ydintis susitikimas Kanop?nuose

Versija spausdinimui

Gegu?s 24 d. filologo Simono Stanevi?iaus t?vik? Kanop?n? kaime yd?jo ne tik prie namo augan?i? alyv? ar prie varteli? pabirusi? emuogi? iedais, bet ir Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijos Mam? klubo nari?, mokini?, b?relio vidukliki? ypsenomis bei muziejaus-namo svetain?je eksponuojamose fotografijose ufiksuotomis pa?iomis pirmomis bundan?ios pavasario gamtos akimirkomis. yd?jimo daug, nes pavasaris, ypsen? daug nes gyvas ir jaukus susitikimas.
Susitikimo pradioje buvo api?r?ta Mam? klubo fotografij? paroda Pavasaris mam? akimis, prisimintos Mam? klubo veiklos, muziejininko Klemenso Krolio iniciatyva pasikartota
S. Stanevi?iaus gyvenimo, sodybos istorija. O v?liau po augal?, sveikatos ir geros nuotaikos pasaul? susitikimo dalyvius vediojo olininkas fitoterapeutas Marius Lasinskas. Susipainta su slap?iausiomis kiaulpien?s, dilg?l?s, gaurome?io gydan?iomis galiomis, pasigaminta sveikuolika prieskonin? druska, sugrota kiaulpieni? d?del?mis.
Netruko prab?gti susitikimui skirtas laikas. Pasineku?iuota, pasivaiinta, pails?ta. D?koju Raseini? rajono savivaldyb?s visuomen?s sveikatos biurui ir sveikatos specialistei Linai Vainorienei u turining? susitikim? su fitoterapeutu, d?koju K. Kroliui, visada pla?iai atverian?iam sodybos-muziejaus vartus gimnazijos veikloms ir renginiams, d?koju Jurgitai Pik?i?nienei, ? susitikim? atvykusiai su pulkeliu pozityvi? Vidukl?s maltie?i?, o labiausiai d?koju keletui m?s? gimnazijos mokini? mam?, radusioms laiko ir noro susib?gti. Yra sakoma, kad reikia ilaukti. Gausesnio dalyvi? b?relio, tik?kim?s, tikrai dar sulauksime ir Mam? klubas s?kmingai t?s savo veiklas.
Romena Antanavi?ien?,
susitikimo organizator?

Komentarų nėra