X Šiluvos devyndienis

Siųsti Versija spausdinimui

Jau dešimtą kartą per Šilinių atlaidus šiluviškiai ir miestelio svečiai galėjo kasdien dieną, o ir vakare valandėlę praleisti kultūros namuose, kur vyko tradicinio renginių ciklo „Šiluvos devyndienis“ renginiai Šiluvos Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidų proga.
Rugsėjo 6 d. RRKC Šiluvoje organizuotas parodų pristatymas. Gražų ir rudenišką vakarą pristatytos dvi parodos: Mindaugo Pauliuko „Marija, Rožinio Karalienė“ ir Rimanto Daugino „Švelnumas“. Kadangi parodos darbai sukurti sakraline tema, į pristatymą pakviesti Veikliųjų žmonių bendrijos atstovai – šlovintojų grupė. Susirinkusieji kartu giedojo, šlovino Kūrėją, klausėsi stiprių liudijimų. Vakaras taip greitai prabėgo. Parodos lankytojai turėjo puikią progą pasinerti į pamąstymus apie žmogaus kūrybą ir Kūrėjo duotus talentus žmogui. Parodą buvo galima aplankyti iki rugsėjo 30 d.
Rugsėjo 7 d. vakare žiūrovus kvietėmė į koncertą. Vakaro programos atidarymą pradėjo Laura Balserienė šokiu „Vilties šviesa“, RRKC Butkiškėje kaimo kapela, vadovaujama Vilmos Augustinavičienės, pristatė nuotaikingą muzikinę programą. Muzikinius kapelos kūrinius išradingai ir šmaikščiai pristatė Raseinių rajono meras Andrius Bautronis. Meras yra šios kapelos narys – muzikantas. Koncerte dalyvavo ir atliekamomis dainomis taip pat žavėjo RRKC moterų tercetas – Jolita, Rita ir Ligita.
Rugsėjo 8 d. 11.00–12.00 val. VU biblioteka padovanojo miestelėnams ir miestelio svečiams puikų projektą – parodą „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje: Šiluva“. Parodos lankytojai galėjo išvysti rankraščius, susijusius su Šiluvos bažnyčios ir parapijos istorija, tarp jų – dokumentus su XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios Žemaičių vyskupų Stepono Jono Giedraičio, Simono Mykolo Giedraičio, vyskupijos generalinio vikaro Jono Krizostomo Gintilos autografais.
Iš Žemaitijos kilusiam XIX a. pradžios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjui, Vilniaus universiteto bibliotekos adjunktui Kazimierui Kontrimui carinės administracijos iškeltos bylos medžiaga – dokumentai ir įkalčiai – bene įdomiausi ir netikėčiausi pa­rodos eksponatai. Priverstas palikti Vilnių, K. Kontrimas išvyko į Varšuvą, vėliau – Žemaitiją, kur Šiluvoje ir mirė.
Taip pat parodoje buvo eksponuojamas iš Šiluvos apylinkių kilusio žymaus zoologo Pranciškaus Šivickio jaunystėje gimtojoje parapijoje surinktų liaudies dainų rankraštis iš Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkinių, įtrauktų į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą.
Parodoje buvo rodomas dar vienas rankraštis, įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą. Tai XIX a. pradžios Simono Daukanto verstų pasakėčių autografas. Taip pat buvo eksponuojami spaudiniai iš pirmųjų Vilniaus universiteto bibliotekos mecenatų (Jurgio Albinijaus, Žygimanto Augusto, Valerijono Protasevičiaus) kolekcijų. Knygos meno atžvilgiu įdomūs spaudiniai – vienintelė žinoma Vilniaus universiteto bibliotekoje saugoma ypač puošniu įrišimu išsiskirianti XVI–XVII a.
Vilniuje dirbusio knygų leidėjo Jokūbo Morkūno knyga ir 2018 m. palangiškio dailininko, poeto Vytauto Kuso sukurta knyga, oficialiai pripažinta pačia mažiausia lietuviška knyga pasaulyje ir įrašyta į Lietuvos rekordų knygą. Atvykusieji į parodą turėjo galimybę pamatyti Motiejaus Valančiaus, Maironio, Vinco Kudirkos, Žemaitės, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir kitų žymių lietuvių kultūros, meno ir visuomenės veikėjų rankraščius.
Vilniaus universiteto biblioteka – seniausia Lietuvos valstybinės reikšmės akademinė biblio­teka, joje saugoma daugiau nei penkių milijonų dokumentų kolekcija. Bibliotekos sukauptas turtingas kultūros paveldas yra neatsiejamas nuo Lietuvos kultūros ir mokslo istorijos raidos.
Esame dėkingi už tokią informatyvią ir unikalią parodą bei draugystę su projekto vykdytojų komanda. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Vakaro programoje į gilius pamąstymus susirinkusius žiūrovus vedė Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro spektaklis pagal R. Granauską „Kenotafas. Paminklas mokytojai“, scenarijaus autorė ir režisierė Danutė Budrytė-Samienė, režisierės padėjėjai Indrė Kateivė, Kęstutis Matuzas. Dėkojame jurbarkiškiams aktoriams, režisierei Danutei. Lenkiamės ir apkabiname dar kartą už puikų rimties ir susikaupimo, pamąstymų vakarą Švč. Mergelės Marijos gimimo dienos proga RRKC Šiluvoje. Spektaklis privertė susimąstyti, sugraudino iki ašarų. Tyla salėje parodė, kad tai, kas vyko scenoje, palietė visus.
Rugsėjo 9 d. 19.30 val. šmaikščią pjesę žiūrovams pristatė Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro suaugusiųjų mėgėjų teatras spektaklyje pagal
V. Varankevičiūtės pjesę ,,Pagalba iš dangaus“, režisierė Kristina Laurinaitė (Jurbarko r.). Šis kolektyvas pirmą kartą dalyvavo Šiluvoje ir, tikimės, ne paskutinį. Dėkojame už užsimezgusią draugystę.
Rugsėjo 10 d. 19.30 val. žiūrovai turėjo progą pažiūrėti Girdžių skyriaus suaugusiųjų mėgėjų teatro „Mituvis“ spektaklį – S. Kancevyčiaus „Jubiliejinį sveikinimą“, režisierė Loreta Zdanavičienė (Jurbarko r.). Artistai praskaidrino susirinkusiųjų nuotaiką parodydami šių dienų realijas.
Girdžių mėgėjų teatras Šiluvoje dalyvauja jau trečiame devyndienio renginyje. Šiluviškiai žiūrovai tikrai pamilo šį kolektyvą, o ypač režisierę L. Zdanavičienę. Esame jiems dėkingi už draugystę ir puikius spektaklius.
20.20 val. Šiluvos kultūros namuose skambėjo gabių jaunų profesionalų styginių dueto „Duoviola“ – Gertrūdos Beinarytės-Krunglevičienės ir Laimio Krunglevičiaus koncertas. Po koncerto atsistoję žiūrovai ilgai plojo, taip parodydami savo dėkingumą ir susižavėjimą atlikėjais. Jų atliekami kūriniai palietė susirinkusiųjų širdis.
Rugsėjo 11 d. 14.00 val. RRKC Šiluvoje svečiavosi internetinio laikraščio Bernardinai.lt darbuotojai. Jie kvietė į susitikimą savo skaitytojus. Džiaugiamės pažintimi ir draugyste su šiais žmonėmis.
19.30 val. šeštasis Šiluvos devyndienio vakaras su RRKC choru „Šatrija“ salėje nė vieno nepaliko abejingo! Vakaro programoje žiūrovus žavėjo atliekamų kūrinių išraiškingas atlikimas. Chorą ir meninę programą kūrybingai pristatė Sandra Maslauskienė. Mums garbė buvo priimti šį puikų kolektyvą RRKC Šiluvoje. Su pasididžiavimu pristatėme Šiluvoje „Aukso paukštės“ įvertinimą Raseinių kraštui parskraidinusį chorą ir jo vadovą Gražvydą Jegnorą.
Rugsėjo 12 d. 15.00 val. savo spektaklį, skirtą kunigui Jonui Katelei atminti, Šiluvai padovanojo Anykščių kultūros centro mėgėjų teatras spektaklyje „Medkopis“. J. Katelė yra kunigavęs Šiluvos parapijoje. Režisierius Jonas Buziliauskas jau antrą kartą šiluviškiams ir svečiams pristatė savo teatro darbus. Spektaklyje puikiai įsipynė ir Anykščių kultūros centro folkloro ansamblis „Valaukis“, vadovaujamas Reginos Stumburienės. Dėkojame režisieriui ir kolektyvams už puikias rimties akimirkas ir draugystę.
Rugsėjo 13 d. 15.00 val. vyko mūsų mylimos, puikios poetės Dalios Teišerskytės naujausios knygos „Paskutinių lapų išleistuvės“ pristatymas ir susitikimas su autore. Iš šios knygos buvo skaitomi eilėraščiai, pamąstymai apie gyvenimą, būtį. Susitikimą moderavo ir poetę kalbino renginių režisierius Giedrius Gustas. Buvo galima įsigyti knygą, kurioje autorė mielai pasirašė.
19.30 val. vyko Žilinų kultūros centro mėgėjų teatro ,,Vijūnė“ spektaklis – J. Skinkio ,,Moters kerštas“, režisierė Dalia Šmigelskienė (Varėnos r.). Su Žilinų mėgėjų teatru susitinkame Šiluvoje ne pirmą kartą. Vykome ir pas žiliniškius su savo teatru „Cinkelis“. Draugystė tęsiasi. Esame dėkingi Žilinų mėgėjų teatrui ir režisierei Daliai už puikią nuotaiką.
Rugsėjo 14 d. 19.30 val. užbaigėme renginių ciklą. Paskutinio vakaro programoje pasirodė Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro mėgėjų teatras. Kultūros namų svečiai parodė žiūrovams pjesę pagal V. Rimkevičių ,,Skulptorė“, režisierė Ilona Krištolaitienė (Šakių r.) Simboliška, kad šiais neramiais mūsų Lietuvai laikais buvome kviečiami nurimti ir pamąstyti apie žmogaus trapumą, vertybes… Dėkojame šiam kolektyvui. Šis kolektyvas taip pat ne pirmą kartą pas mus. Mus sieja gražus bendradarbiavimas. Tikimės, draugystė tęsis toliau.
RRKC Šiluvoje kultūros namų lankytojų vardu taria nuoširdžiai ačiū Raseinių rajono savivaldybės merui A. Bautroniui ne tik už dalyvavimą, bet ir už devyndienio „prisikėlimą“, Raseinių rajono savivaldybei, Raseinių rajono kultūros centrui, direktorei Ingai Šatkauskienei.
Už gražų bendradarbiavimą dėkojame Šiluvos seniūnui Juozui Šlepui, Šiluvos bendruomenės pirmininkei Juditai Stoškienei, kiek­vienam, kuris savo darbu ir pastangomis prisidėjo, kad įvyktų tradicinis renginių ciklas „X Šiluvos devyndienis“.
Iki kitų susitikimų, mielieji!
RRKC Šiluvoje renginių organizatorė

Komentarų nėra