Žmonės kalba

Siųsti Versija spausdinimui

Paruošė Vytautas M. Butkus ir jaunieji korespondentai Kristina Bendžiūtė ir Albinas Stakauskas.

Šį kartą rubrikos „Žmonės kalba“ pašnekovų klausėme, ką jie žino apie gandus pakeisti rajono merą, ir ar tai reikalingas žingsnis? Kaip vertina šios kadencijos mero tarnybos darbą ir savivaldybės administracijos darbą? Kokius darbus Raseinių krašte reikėtų atlikti neatidėliotinai? Jeigu taip atsitiktų, kad meras būtų keičiamas, kas užimtų šį postą? Ar nėra šioje „rokiruotėje“ šešėlinių momentų?

Jolanta Šimaitienė, kultūros darbuotoja:

- Domiuosi Raseinių rajono politiniu gyvenimu. Mane darbartinio mero darbas tenkina nuo pat kadencijos pradžios. Naudodamasi proga norėčiau jam padėkoti ir pasakyti, kad mūsų meras yra labai tolerantiškas, subtilus, geranoriškas žmogus ir geras vadovas. Su administracijos direktoriumi neteko daug susidurti, konkrečios nuomonės apie jį neturiu. O dėl negerovių ir neatliktų darbų – tai jų yra visoje Lietuvoje. Apskritai būtų netaktiška tai aptarinėti ir lyginti, nes visoje Lietuvoje yra krizė, suirutė. Aišku, ir mūsų rajone yra abejotinų dalykų, tačiau negalėčiau išskirti konkrečios problemos. Nematau nei prasmės, nei logikos, nei reikalo šiuo metu keisti valdžią. Gal tai koks nors taktinis manevras, nežinau, kam tai būtų naudinga ir ką tas duotų. Kalbame apie politikus, „viršūnes“, tačiau dažnai pamirštame eilinį žmogų, kuriam nuo valdžios perversmo niekas nepasikeis.

Nijolė Šveistienė iš Norgėlų:

- Dabartinės valdžios darbas – šiaip sau. Meras, aš nieko nesakau, toks nieko žmogus, su liaudimi bendrauja, o tai liaudžiai patinka. O administracijos direktorius atvykęs iš toliau, mažiau bendrauja su žmonėmis, kiek žinau, žmonės nėra juo patenkinti. Man , kaip Norgėlų gyventojai, labai aktualu kanalizacijos įvedimas. Labai vargstame, o valdžia kol kas nerodo jokių pastangų. Buvo kalba, kas iš pradžių bus kanalizacija, o paskui valomas tvenkinys, o dabar kažkodėl viskas apsivertė antraip – tai irgi minusas dabartinei valdžiai. Bet tikrai nemanau, kad dabar būtų tikslinga versti valdžią.

Vytautas Valys, pensininkas iš Raseinių:

- Domiausi politika, žinau, kas dabar valdžioje, tik nesuprantu, kodėl taip staigiai buvo pakeistas adminstracijos direktorius. O šiaip mes, seniai, sėdime namuose, mums tas pats. Nemanu, kad dabar reikėtų keisti valdžią, nes jos darbe kokių nors didelių trūkumų nematau, būna ir blogiau. Gal ką sau ir pasiima, bet mes kai nežinome… Juk dabar kurią valdžią beišrinksi – visi vagia. Tokia santvarka – kas valdžioje, tas mandresnis už kitus.  Turbūt reikėtų sulaukti savivaldos rinkimų.

Jolanta Eimutavičienė iš Raseinių:

-Politika nesidomiu, nežinau, kas užima Savivaldybės mero ir administracijos direktoriaus postus. Manau, kad savivaldybės vadovai per mažai dėmesio skiria pensininkams, pagyvenusiems ir socialiai remtiniems žmonėms. Mano nuomone, gal ir visai gerai būtų valdžią pakeisti.

Raseiniškis Petras, pensininkas:

- Politika ypatingai nesidomiu, bet valdžioje esančius asmenis žinau. Kokios gali būti problemos… Mes savo būste gyvenam, patys jį tvarkomės, remontuojamės ir pagalbos neprašome. Valdžią reikėtų pakeisti. Manau, kad būtų geriausia, jei rajonui vadovautų socialdemokratai – jie geriausiai tvarkosi.

Raseinių pašto viršininkas Modestas Klikna išsakė mintį, kad likus iki savivaldos rinkimų tiek nedaug laiko perrinkti mero tikrai nevertėtų. „Neaišku, koks būtų šio žingsnio tikslas. Praeis tie keli mėnesiai, rinkėjai ateis pareikšti savo valią, ir viskas savaime išsispręs. O daryti tokius perversmus nevertėtų, nes tai galų gale nenaudinga rajono žmonėms. Vertinti šios kadencijos nuveiktus darbus kiek sunkoka, nes mano dabartinis darbas nesusijęs su rajono valdžia. Su gerbiamu meru P. Vežbavičiumi jokių sankirtų neturėjome, tad negalėčiau pasakyti ko nors blogo. Apie darbus, kuriuos reikėtų atlikti neatidėliojant galiu pasakyti, kad reikėtų laiku užbaigti miesto parko rekonstrukciją. Parke žaidžia mūsų vaikai, o ir patys ten lankomės. Nuo kandidatūrų parinkimo į mero postą norėčiau susilaikyti. Žmogus dirba, yra nuoširdus, sąžiningas ir jam reikėtų leisti užbaigti kadenciją. O potencialių kandidatų į šį postą ateityje mūsų rajone tikrai yra. Netgi ne vienas ir ne du. Dėl šešėlinių variantų šioje „rokiruotėje“ taip pat labiau linkęs susilaikyti. Negali juk kalbėti apie tai, ko nežinai užtikrintai.“

Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Artūras Milašauskas į klausimą dėl galimų pokyčių atsakė, kad taryboje yra 25 nariai ir viskas priklausys nuo to, kaip jie balsuos. „Mes esame valstybės tarnautojai ir dirbame savo darbą. Politikai formuoja savo politiką, niekados kitaip ir nebuvo. Rajono mero tarnybos ir administracijos veiklos nenorėčiau vertinti dėl labai elementarių priežasčių. Mūsų reikalas yra dirbti, veiklą vertina rajono rinkėjai. Vienaip ar kitaip vertinti yra ne mūsų funkcija. Neatidėliotinai sprendžiamų klausimų ir bėdų rajone yra daug. Jų bus visada. Ekonominė situacija apsprendžia rajono įstaigų fizinę būklę. Šiandien galime pasidžiaugti, kad subalansuotas mokinio krepšelis, mokytojai gaus pilną atlyginimą, mokyklos turės lėšų mokymo priemonių pirkimui. Tačiau ne viskas taip sklandu. Daliai mokyklų reikalingas eilinis remontas, kai kuriose mūsų kuruojamuose rajono kultūros įstaigose padėtis yra labai nekokia. Blogos sąlygos saviveiklininkams ir kultūros įstaigų lankytojams. Kalbėjome su meru, kad galbūt svarstant kitų metų  biudžetą bus galimybė numatyti šiek tiek pinigėlių ir sutvarkyti įstaigas. Mažėjant mokinių skaičiui, aštrėja mokytojų krūvio klausimai. Bet tos problemos buvo visada. Vienos problemos išsprendžiamos, atsiranda kitos, bet toks jau gyvenimas. Dėl naujos mero kandidatūros galiu pasakyti tiek, kad šiandien meras dirba gerai, o dėl naujos kandidatūros negalvojau.“

Valstiečių liaudininkų Raseinių skyriaus pirmininkas  Albertas Tiškus taip pat pasisakė už tai, kad nereikėtų daryti kokių nors permainų. „Žmonės dirbo gerai ar blogai, tai tegul ir išsrėbia tą „košę“ iki galo. O jeigu matome, kad valdžia dirbo negerai, tai iki rinkimų liko nedaug, išsirinksime kitus, gal bus geresni. Perkėloje arkliai nekeičiami. Tarybos darbą vertinu kaip ir visi raseiniškiai. Blogai, kad didelis susiskaldymas pagal partinį principą. Viskas ir vyksta partijų viduje, merui belieka linkčioti ir su viskuo sutikti. Iš neatidėliotinai sprendžiamų bėdų į pirmą vietą statau naujų darbo vietų kūrimą. Visus darbus, kuriuos gali atlikti rajono žmonės, jie juos ir turėtų atlikti. O tai prieiname iki kuriozų, kuomet valytojai pas mus atvažiuoja iš Kauno. Kiek turime žmonių, kurie ieško darbo, eina prašinėdami pašalpų. Leiskime žmonėms dirbti ir užsidirbti. Ir žmonės būtų užimti, ir rajono ekonomikai būtų didelis pliusas. Mūsų žmonės dirba visur – ir Vilniuje, ir kitose vietose ir su visais darbais susitvarko. Kodėl konkursai vyksta slaptai? Visus pagrindinius darbus atlieka tie patys žmonės. Reikia daugiau viešumo. Reikia elgtis žmoniškiau ir draugiškiau, tuomet bus mažesnis žmonių susiskaldymas. Kalbant apie merą, jis turėtų būti visapusiškas lyderis. Jis turėtų išklausyti visų, bet jo žodis turėtų būti lemiamas. Mūsų dabartinis meras tikrai nekorumpuotas žmogus. Gyvena iš savo santaupų. Deja, kai kurie tuo ir naudojasi.“ Į klausimą šešėlinių rokiruočių Albertas Tiškus atsakė, kad čia viską jie ir daro: „Žmonės, einantys atvirai, tokių „perstatymų“ nedaro.“ Jo nuomone, parko tvarkymo darbai vyksta ne laiku, nes dabar kokybiškai darbų neatliksi.

Du jauni žmonės – Enita Špokienė ir Valdas Rainys sakė, kad apie jokias numatomas pertvarkas negirdėjo. Tik norėtų, kad savivaldybėje darbuotojai, tvarkydami įvairius dokumentus, būtų lankstesni. Tuomet žmonės gaištų mažiau laiko. Merą norėtų matyti sąžiningą ir darbštų, nuovokų, kuris nieko neslėptų nuo žmonių.

Komentarų nėra