alioji futbolo diena

Versija spausdinimui

Gintar? Grei?i?t?

Beveik prie metus draugijos Ariogalos vienyb? prezidento galvoje gim? atrodo ne?tik?tina id?ja aisti futbol? ant vandens. Post factum, i i pirmo vilgsnio ne?gyvendinama id?ja jau realizuota.

iam projektui ?gyvendinti prireik? beveik pus?s met?. Buvo nuspr?sta prisid?ti ir prie ekologijos skatinimo m?s? rajone. Plausto statybai buvo naudojami antriniai plastmasiniai buteliai, kuri? reik?jo surinkti per 20 000. Draugijos nariai panaudotus plastmasinius butelius kruopiai rinko pus? met?, ta?iau, inoma, surinko tik nedidel? kiek?. Didioji dalis buteli?, panaudot? plausto statybai, atkeliavo i Raseini? iuklyno. ?ia neapseita be UAB Raseini? komunalis ?kis direktoriaus pavaduotojo Sigito Vai?iaus pagalbos, kuris dal? buteli? atgabeno iki Ariogalos ir leido draugijos nariams sur?iuoti reikalingus butelius i plastmasi? iuklyno. Nustebino draugijos Ariogalos vienyb?s vyresnieji nariai, kurie nesidrov?dami ir su usidegimu r?iavo plastmasinius butelius. Visi nariai buvo ukr?sti ne?tik?tinos prezidento Stepono Naciaus id?jos ir kaip ?manydami steng?si prisid?ti prie aliav? rinkimo ir plausto statymo.

Plaustui pastatyti reik?jo ne tik daug antrini? plastmasini? buteli?, bet ir didelio kiekio medienos. Raseini? rajono tarybos narys Vaclovas imaitis atliko ne?tik?tinai gra? gest? plausto statybai padovanojo reikiam? kiek? medienos.

Pagrindiniai reikalingi plaustui elementai antriniai plastikiniai buteliai ir mediena buvo surasti. Liko kitas i?kis pastatyti pat? plaust? ir pritaikyti j? aisti futbol?. ?ia neapseita be Lietuvos Futbolo federacijos (LFF) ir Fortera pagalbos. Plausto statymo procesas ufiksuotas linksmuose vaizdeliuose, kuriuos bus galima rasti naujame Ariogalos vienyb?s internetiniame puslapyje.

Didioji diena iauo priepaskutin? vasaros etadien?. ventei suteiktas aliosios futbolo dienos vardas. io renginio ?kis vis? dien? su futbolo kamuoliu ant vandens, sm?lio bei ol?s… Su ugnimi irdyje bei pagalbos ranka emei…

Dalyviai gal?jo im?ginti savo j?gas ne tik Plaustbole 2×2, bet ir Papl?dimio futbolo turnyre 3×3 bei Futbolo maratone 5×5.

Didiausio dalyvi? susidom?jimo sulauk? Plaustbolas, ? kur? usiregistravo net 26 komandos. Komandos buvo padalintos ? vaik? ir suaugusi?j? grupes. Tad savo j?gas im?gino nuo nulinik? iki veteran?.

Vaik? grup?je vir? labai atkakli, bet kartu ir garbinga kova. Turnyro nugal?tojai alytikiai Auska II pasiym?jo gera kamuolio kontrole ir tarpusavio susiaidimu bei, inoma, pasitik?jimu savimi. i komanda nustebino draugikumu bei supratingumu. aizdami prie jauniausi? turnyro komand?, Jungtiniai leido jauniesiems kolegoms parodyti savo geb?jimus ir pajusti ?var?io skon?. is turnyras neaps?jo ir be traum?, Auskos I aid?jas Kasparas tur?jo turnyr? baigti anks?iau. Kad sumaint? skausm? ir apmaud?, varyb? dalyviai bei renginio glob?jas Dainius Baltruaitis siunt? ligoniukui link?jimus ant LFF markin?li?.

Suaugusi?j? grup?je vir? ne k? maesn? kova. Vykstant atkrintamosioms varyboms, plaustas nuo kovos imdavo vis labiau si?buoti. Kiekviena komanda nor?jo tapti pirmojo turnyro ant vandens nugal?tojais. Finale susitiko komandos OCB ir Auska. Auska vent? pergal?. Tad ? kart? nugal?jo patirtis, komandin? drausm? bei susiaidimas.

Papl?dimio futbolo turnyre 3×3 pergal? vent? kaunie?i? komanda alioji pieva, kuri nugal?jo raseiniki? komand? L?is. Kaunie?i? komanda ?rod?, kad ne veltui yra m?g?j? 8×8 Lietuvos ?empionai.

Paskutinis futbolo turnyras vyko jau vakare. Futbolo maratonui nereik?jo burti savo komandos, reik?jo tiesiog atvykti ir aisti su vis kitais aid?jais, kei?iantis kas tris minutes. ?ia reik?jo ne tik gerai aisti, bet buvo b?tina ir s?km?. Futbolo maratone antr?j? viet? u?m? Aivaras Tervidis, o nugal?toju tapo Paulius Urlikas.

ali?j? futbolo dien? kulminacija tapo nugal?toj? pagerbimas ir koncertas. Nugal?tojams diplomus ir LFF dovanas teik? Draugijos Ariogalos vienyb? prezidentas Steponas Nacius ir renginio glob?jas, Raseini? rajono administracijos direktorius, Dainius Baltruaitis.

Piln? nepakartojam? akimirk? dien? ubaig? Gintar?s ir Marijaus Liak? koncertas. Scena tapo Dubysoje ?leistas plaustas, o apvietim? atstojo vaki? viesa, tokioje aplinkoje atliekamos balad?s skamb?jo dar ?sp?dingiau.

Pirmoji aliojo futbolo diena paliko neidildomus ?sp?dius. Tik?kim?s, kad tai bus ne paskutin? vent? ir kitais metas tur?sime galimyb? aisti ir klausytis geros muzikos ant plausto.

Komentarų nėra