Žmonės kalba

mon?s kalba (0)

Paruo? Vytautas M. Butkus ir jaunieji korespondentai Kristina Bendi?t? ir Albinas Stakauskas.
? kart? rubrikos mon?s kalba panekov? klaus?me, k? jie ino apie gandus pakeisti rajono mer?, ir ar tai reikalingas

Skaityti daugiau

Kur jis mitologinis Molav?n? akmuo? (0)

Vytautas BUTKUS
? Molav?nus isiruo?me sulauk? ,,Alio, Raseini? skaitytojos skambu?io. Raseinik? skund?si, kad nuvykusi ? neseniai sutvarkyt? Molav?n? piliakalni? kompleks? api?r?ti lankytin? viet? ir em?lapyje paym?to mitologinio akmens, suprato, kad tai

Skaityti daugiau

ilin?s – 2010 (0)

Pup? D?d?, ilgametis ilini? atlaid? dalyvis pasakojo, kad ? ilines atvyksta nuo pat paauglyst?s. Jau apie 35 metus kasmet be pertr?kio atvaiuoja ? atlaidus ir dar prisimena tarybini? laik? iluv?.

Skaityti daugiau

Ar tu pasiruo?s rugs?jo -1-?jai (0)

Albinas Starkus, parduotuv?s Ri-ki-ki savininkas:

- Jau padid?jo mokyklini? preki? pirkimas. Kai pigiai parduodi, tai ir perka. mon?s daugiau atsivelgia ? preki? kokyb?, pra?jo tie laikai, kai pirkdavo daug,

Skaityti daugiau

Darb? pakanka, o pinig? ne (0)

Pastaruoju metu ?mones vargina gana paradoksali problema: darb? pakanka, o pinig? ne. D?l finansini? resurs? tr?kumo i dalies kalta bendra ?kin? situacija alyse: atsiskaitymo mechanizmas labai sul?t?j?s, o

Skaityti daugiau

V?tra (1)

Liudvikas Bakas ir V. B. Mandravas
Apie pra?usi? v?tr?, gr?d? kainas, verslo, gyvulininkyst?s, pienininkyst?s ir emdirbyst?s problemas, bendrijos gyvenim? kalbiname Nemak?i? seni?nijos gyventojus. Kalb?ta ir apie alies bank? grobuonik? apetit?, nor?

Skaityti daugiau

Gyvenimas po tiltu. Lyduv?nai (0)

Viktoras Vitkus
Panekov? klaus?me, kuo ver?iasi Lyduv?n? miestelio gyventojai, ar pakankama pajam? pragyvenimui, ar padar? nuostoli? kaitros ir li?tys, kaip bus sutikta iema, ar jiems r?pi art?jantys rinkimai ? savivald?, kokius

Skaityti daugiau

Dalia Grybauskait? (0)

Nuo Prezident?s Dalios Grybauskait?s kadencijos pradios pra?jo metai. Visuomen?s apklausos duomenimis, jos reitingai labai aukti. Ta?iau ar i tikr?j? taip yra? Ar prezident? pateisino savo rink?j? l?kes?ius? Tok? klausim? udav?me

Skaityti daugiau

Kar?iai (0)

Viktoras Vitkus ir Vytautas Butkus

Lietuv? uklupusi kaitra atne? ne tik malonumus, bet ir nemaai r?pes?i?. Kalbinome Raseini? apylinki? ir Girkalnio krato gyventojus, kokie tie r?pes?iai, kaip mon?s apsisaugo

Skaityti daugiau

But? kainos Raseiniuose stebina (2)

Ar?nas Dambrauskas
Onut? Karulaitien?
Nekilnojamojo turto kainos Raseiniuose tikrai yra labai didel?s, nors, atrodo, tur?t? b?ti atvirk?iai.
?ia juk n?ra daug pramon?s ?moni?, nemaai moni? ivaiav? dirbti ? usien?. Neaiku, kas ?ia tuos

Skaityti daugiau