ODIS

Versija spausdinimui

J.G.

Meil?s giesm? giedam
Mes visi kas kam.
Tik nesusim?stom,
Kas? Kod?l? Ir kam?
Kam gi ito reikia?
Kas gi tuo tik?s?
odius tankiai tariant,
Nebetenka juk prasm?s.
od?, kaip ir daikt?,
Galim sud?v?t.
Galim ir ikreipti,
Jis kitaip skamb?s.
odi? reikm?s skirias,
Skirias nuo tiesos.
Ir tod?l netarkim
Tankiai odi? i?.
Neikreipkim meil?s
Ir reikm?s mes jos.

Komentarų nėra