Žmonės kalba

Kontrabandos be stogo neb?t? (1)

Paskutin?s apklausos duomenys rodo, kad per 60 proc. m?s? alies gyventoj? pateisina kontraband? ar net patys naudojasi tokios prekybos lengvatomis. Verda diskusijos d?l konfiskuot? preki? likimo: panaudoti jas m?s? gyvenimo

Skaityti daugiau

Pensinis amius lazda su dviem galais (2)

Po ilgai trukusi? diskusij? Seimas galop pri?m? pensinio amiaus ilginimo ?statym?. Pagal j? tiek vyrai, tiek moterys pensijon gal?s ieiti tik sulauk? 65-eri?. Tiesa, pensinis amius bus ilginamas palaipsniui, moterims

Skaityti daugiau

Neriamas apynasris smurtui eimoje (1)

Seimas pagaliau pri?m? ?statym? d?l apsaugos nuo smurto eimoje. Policija gal?s smurtautoj? bausti netgi tokiu atveju, jei auka nerays pareikimo. Smurtautoj? bus galima laikinai izoliuoti, o jeigu situacija nesikeis

Skaityti daugiau

JEIGU B?T? MANO VALIA… (2)

M?s? premjeras A. Kubilius bei kiti jo vyriausyb?s nariai ne kart? yra sak?, jog jie b?si? labai d?kingi u kiekvien? ger? id?j?, pad?sian?i? ?veikti sunkmet? bei spr?sti alies problemas. Tuo

Skaityti daugiau

Naujalietuviai ateina ir ? mikus (0)

Praeit? savait? Seime priimtas Mik? ?statymas, leidiantis priva?i? miko em? dalinti ? maus sklypus nam? valdoms ir, pakeitus paskirt?, statyti juose sodybas.
U daug diskusij? k?lus? ?statym? balsavo 61 parlamentaras, 18

Skaityti daugiau

Kasos aparatai: u ir prie (1)

Nuo gegu?s 1 dienos turguose bus privalomi kasos aparatai prekiaujantiems maisto produktais.Aparatai atsirasti tur?jo nuo balandio 1 dienos, bet prekeiviams atkakliai prieinantis ir atsisakant juos ?sigyti, is terminas buvo nukeltas

Skaityti daugiau

Paprasti mon?s ekonominio pager?jimo dar nejau?ia (3)

mon?s kalba

Premjeras Andrius Kubilius vieai pareik?, jog visos negandos jau praeityje, kriz? pagaliau baig?si. Jam pritar? ir alies Prezident? Dalia Grybauskait? jau lipame i duob?s, ekonomika auga net spar?iau

Skaityti daugiau

Vieiau u TV neb?na (0)

mon?s kalba
mon?s vis daniau piktinasi komercini? televizijos kanal? rodomomis laidomis. i?rovus erzina laid? pavirutinikumas, pigi? sensacij? vaikymasis, t? pa?i? heroj? valkiojimas per visus kanalus, vaigdi? darymas ir kt. ?statym? serg?tojams

Skaityti daugiau

Met? laikai ? laikrod? nei?ri. mon?s kalba (0)

Rodos, dar 2006 metais Valstybin? metrologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos gavo Europos Komisijos raginim? pateikti savo pozicij? d?l laiko kaitaliojimo Lietuvoje. Vieojoje erdv?je tuokart buvo lyg ir paad?ta, jog pagaliau

Skaityti daugiau

I naujosios valdios laukiama padorumo (2)

mon?s kalba
Vasario 27 d. baig?si audringas rinkim? maratonas. iuo metu gyvename tarpuvaldio laikotarpiu, kai nueinantiems mes neber?pime, o ateinantiesiems – dar ner?pime.
Dabar irinkt?j? d?mesys sutelktas ? postus, ? portfelius, ?

Skaityti daugiau