odiai i tylos

Versija spausdinimui

Pranas Laurinavi?ius

Nutr?ko pertempta
Tylos styga,
Pabiro odiai
I tylos.
Pabandiau a juos
Surinkti ? tyl? v?l.
Bet nepavyko jau, deja,
Pabiro, pakilo
Tie odiai per auktai,
Kurie per garsiai buvo itarti,
Ir daros baisiai nejauku
D?l odi?,
Kurie per garsiai buvo itarti.

odiai… Kokie jie? Visokie, kaip ir mon?s:
b?na gra?s, geri, malon?s, kilmingi, imin-
tingi, paprasti, turtingi, skurd?s, dvasingi,
grub?s, veln?s, ugaulingi, paguodiantys,
tikri, netikri, pritariantys, prietaraujantys
ir t. t. v. Rate yra tokie odiai: Ir odis
tapo k?nu, ir gyveno tarp m?s?. Taip, odis
m?s? tarpininkas. Jis gyvena tarpe m?s?, tai
didiul? Dievo dovana. Mes privalom j? puo-
sel?ti, valdyti. Prie itariant savo artimam,
kiekvien? kart? reikia j? tinkamai pasverti.
Nesakyti to, kas pa?iam b?t? nemalonu…

1 Komentaras

 1. Stanislava

  2012-07-06 12:54

  Prana Laurinaviciu-svogeri:
  Leisk palinketi garbingai Tavo sventei
  Stiprios sveikatos , laimes , istvermes.
  Zemai , zemai sia proga nusilenkti
  ir su ziedais pasveikinti Tave
  Septyniasdesimtmecio proga.