Vosiliškio biblioteka minėjo garbingą 70 metų jubiliejų

Siųsti Versija spausdinimui

Vosiliškio biblioteka šiais metais mini garbingą 70 metų jubiliejų. Prieš įkuriant biblioteką 1951 metais, Meiliškiuose, Puodžiuose, Beinoriškyje, Vosiliškyje buvo klubai-skaityklos. Pirmasis tokio klubo Meiliškiuose vedėjas buvo Vladas Tendziagolskis, Vosiliškyje – Andrius Ambotas, Puodžiuose – Jonas Kelbauskas. Jų paskirtis – ruošti jaunimui pasilinksminimus, padėti kolūkiui. Nuo 1951 metų klubai-skaityklos panaikinti ir įkurta biblio­teka. Šis kultūros židinys buvo įsteigtas Beinoriškyje (tuo metu tai buvo Raseinių rajonas). Pirmasis vadovas – Albinas Sedeckas. Vėliau biblioteka kėlėsi iš vienų patalpų į kitas, joje keitėsi darbuotojai. Vieni jų dirbo trumpą laiką, kiti – kiek ilgiau.
Tuo metu dirbusi Jadvyga Marcinkienė pasakojo, kad, kol kultūros namų nebuvo, visą masinį kultūrinį darbą dirbo bibliotekos vedėjai, jie ruošdavo poilsio vakarus, gegužines. O ir vėliau kartu su kultūros namų darbuotojais bibliotekininkai rengė ir organizavo įvairius renginius. Palaipsniui biblioteka tapo inteligentijos, mokinių ir visų tų, kurie myli knygą, spausdintą žodį, traukos centru. Čia buvo galima susitikti su bendraminčiais, padiskutuoti, pabendrauti.
Nuo 1965 metų garbingus 35 metus šiame darbe išdirbo Ona Gaižienė. Vedėja vadovavo dramos rateliui, pagyvenusių žmonių šokių kolektyvui, kuris dalyvavo net Dainų šventėje. Tuo metu skaitytojų buvo per 500, todėl įsteigtos kilnojamos biblio­tekėlės Meiliškiuose ir Pagiryje. Organizuoti teminiai vakarai, disputai, susitikimai, knygų aptarimai, klausimų ir atsakymų vakarai.
Šiuo metu bibliotekos paskirtis išliko panaši. Tik prisidėjo renginiai, konsultacijos, mokymai, susiję su informacinėmis technologijomis. Nuo 2017 metų bibliotekoje veikia VIPT-as (viešasis informacijos prieigos taškas).
Organizuotoje popietėje, skirtoje garbingam bibliotekos jubiliejui paminėti, dalyvavo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Danguolė Kasparavičienė, literatai Alfonsas Vaičiulis, Vladas Danusas, Jonas Vilčinskas, kaimo gyventojai. Svečių dovanos, gražūs žodžiai, eilės, linkėjimai biblio­tekai dar ilgai gyvuoti sušildė susirinkusiųjų širdis. Gražių žodžių netrūko ir ilgamečiams bibliotekos skaitytojams, ištikimiems pagalbininkams. Įteiktos padėkos Ilonai Virbickaitei, Birutei Kvietkienei, Jūratei Rudžianskienei, Reginai Ivanauskienei, Remigijui Rainiui, Aušrai Palubinskaitei. Širdingai ačiū ir visiems bibliotekos skaitytojams, renginių dalyviams, kad buvote, esate ir būsite ištikimi bibliotekos draugai. Biblioteka – tai jūs ir mes.

Daina Tendziagolskienė,
Vosiliškio bibliotekos
vyresn. bibliotekininkė

Komentarų nėra