Žirgų lenktynių klubo nariai sukilo prieš prezidentą

Siųsti Versija spausdinimui

Gytis SADŪNAS

Pats rekomendavo, bet paskui gailėjosi

2006 m. Raseiniuose buvo įkurtas Nacionalinis žirgų lenktynių (NŽL) klubas. Jo pradininku buvo Kelmės r. Užvenčio miestelio verslininkas Ričardas Petrikas. Vėliau į šį klubą įstojo ir raseiniškis verslininkas Kęstutis Skamarakas. Maža to. Jis neslepia, kad netgi pats rekomendavo klubo prezidentu išrinkti raseiniškį veterinarijos gydytoją Remigijų Poškų, kuris vėliau daugeliui klubo narių tapo dideliu galvos skausmu.
,,Kai buvau išrinktas rajono meru, pas mane atėjo R. Poškus ir pradėjo pasakoti, kad nori Raseinių hipodrome organizuoti žirgų lenktynes,- prisiminė K. Skamarakas.- Aš su entuziazmu tam sumanymui pritariau. Paskui ir pats nusipirkau 4 žirgus. Labai norėjau, kad būtų atgaivintas Raseinių hipodromas.“
Tuometinis Raseinių meras K. Skamarakas inicijavo ir padėjo, kad Raseinių hipodromas taptų regioniniu prioritetu. Tačiau greitai pastebėjo, kad žirgų sporto entuziastai ir pradininkai: Ričardas  Petrikas, Vaclovas Macijauskas ir Arūnas Rauba su klubo prezidentu neranda bendros kalbos ir dažnai barasi.
,,Tuo tarpu man R. Poškus buvo toks geras, kad nors prie žaizdos dėk. Dėl to vyrų ir pasiteiravau:kur šuo pakastas? Bet jie tik tiek tepasakė: ,,Kęstuti, mes tau neaiškinsim. Laikui bėgant pats viską pamatysi ir suprasi“,- prisiminė K. Skamarakas. Jo teigimu, taip ir buvo. ,,Arklidėse būdavau beveik kiekvieną dieną ir viską matydavau: kad sportiniai žirgai laikomi labai prastosmis sąlygomis ir šeriami nekokybiškais pašarais. Vieną dieną neištvėriau ir pasakiau: ,,Remigijau, žiūrėk, žirgai neprižiūrėti ir nepašerti.“ Bet jis atrėžė, kad viskas tvarkoje. ,,Kaip viskas tvarkoje, jei žirgai stovi mėšle. Juk čia ne darbiniai arkliai,- dėl to jam priekaištavau ne vieną kartą. Po keleto tokių pasakymų „viskas tvarkoje“ mano draugystė su klubo prezidentu R. Poškumi ir baigėsi“,- atviravo K. Skamarakas.     Iššvaistytos tūkstantinės sumos Pasak K. Skamarako, visi klubo prezidento R. Poškaus nešvarūs darbeliai iškilo aikštėn po NŽL  klubo finansinio audito, kurį atliko revizijos komisijos pirmininkas  Arūnas Rauba. Patikrinimo metu nustatyta, kad per 2008 m. ryšio paslaugoms išleisti 8 tūkst. 15 Lt. Vidutiniškai kiekvieną mėnesį po 680 Lt. (Rajono savivaldybės mero mėnesio limitas tel. pokalbiams 150 Lt.) Degalams įsigyti išleista beveik 15 tūkst. Lt, tačiau kuro nurašymo aktų prezidentas nepateikė. Maža to. Be klubo valdybos sprendimo R. Poškus komandiruotėms išleido 9 tūkst. 924 Lt. Pagal sąmatą išlaidos viršytos 1 tūkst. 924,28 Lt.
Revizijos komisijos pirmininkas A. Rauba taip pat nustatė, kad 2008 m. VšĮ ,,Raseinių hipodromas“ arklidėse buvo laikoma 19 žirgų, kurių šeimininkai per mėnesį vidutiniškai už vieno žirgo išlaikymą mokėjo apie 400 Lt, tačiau šie pinigai nebuvo parodyti nei klubo kasos dokumentuose, nei banko sąskaitoje.
Nustatyta, kad R. Poškus be valdybos sprendimo už vyriško smokingo su priedais nuomą spalio – lapkričio mėnesiais iš klubo lėšų sumokėjo 600 Lt. O toliau – dar gražiau. Patikrinus avansines apyskaitas rasta, kad iš klubo lėšų buvo pirktas MP3 grotuvas už 148 Lt, veidrodis ir karnizai už 486,75 Lt, kraujo spaudimo matuoklis už
116,65 Lt, šviestuvas už 229 Lt, kosmetikos priemonės už 50,92 Lt, 3 roletai už 370 Lt, Philips barzdaskutė už 125 Lt ir alkoholiniai gėrimai daugiau kaip už tūkst. Lt.
Bendra šių pirkinių suma – 3 tūkst. 805,13 Lt.
,,Visiškai neaišku, kur šios prekės panaudotos, nes klubo valdybos sprendimu patvirtinto nurašymo akto nėra,- stebėjosi K. Skamarakas.- Be to, patikrinimo akte nustatyta, kad klubo prezidentas R. Poškus per 2008 m. reprezentacinėms išlaidoms išleido 12 tūkst. 381,38 Lt, tačiau šių prekių taip pat nenurašė.“ Anot valdybos nario K. Skamarako, iškilus aikštėn neregėto masto lėšų iššvaistymui, valdybos nariai norėjo kreiptis į teisėtvarkos pareigūnus. Tačiau pas prezidentą R. Poškų po klubo finansų patikrinimo patekę dokumentai dingo kaip į vandenį…Tiesa, dėl klubo dokumentų dingimo 2010 m. kovo 31 d. NŽL klubo valdybos nariai – K. Skamarakas, Dainius Šadauskis ir Linas Balčiūnas kreipėsi į Raseinių policijos komisariatą. Tačiau spalį iš policijos atėjo atsakymas, kad ikiteisminis tyrimas dėl dokumentų dingimo yra sustabdomas. Įdomu, kodėl?
,,Kadangi R. Poškus yra ir VšĮ „Raseinių hipodromas“ direktorius, ten taip pat baisi netvarka.Teko kreiptis į teismą dėl 5 tūkst. Lt pajamų neparodymo metinėje ataskaitoje,- aiškino K. Skamarakas.- Iškilo aikštėn ir tai, kad R. Poškus už savo ir sesers, ir dar keleto savininkų žirgų 18 mėn. nemokėjo VšĮ „Raseinių hipodromas“ už žirgų laikymą ir šėrimą arklidėse. Savo įsakymu jis pats save atleido nuo mokesčio, kuris mėnesiui yra 350,00 Lt. Per šį laikotarpį susidarė visai apvali sumelė – apie 40 tūkst. Lt. R. Poškus teisinosi, kad jam tai buvusi savotiška kompensacija už vaikų treniravimą.“

Teismas pripažino, kad visuotinis susirinkimas buvo neteisėtas

Pasak K. Skamarako, šiuo metu NŽL klube yra 24 nariai. Valdyba buvo nutarusi visuotiniame ataskaitiniame narių susirinkime ne tik svarstyti Nacionalinio žirgų lenktynių klubo finansinės veiklos ataskaitą, bet ir išsirinkti naują prezidentą. Tačiau, pasak K. Skamarako, norėdamas išvengti atsakomybės už lėšų iššvaistymą, R.
Poškus be valdybos žinios, apgaulės būdu suorganizavo visuotinį susirinkimą, kuriame ne tik patvirtino finansinę ataskaitą, bet ir perrinko save prezidentu dar vienai
kadencijai. O į valdybą išrinko naujus žmones, kurie net nedalyvavo tame susirinkime. Aišku, kad klubo valdybos nariai labai pasipiktino tokiu R. Poškaus savivaliavimu ir padavė jį į teismą.   ,,R. Poškus sako, kad visuotiniame susirinkime dalyvavo 12 narių. Tačiau mano žiniomis, iš viso dalyvavo tik keturi nariai, o kiti dalyvavo tik pagal įgaliojimus. Be to. Vienas įgaliojimas buvo negaliojantis. Vadinasi, iš viso buvo tik vienuolika narių. Akivaizdu, kad R. Poškaus organizuotas visuotinis susirinkimas buvo neteisėtas,- pasakojo K. Skamarakas.- Dėl tokios apgaulės mes kreipėmės į Šiaulių apygardos teismą. Teismas pripažino, kad visuotinis susirinkimas
buvo neteisėtas. Po šio akibrokšto Nacionalinio žirgų lenktynių klubo valdyba pasiūlė prezidentui R. Poškui atsistatydinti. Bet jis apie tai nenori net girdėti. Ir vis kartoja: ,,O kodėl turėčiau atsistatydinti? Juk esu labai geras.“

Sukiršino klubo narius

Daugelis Nacionalinio žirgų lenktynių klubo narių neslepia, jog dėl prezidento R. Poškaus skleidžiamų apkalbų atmosfera klubo viduje yra labai slogi.
,,Regzdamas įvairias intrigas R. Poškus sukiršino klubo narius. Dabar tarp mūsų tvyro didelis nepasitikėjimas,- neslėpė K. Skamarakas.- Ir kol jis nebus pakeistas,
draugiškų tarpusavio santykių nėra ko tikėtis.“
Klubui priklausantis Kelmės r. Užvenčio miestelio verslininkas Ričardas Petrikas turi 8 žirgus.   Jis taip pat klubo prezidento R. Poškaus adresu negailėjo karčių žodžių.
,,Prezidentas R. Poškus yra uzurpavęs valdžią. Jo rankose VšĮ ,,Raseinių hipodromas“ ir Nacionalinis žirgų lenktynių klubas. Todėl ką nori, tą daro. Net nesiteikia
išklausyti kitų klubo narių nuomonės. Jei klubo valdyba nusprendžia vienaip, tai R. Poškus padaro visiškai kitaip. Pavyzdžiui, klubo valdyba buvo pasiūliusi į Maroką, į
Kilmės knygos posėdį komandiruoti trenerį Liną Balčiūną, o Poškus išsiuntė visai kitą žmogų – Žydrę Žalaitę. Dėl jo vadovavimo stiliaus klube tvyro labai nesveika
atmosfera“,- pasakojo R. Petrikas. Nacionalinio žirgų lenktynių klubo narys, Gargždų miesto verslininkas, žirgininkystės sporto klubo ,,Dreverna“ savininkas Vaclovas
Macijauskas turi 11 sportinių žirgų. Paklaustas apie klube tvyrančią atmosferą neslėpė, kad šiandien klubo situacija yra pakankamai sudėtinga.
,,Bandymas vienasmeniškai valdyti krūvos steigėjų įsteigtą įstaigą yra visiškai netoleruotinas. Nepuošia mūsų klubo ir su prezidentu vykstantys teismai. Bet kitos išeities neturėjome“,- atviravo V. Macijauskas. Jo teigimu, prieš tai buvo daug bandymų su R. Poškumi susitarti gražiuoju. Bet tie pokalbiai nedavė teigiamų rezultatų.
,,Klubas yra privatus. Ir jo nariams klube mėgautis savo pomėgiu turi būti malonu,- kalbėjo V. Macijauskas.- Kadangi prezidentas R. Poškus savo vadovavimo stiliaus keisti nesiruošia, tai visais tesėtais būdais turime kuo greičiau padaryti tam galą.“

Tik ambicijų karas?

Tuo tarpu pakalbintas Nacionalinio žirgų lenktynių klubo prezidentas R. Poškus tikina, kad tarp jo ir klubo narių vyksta tik ambicijų karas.
,,Kai kurių klubo narių ir VšĮ ,,Raseinių hipodromas“ narių buvau spaudžiamas daryti hipodromo detalųjį planą, nes jų teigimu, dėl to vėliau negalėsiu padaryti
hipodromo rekonstrukcijos plano,- pasakojo R. Poškus.- Ne paslaptis, kad viešajai įstaigai tai butų buvusios labai didžiulės išlaidos – apie 200 tūkst. Lt. Be to, gerai žinojau, kad hipodromo rekonstrukcijai detaliojo plano išvis nereikia. Pamatę, kad nepasiduosiu spaudimui, dėl to paskui kai kurie klubo nariai iš Žemaitijos pradėjo prieš mane šmeižto kompaniją.“
Pasak R. Poškaus, Raseinių hipodromo rekonstrukcijos projektas buvo sėkmingai paruoštas ir be detaliojo plano – už mažesnę nei 100 tūkst. Lt sumą, o paraiška priduoti LVPA.
,,Tačiau būtent po to ir prasidėjo dokumentų poėmiai, auditai, tendencinga revizija, visiškai neklausiant apie mano padarytas išlaidas nei manęs, nei buhalterės. Po to
sekė K. Skamarako skundai į rajono Savivaldybę ir grasinimai teismais,- tikino R. Poškus.- Tačiau matydami mano įdirbį, Raseinių r. savivaldybės vadovai ir tarybos
nariai mane apgynė. Pats meras buvo nuvažiavęs į hipodromą ir arklides patikrinti skunduose nurodytų faktų. Tačiau jie nepasitvirtino.“
Anot R. Poškaus, kai klubo susirinkime Raimondas Šilanskas K. Skamarako pasiteiravo, kas prezidento darbe yra blogai, tai išgirdo atsakymą: viskas. ,,Bet nė vieno konkretaus fakto taip ir nenurodė“,- tikino prezidentas. R. Poškus sako, jog raseiniškio verslininko K.Skamarako rūstybę užsitraukė dėl to, kad jo paprašė užsimokėti už žirgų laikymą. ,,Tačiau Ž. Skamarakas išsikraustė su savo arkliais taip ir nesumokėjęs hipodromui 8 tūkst. Lt skolos. Tuos pinigus teko išsireikalauti teismo keliu. Matyt,
už tai K. Skamarakas dabar ir negali atleisti“,- tikino R. Poškus.

Komentarų nėra