Visus suvienijanti diena

Siųsti Versija spausdinimui

Šiais metais mums, Nemakščių gyventojams, Lietuvos valstybės atkūrimo diena sutapo su Nemakščių – mažosios Lietuvos kultūros sostinės renginių pradžia. Tad ši diena buvo pilna gražių įvykių, juose dalyvavo gausus būrys svečių ir vietos gyventojų. Ji prasidėjo šv. Mišiomis Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčioje. Čia vyko iškilminga Lietuvos šaulių pasižadėjimo ir priesaikos ceremonija, o miestelio centrinių gatvių gyventojams buvo įteiktos pašventintos Nemakščių vėliavos. Jomis bendruomenės nariai dabins sodybas ir patį miestelį kultūros sostinės metais.
Antroji renginio dalis vyko Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje. Mąstant apie Nemakščių – mažosios kultūros sostinės renginių pradžią, atrodė tinkamas momentas apžvelgti miestelio istoriją, pasirenkant kai kuriuos jos momentus. Kadangi kultūros sostinės renginiai yra visos bendruomenės rūpestis, šitai galėjome įvertinti ruošdamiesi. Visi, kieno paramos reikėjo, atsiliepė ir visokeriopai dalyvavo. Scenoje reikalingi vaikai, paaugliai, RRKC Nemakščiuose šokėjai, kolektyvas „Nemakščių vyrai“, garbūs senjorai – visi suprato tinkamo pasiruošimo svarbą ir įdėjo tiek triūso, kad šventė būtų kokybiška. Gimnazijos bendruomenė, kurios patalpose renginys vyko, džiugino sutelktu ruošimusi, visokeriopa parama kultūros darbuotojams. Dirbant tokius darbus jaučiama ir matoma, kaip nuoširdžiai geba bendrauti ir vykdyti bendrą projektą Nemakščių žmonės. Profesionalių atlikėjų retro muzikos koncertas ,,O buvo taip…“ nuskambėjo kaip padėka nemakštiškiams už pastangas, kaip pažadas šiais metais renginiuose sukurti daug įsimintinų, estetiniais išgyvenimais praturtinančių valandų.
Prisidedame prie seniūno Remigijaus Laugalio padėkų atlikėjams, rėmėjams, visiems, scenoje ir nebuvusiems, bet savo darbu padėjusiems sukurti šventę. Ačiū! Mūsų laukia dar ne vienas įsimintinas renginys.

Živilė Lembutienė

Komentarų nėra