irg? lenktyn?se Veterinarijos taurei laim?ti pasiektas rekordas

Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVI?IUS

Vienas didis Raseini? ,,saliamonas iemet prie irg? lenktyni? sezon? Raseini? valdiai ir raseinikiams pranaavo, kad be jo irg? Raseini? hipodrome lenktyn?s nevyks. Ta?iau vyko jau penktosios sezono lenktyn?s. Apskritai ie metai apsisprendimo metai. Nors daugelis svajoja apie lenktyninio irgo ?sigijim?, yra toki?, kurie irgus jau pardav? suprasdami, kad kalbomis lenktyni? nelaim?si. .

,,Sud?tingas dalykas yra irg? lenktyn?s, – sako Nacionalinio irg? lenktyni? klubo prezidentas Remigijus Pokus, – sunkiai nusp?jami favoritai. Jau pirmasis ?empionato etapas leido suprasti, kad ?ia visi dalyviai turi ans?. i? met? sezonas kaip niekada ?temptas nemaai traum?, apeliacij?. Geriausia ieitis kryptingas darbas. Norint pasiekti ger? rezultat? reikia suprasti, kad lenktyni? lygis kyla ir su netreniruotu irgu lenktyn?se gerai nepasirodysi. Kad neprarastume entuziazmo, mums padeda mon?s, kurie myli irg? sport?. Lietuvos veterinarijos taur?, ?steigta prie 3 metus, tapo i? lenktyni? tradicija. Specialiai skirtas irg? b?gimas i?jusiems anapilin veterinarijos gydytojams atminti, taip pat algirio m?iui atminti bei Karaliaus Mindaugo sprintas grei?iausiems irgams. .

Nors iose lenktyn?se irg? nebuvo labai daug, ta?iau i?rov? – gausu. Lenktyn?se net keturi b?gimai laim?ti be steko (vytel?s skirta irgui raginti). Tokiu b?du laim?ti pagrindiniai b?gimai Karaliaus Mindaugo sprinte ir Lietuvos veterinarijos taurei laim?ti. Pasiektas grei?io rekordas, kokio nebuvo jau trejus metus. Laim?toja – ok?ja Inga Tol?iut?, ikovojusi penkt? pergal?, jos kategorija kyla. iose varybose daugiausia prizini? viet? ikovojo ok?jas Egidijus Kubilius keturios antrosios vietos, viena tre?ioji. Pirm?sias vietas laim?jo ok?jai G. Laureckas, . alait?, I. Tol?iut?. Fausta Pokut? ikovojo tris prizines vietas: dvi pirm?sias ir vien? tre?i?j?. Prizus ir taures ?teikin?jo Seimo narys Jonas Jagminas, Raseini? veterinarijos tarnybos virininkas Henrikas Medveckas. Nacionalinio irg? lenktyni? klubo prezidentas Remigijus Pokus d?koja Raseini? garb?s pilie?iui Kazimerui Lukauskui, Raseini? veterinarijos tarnybos virininkui Henrikui Medveckui, ,,Velfarmos veterinarijos gydytoj? asociacijos Raseini? skyriui, L. Atko?ai?io veterinarijos vaistinei, M.Mikelkevi?ien?s veterinarijos vaistinei KB ,,Raveta, UAB,,Veterzoo, T?B ,,Repulsus veterinarijos gydytojui Vytautui Vikarauskui, i?rovus linksminusiai grupei ,,Maestro ir, inoma, gausiam dalyvi? b?riui. Nors Raseini? hipodrome sklando politin?s aistros, irgai to nejau?ia ir b?ga vis grei?iau.

Komentarų nėra