Žmonės kalba

BEDARBYST? (0)

Bedarbyst? klesti visoje Lietuvoje: ir didiuosiuose miestuose, ir miesteliuose. iandien netekti darbo viena didiausi? nelaimi?, o susirasti nauj?, juolab ?sidarbinti jaunam, tik studijas baigusiam specialistui sunkiai ?gyvendinama

Skaityti daugiau

Vyresnieji valstyb?s gyventojai pritvink? pyk?io (0)

Stasys ROKA
Lietuva tiesiog nus?ta p?liniais, piktaizd?mis, t.y. ?vairiomis skandalingomis istorijomis ir skandalais; netrukus ant jos k?no nebeliks n? vienos sveikos vietos. Esame ?mesti ? iniasklaidos voratinkl? ir kapanojam?s jame kaip

Skaityti daugiau