Apskritojo stalo diskusija

Siųsti Versija spausdinimui

Pradėdama naujus kalendorinius metus, Raseinių specialioji mokykla pakvietė Raseinių socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai skyriaus darbuotojus į apskritojo stalo diskusiją „Bendradarbiavimo galimybės teikiant pagalbą socialinę riziką patiriančioms šeimoms“. Diskusijoje buvo pristatytos mokyklos gerosios patirtys teikiant personalizuotą ugdymą ir įgyvendinant socialinių įgūdžių ugdymo programas mokiniams iš socialinę riziką patiriančių šeimų.
Apskritojo stalo diskusijos dalyviai aptarė taikomus būdus ir metodus teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas bei socialinės partnerystės galimybes, susipažino su mokyklos edukacinėmis ir kitomis erdvėmis. Svečiai negailėjo gražių atsiliepimų apie mokyklos įgyvendinamas veiklas bei projektus, juos žavėjo ir įvairių mokyklos erdvių įrengimas.
Diskusijos dalyviai išskyrė privalumus mokantis Raseinių specialiojoje mokykloje ir gyvenant mokyklos bendrabutyje: mokiniai nemokamai aprūpinami visomis ugdymo priemonėmis, iš atokiausių rajono kampelių nemokamai kasdien atvežami ir parvežami, nemokamai apgyvendinami bendrabutyje, kur gauna nemokamą maitinimą keturis kartus per dieną.
Tenkinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, pagalbą teikia specialieji pedagogai, logopedai, psichologas, socialinis pedagogas, kineziterapeutas. Mokiniai noriai dalyvauja mokyklos būrelių veikloje, rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose, aktyviai keliauja ir tyrinėja rajono ir Lietuvos lankytinus objektus, susipažįsta su įvairiomis profesijomis. Kasdieniniame, patyrimine veikla grindžiamame ugdyme ruošiasi kiek įmanoma savarankiškesniam gyvenimui.
Apskritojo stalo diskusijoje buvo pristatyta ir aptarta idėja mokykloje teikti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą įvarias negalias turintiems vaikams, analizuotos jos įgyvendinimo galimybės.
Sandra Maslauskienė, Raseinių specialiosios mokyklos direktorė

Komentarų nėra