Vyko irg? lenktyn?s ir oio aukcionas

Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVI?IUS

Rugs?jo 26 d. Raseini? hipodrome vyko irg? lenktyn?s, kurias organizavo Nacionalinis irg? lenktyni? klubas, vadovaujamas prezidento Remigijaus Pokaus.
Lietuvos anekdot? karalius Raimondas ilanskas ne tik anekdotais linksmino, bet ir Kamer?no o? aukcione pardavin?jo. Pertrauk? metu dainavo Inga atkauskien?.
Derliaus prizui laim?ti var?si arab? veisl?s irgai. Nugal?jo . Skamarakui priklausantis irgas Ennya, kuriuo jojo S. Puauskas. Antroje vietoje gargdikio V. Macijausko irgas Gepara, ok?jas G. Laureckas. Tre?ias atb?go irgas Vikingas, kurio savininkai Pokai i iauli? rajono, ok?jaF. Pokut?.
Antrajame b?gime dalyvavo grynakraujai jojam?j? veisl?s irgai,dvejus metus i eil?s nelaim?j? pirm?j? viet?. Jie rung?si d?l apdovanojimo Nepajutusiems pergal?s skonio. Pirmavo savininkas, treneris, ok?jas E. Kubilius i Jurbarko rajono su irgu Sweetburry coneet. Antroje vietoje -Sindikato irgas Jarega, treniruojamas E. Pokevi?iaus, ok?ja I. Tol?i?t?. Tre?ias buvo irgas Ledy wind, priklausantis marijampolie?iui D. Akeliui.
Tre?iame b?gime var?si keturi irgai d?l B. Oginskio prizo. Pirmas atb?go irgas Bohema, priklausantis iauli? rajono Bubi? gyventojai T. Kalvaitienei (treneris E. Pokevi?ius, ok?ja F. Pokut?). B?gime V.Kalnykovui atminti pirmas finio linij? kirto irgas Tirada (treneris ir ok?jas E. Kubilius).
D?l didiausio piniginio fondo 2500 Lt var?si grynakraujai jojam?j? veisl?s irgai. Nugal?jo Khazana, priklausantis Sindikatui (treneris E. Pokevi?ius, ok?ja I. Tol?i?t?). II-oje vietoje irgas Owada, III-ioje Joy kitti.
Varybose buvo grai?, draugik? akimirk?: kai vienam i ok?j? nepavyko ivesti irgo ? starto linij?, kiti ok?jai sustabd? irgus ir gr?o pakartoti starto. Dar ?vyko nedidel?, bet pamokanti istorija vienai mergaitei ?spyr? irgas tai ?sp?jimas, kad prie irg? paaliniams geriau nesiartinti.

Komentarų nėra