. Stengiausi niekada nepainioti administracinio darbo su politiniu, – tvirtino A. Gricius. – Politinio nepasitikėjimo klausimas iškilo dėl mylimos Darbo partijos. Prasidėjus povandeniniams judėjimams turėjau pokalbių su Darbo partijos skyriaus pirmininku Romaldu Zubiela, tarybos nariu Vaidu Kuzmarskiu. Jie man išsakė sąlygas: palik partiją Tvarka ir teisingumas, pareini pas mus ir mes tau reikšime šimtaprocentinį pasitikėjimą. Man nėra priimtinas perėjimas iš vienos partijos į kitą tam, kad išsaugočiau postą. Man labai patiko Darbo partijos atstovės vicemerės kalėdinis sveikinimas Savivaldybės administracijos darbuotojams: ji paprašė visų administracijos darbuotojų, kad jie išliktų žmonėmis ir pratęsė, kad ji, užimdama šias pareigas, negali būti žmogumi ir negali su tuo susitaikyti.“
A.Gricius padėkojo visų partijų atstovams, paminėjo, kad jau prieš kelias savaites priėmė labai rimtą sprendimą – norėdamas išlikti žmogumi sustabdė savo narystę partijoje Tvarka ir teisingumas, ir teigė į savivaldos rinkimus eisiąs kaip nepriklausomas kandidatas. O tarybos narių sąžinei sakė paliekąs spręsti, ar tinkamas jis buvo administracijos direktoriaus pavaduotojas ir ar tinkamai dirbo savo tiesioginį darbą.
Tarybos narys Vaidas Kuzmarskis replikavo, kad A. Gricius, sustabdęs savo narystę partijoje Tvarka ir teisingumas, kalbėjosi tiek su Darbo, tiek su kitomis partijomis ir pats siūlė įvairius variantus, kad tik išsaugotų savo postą.
A. Gricius nepaneigė bendravęs su visų partijų atstovais, tačiau teigė, kad esmė – ne posto išsaugojimas. Jis nusistebėjo, kad po direktoriaus D. Baltrušaičio atleidimo ir mero P. Vežbavičiaus nuvertimo, pačioje metų pabaigoje, kai užgriūva itin daug atsakingų darbų, naujoji valdžia būtent jam buvo patikėjusi keletą savaičių laikinai eiti administracijos direktoriaus pareigas ir priimti rimtus, atsakingus sprendimus. A. Gricius palinkėjo, kad būsimos kadencijos tarybos nariai mokėtų teisingai pasirinkti koalicijos partnerius, būtent – patikimus žmones, nes jei taryboje bus sprendžiamos ne partinės ar visuomeninės, o asmeninės ambicijos, tokia koalicija ilgai dirbti rajono labui negalės.
Algirdą Gricių bandė užtarti tarybos narys Vidmantas Karabinas. Jis pažymėjo, kad iš kėdės verčiamas direktoriaus pavaduotojas yra įgijęs visų administracijos darbuotojų pasitikėjimą ir yra sukaupęs didžiulę darbo patirtį, todėl tikrai turėtų likti šiose pareigose. Tarybos nario nuomone,  buvusiai valdančiajai daugumai ir atstatydintajam merui suversti kaltinimai, kad rajoną valdo stambūs akcininkai, nebetenka prasmės, kadangi šiandieniniai valdančiosios daugumos sprendimai yra padiktuoti taip pat stambiųjų akcininkų, tik jau kitų.Meras D. Šadauskis ragino paviešinti, kas tie paslaptingieji nuolat minimi stambūs akcininkai, tačiau niekas iš tarybos narių nepanoro įvardinti konkrečių asmenų.
Kaltintojai daugiau burnų nebeaušino. Diskusijos buvo nutrauktos ir prasidėjo pastaruoju metu jau įprasta posėdžio dalimi tapusi pasirengimo slaptam balsavimui procedūra, kurią lydėjo pusvalandį užsitęsęs formalumas – balsavimas. Be abejo, balsavimo rezultatus nesunku nuspėti: balsavime dalyvavo 21 tarybos narys, 14 balsavo „už“ nepasitikėjimą administracijos direktoriaus pavaduotoju, 7 balsavo „prieš“.
Tarybos sprendimu Algirdas Gricius nuo 2010 m. gruodžio 30 d. atleistas iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų.
Nieko nelaukdama taryba patvirtino 4 sprendimo projektus, kuriais buvo pakeista Savivaldybei pavaldžių įmonių valdybos sudėtis.  UAB „Raseinių šilumos tinklai“
valdybos pirmininku vietoje A. Griciaus išrinktas administracijos direktorius L. Kavaliauskas; atšauktas UAB „Raseinių vandenys“ valdybos pirmininkas Dainius Baltrušaitis, o valdybos nariu išrinktas L. Kavaliauskas; iš UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ atšauktas valdybos pirmininkas Dainius Baltrušaitis, valdybos nare išrinkta Rasa Šebelskienė.
UAB „Raseinių autobusų parkas“ atšaukta visa valdyba ir išrinkti nauji valdybos nariai: Rasa Šebelskienė, Vilmantas Bacys, Regina Bakšaitienė, Romaldas Valinčius, Antanas Lembutis.
Ko gero pats įdomiausias ir savo skaidrumu, ir balsavimo procedūromis tądien buvo sprendimo projektas „Dėl 2010 m. rugsėjo 9 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. (1.1)TS-292 ,,Dėl Violetos Augustaitienės atleidimo iš darbo” pripažinimo netekusiu galios“.
Sprendimo projektą pristatė tarybos narys Darius Ulickas. Tarybos narys teigė, kad dar rugsėjo mėnesį, kai buvo svarstomas Raseinių socialinių paslaugų centro direktorės V. Augustaitienės atleidimo iš pareigų klausimas, jis išsakė savo argumentus: atleidžiant centro vadovę iš darbo, buvo pažeisti visi teisiniai terminai dėl nuobaudos skyrimo. Rugsėjo mėnesį priimtą sprendimą D. Ulickas pavadino politine valia, todėl šiandien jis kreipėsi į tarybos narius ragindamas atstatyti teisingumą ir panaikinti priimtą neteisingą sprendimą. Tarybos narys Linas Dargevičius pasidomėjo, ar jau baigėsi su V. Augustaitienės veikla susiję teisiniai ginčai, jo nuomone, teismas turėtų nuspręsti, ar tarybos priimtas sprendimas yra teisingas. „Visai neseniai vienoje interpeliacijoje buvo toks sakinukas, – prisiminė tarybos narys, – „Toleruojate neskaidrius konkursus valstybės tarnybos vietoms užimti, įsivyravo ydinga kadrų politika.“ Panašius sakinius mes skaitėme mūsų kontrolierių ir Neįgaliųjų departamento išvadose. Tai gal netaikykime dvigubų standartų, o palikime viską teisinėms institucijoms nuspręsti ir neskubinkime įvykių.“
D. Ulickas sakė nieko nežinąs apie teisinius procesus ir pasiūlė to paklausti pačios Violetos Augustaitienės. O dėl skaidrumo, tarybos nario žodžiais tariant, jo pateiktas
sprendimo projektas esąs toks skaidrus, kad krištoliškesnio ir būti negali. Jei įvyks kokie nors teisminiai procesai dėl nusikalstamos veikos, kuri dar nėra įrodyta, ją
įvertins atitinkamos tarnybos.
Tarybos narys, vakarykštis meras Petras Vežbavičius sakė, kad svarstant Socialinių paslaugų centro vadovės atleidimą iš pareigų, jis nekaltino V. Augustaitienės kaip asmens, tačiau, tarybos nario nuomone, kaip direktorė ji labai blogai atliko savo pareigas. P. Vežbavičius priminė, kad Neįgaliųjų departamento pateiktais patikros duomenimis 2007-2009 m. centro direktorė netikslingai panaudojo beveik 74 tūkst. Lt, pirkdama autobusus prisiėmė 35,5 tūkst. Lt didesnius skolinius įsipareigojimus
nei leido tarybos sprendimas, nepaisė administracijos direktoriaus įsakymų, o ir viešųjų pirkimų procedūras direktorė atliko ne visiškai taip, kaip reikėjo. „Negana to,
2010-aisiais, kaip ir kasmet, centro direktorė privalėjo užsakyti lėšas, reikalingas neįgaliųjų būsto pritaikymui. Po didelių žygių, kuriuos atliko vicemerė Gitana Rašimienė, pavyko iš Neįgaliųjų departamento prasimušti šiektiek lėšų – būtent apie 25 tūkstančius litų. Šias funkcijas turėjo atlikti direktorė, tačiau ji absoliučiai
nieko nedarė, apsiribojo tik telefono skambučiais į Neįgaliųjų departamentą, todėl skirtosios lėšos taip ir liko neįsisavintos. Nejaugi dabar turime atšaukti tarybos priimtą sprendimą dėl V. Augustaitienės atleidimo, išmokėti jai atlyginimus ir tiesiai šviesiai žiūrėti neįgaliesiems į akis, kurių būstai liko nepritaikyti?“ – atvirai tarybos
narių klausė P. Vežbavičius.
Tarybos narys siūlė palaukti, kol baigsis teisminiai ginčai, bus gautos išvados iš tyrimus atliekančių tarnybų ir tada daryti verdiktą. Tarybos narys Antanas Vizbaras
pažymėjo, kad paskutinieji tarybos posėdžiai jam primena velnių vestuves ir pasišovė išrišti, kas čia per veselia. Jis trumpai priminė visą istoriją: 2010 metų vasarą Seimo nario E. Jonylos iniciatyva Raseinių r. savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba atliko Raseinių socialinių paslaugų centre auditą ir įvardijo pažeidimus. Po to apsilankė STT, darė kratas, V. Augustaitienei buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. A. Vizbaras tvirtino susipažinęs su STT ir Raseinių policijos komisariato medžiaga ir pasiūlė sprendimo projekto preambulę papildyti taip: „Grupės draugams ir draugėms, Dariui ir kitiems prašant, gavus 2010 m. gruodžio 20 – 22 d. iš LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos ikiteisminio tyrimo skyriaus ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseinių r. policijos komisariato raštiškus pranešimus dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo pagal LR Baudžiamojo kodekso 228 str. 1d. ir 300 str. 1d. Straipsniuose apibrėžti galimi finansiniai nusižengimai, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimas, bendraujant su būsimais ir esamais kolegomis artėjant rinkimams bei vadovaujantis… O toliau palikti kaip tekste.“
Šio sprendimo vykdymo kontrolę tarybos narys siūlė pavesti mero patarėjui Linui Bielskiui ir Naujosios sąjungos atstovui Dariui Ulickui. A. Vizbaro nuomone, tokie sprendimo projekto papildymai taptų įrodymu, kad balsuodami tarybos nariai žinojo, jog V. Augustaitienė įtariama nusikalstamomis veikomis, už kurias numatyta gan
griežta atsakomybė net iki laisvės atėmimo. „Jei tarybos nariams socialdemokratams kyla rankos prieš savo partijos Seimo narį, tai gal čia kaltas Seimo narys, gerbiamas Edmundas Jonyla?“ – retoriniu klausimu savo kalbą baigė A. Vizbaras.
Tarybos narys Darius Ulickas užsiplieskė, kad jo parengtas sprendimo projektas neprieštarauja Kontrolės ir audito tarnybos išvadoms. „Patys atsimenate, kad Kontrolės komitete yra kiekvienos partijos po vieną asmenį ir visi balsavote, kad Socialinių paslaugų centro direktorei reikia skirti papeikimą, tačiau po kelių dienų tarybos posėdyje atsirado sprendimo projektas dėl atleidimo iš darbo“, – piktinosi D. Ulickas.
Meras Dainius Šadauskis nutraukė diskusijas ir siūlė apsispręsti balsavimu. O balsavimas vyko tikrai įspūdingai: tarybos nariai balsavo vėl ir vėl, kol valdančioji dauguma išgavo norimą rezultatą. Pirmąkart 10 tarybos narių pabalsavo „už“ , tačiau pradėjus kilti rankoms „prieš“, pasigirdo lengvas šnabždesys ir balsavimas buvo nutrauktas. Meras paragino dar kartą pakelti rankas tų, kurie balsuoja „už“. Ir antrą kartą 10 subalsavo ‚,už“, 10 – „prieš“, 1 – „susilaikė“, o tai turėjo reikšti, kad sprendimo projektui nepritarta. Bet čia paaiškėjo, kad balsuojant „už“ kažkodėl nebuvo pakilusi tarybos nario Vaido Kuzmarskio ranka. Gavęs kaimyno niuksą į pašonę V. Kuzmarskis sušuko, kad balsavimas visiškai neaiškus, todėl reikią perbalsuoti. Jam antrino ir tarybos narė Ona Babonienė. Be abejo, į tai buvo atsižvelgta. Balsavimas įvyko dar kartą. Galų gale per skausmus 11 tarybos narių nubalsavo „už“, 10 –„prieš“, 1 „susilaikė“.
Tarybos sprendimu nuo 2011 m. sausio 3 d. Violeta Augustaitienė turėjo būti grąžinta į Raseinių socialinių paslaugų centro direktorės pareigas. Tačiau koją pakišo vyriausybės atstovė Kauno apskrityje  Rasa Noreikienė. „Alio, Raseinius“ pasiekė žinia, kad vyriausybės atstovė užprotestavo tarybos sprendimą „Dėl 2010 m. rugsėjo 9 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. (1.1)TS-292 ,,Dėl Violetos Augustaitienės atleidimo iš darbo“ pripažinimo netekusiu galios“ ir parašė teikimą dėl jo panaikinimo„Vyriausybės atstovai nevertina tarybos sprendimų nei politinių, nei asmeninių interesų atžvilgiu, – telefonu „Alio, Raseiniams“ aiškino R. Noreikienė. – Jei taryboje ir pasikeičia valdančioji dauguma, tačiau teisės aktai ir įstatymai visiems galioja tie patys. Taryba negali prisiimti teismo funkcijų, tik teismas nuspręs, ar centro direktorės atleidimas iš darbo buvo teisėtas.“ Vyriausybės atstovė užsiminė, kad šiomis dienomis kaip tik turi įvykti V. Augustaitienės teismas, kuris ir nulems tolimesnį jos likimą. „Galbūt taryba sugrąžindama direktorę į pareigas norėjo užbėgti teismo sprendimui už akių, – sakė R. Noreikienė. – Žinoma, taryba gali nepaisyti Vyriausybės atstovo teikimo ir nepanaikini priimto sprendimo, tačiau tada teks teisybės ieškoti teismo keliu.“
Užkulisiuose tūnančių stambiųjų akcininkų planas sugrąžinti Violetą Augustaitienę į pareigas stringa. Bent jau kol kas. Kaip sakoma, stambiųjų akcininkų žingsniai ir keliai nežinomi.

1 Komentaras

  1. raseinietė

    2015-12-28 10:17

    ta pati panelė tik kita suknelė ,ir dar tas ,,tikėjimų ,, keitimas ir sakymas esu ,,šventas šventas šventas,, o pasirodo atvirkščiai ir kaip sugebėti taip vaidinti jau dabartiniu laiku