Ar i ties? Raseini? gydytojai siekia ne gydyti, o susargdinti?

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Straipsnis pavadinimu Raseini? gydytojai siekia ne gydyti, o susargdinti, pasirod?s daugiau nei deimtyje interneto svetaini?, nustebino net visko ma?iusius urnalistus. Jame teigiama, kad Raseini? rajono medik? pasipiktinim? suk?l? Medicinos diagnostikos ir laboratorini? tyrim? asociacijos inicijuota sveikatos profilaktikos akcija Sveikas mogus geras darbuotojas. Es? Raseini? pirmin?s sveikatos priei?ros centro Nemak?i? ambulatorijos eimos gydytoja Virginija ?iu?iulkien? udraud? asociacijai miestelio seni?nijoje organizuoti sveikatos profilaktikos rengin?, kurio metu nemaktikiai b?t? gal?j? pasiklausyti medik? paskaitos apie sveikatos prevencij?, nemokamai pasimatuoti bendrojo cholesterolio kiek? kraujyje ir atlikti kitus ankstyvajai klasting? lig? diagnostikai svarbius kraujo tyrimus. Raoma, jog Medicinos diagnostikos ir laboratorini? tyrim? asociacijos prezident?, gydytoja Dangira Babenskien? yra okiruota Raseini? medik?s poelgio.
Deja, pla?iai iplatintame praneime skelbiama tik D. Babenskien?s nuomon?. Ne viename tinklapyje persp?jama, kad u skelbiamos informacijos turin? ir kalb? jie neatsako. Vadovaudamasis nealikumo principu, Alio, Raseini? urnalistas apklaus? ir kitas su iuo incidentu susijusias alis.
Savivaldyb?s gydytoja Akvil? aparnyt? papasakojo, kad d?l min?tos asociacijos organizuojamo renginio nebuvo informuoti nei vietos, nei Raseini? medikai. Ji buvusi priblokta pasirodiusio straipsnio pavadinimo.A. aparnyt? ikart paskambino ? Medicinos diagnostikos ir laboratorini? tyrim? asociacij? ir paakino, kad jei pasitvirtint? praneime nurodyti faktai, vieno gydytojo veiksmai vis tiek negali reprezentuoti vis? rajono medik? veiklos. Pasak Savivaldyb?s gydytojos, jie atsipra?, pareik?, kad gailisi, kad tas faktas nemalonus abiem alims. Incident? skausmingai igyveno ir gydytoja Virginija ?iu?iulkien?. Korespondentui ji sak?: ios asociacijos atstov? a nema?iau, neteko su jais kalb?tis ir telefonu. Nesupratau, kuo a ?ia d?ta. Niekas su manimi nieko nederino ir neklaus?. Tiesiog man paskambino slaugytoja ir pasak?, jog parduotuv?je ma?iusi skelbim?, kad bus atliekami kraujo tyrimai. Jame buvo nurodytos ir kainos. Slaugytojai a pasakiau, kad nieko neinau, o jei kas klaust?, tai tur?t? gauti m?s? Pirmin?s sveikatos priei?ros centro arba Savivaldyb?s gydytojos leidim?, nes mes jiems pavald?s. Ambulatorija n?ra privati ?staiga. O kai slaugytoja pasak?, kad tyrimai bus daromi seni?nijoje, tuomet nustebau, nes neaiku, kokios ten bus s?lygos, ar bus galima utikrinti kraujo ?mimo sterilum? ir panaiai. Tuo metu slaugytoja susitiko seni?n? ir pasak? ? fakt?. Seni?nas Remigijus Laugalis taip pat buvo nemaloniai nustebintas, kad be jo inios buvo paskelbta informacija apie akcij? seni?nijoje. Tada paaik?jo, kad sutikim? dav? jo pavaduotoja. Po to, kai seni?no pavaduotoja paskambino ir atsisak? asociacijai suteikti patalpas, a sulaukiau grasinan?io skambu?io. Paskambino i Medicinos diagnostikos asociacijos vyrikis ir ?m? priekaitauti, kad a es? udraudusi i? akcij?. Jis pagrasino, jog visa tai pavieins iniasklaidoje. Ta?iau a nei draudiau, nei leidau, nes man?s papras?iausiai niekas neklaus?.
Nemak?i? ambulatorijos eimos gydytojos pasakojim? patvirtino ir seni?nas R. Laugalis. Jis paaikino, kad iuo atveju su gydytoja nebuvo derinta. V?lgi, asociacijos iplatintame praneime skelbiama, kad jie b?t? tyr? nemokamai, ta?iau skelbime be nemokam? tyrim? buvo paym?ti ir ?kainiai. Brangiausia proced?ra buvusi apie 350 lit? ar dar daugiau. Seni?nas d?st?: ? seni?nijos administracines patalpas neleidau, motyvuodamas tuo, kad seni?nija yra ne gydymo ?staiga. Man tokiu atveju reikia susiderinti su Savivaldyb?s administracija, spr?sti nuomos klausimus ir t. t. Kita vertus, dabar seni?nijoje mon?s deklaruoja emes, tvarkosi ?vairius reikalus ten akcijai ne vieta. Kyla klausimas, kod?l asociacija nederino su ambulatorijos gydytoja? Turime puiki? dviej? aukt? ambulatorij?. D?l m?s? gydytojos Virginijos ?iu?iulkien?s darbo nusiskundim? nesame gav?, tik gyventoj? pad?kas. Be to, skelbime nurodyt? dien? nei vienas klientas nebuvo at?j?s ? seni?nij?. Visi pasitiki Nemak?i? ambulatorijos gydytoja.Seni?no pavaduotoja Daiva Visockien? iuo metu atostogauja, ta?iau su ja korespondentui pavyko susisiekti telefonu. Ji prisipaino, kad Medicinos diagnostikos ir laboratorini? tyrim? asociacijos atstovas paskambino seni?nui, o jam nesant, ji atsiliep?, sutiko d?l akcijos surengimo Nemak?i? seni?nijoje ir pakabino skelbim?. Jame buvo informuota, kad bus nemokamai tiriamas cholesterolio kiekis bei prid?tas kit? tyrim? kainoratis. Netrukus ? darb? sugr??s seni?nas pareikalavo nutraukti planuojam? akcij?.Alio, Raseini? urnalistas pasidom?jo ir isiaikino, kad Medicinos diagnostikos ir laboratorini? tyrim? asociacija ?registruota Kaune.Ji betarpikai susijusi su komercine medicinos firma UAB Vivamedica. Pastarosios vadov? yra ta pati gydytoja D. Babenskien?. Organizuojamoje akcijoje Sveikas mogus geras darbuotojas UAB Vivamedica pristatoma kaip partner?. Taigi, po graia akcija vis d?lto yra ir medicinos verslo suinteresuotumas. Pasak gydytojos V. ?iu?iulkien?s, Nemak?i? ambulatorijoje ?gyvendinamos prevencin?s programos irdies, prostatos, arnyno bei kit? lig?, atliekami biocheminiai kraujo (nemokamai tiriamas cholesterolio kiekis kiekvienam besikreipian?iam) bei kiti tyrimai.

6 Komentarai

 1. mes

  2011-06-23 13:20

  m?s? ,,daktaryt?,, kaip visada teisi. Gera gydytoja nevaiuos i didmies?io ? kaim? gaus vietoj darb?, bet………….. O gal kaimie?iai pinig?li? negaili.

 2. i seni?nijos

  2011-06-23 13:22

  Seni?nas kalba kad apie gydytoj? tik gra?s atsiliepimai.
  Vadinas jis ne visk? ino.

 3. Onute

  2011-06-25 00:30

  Ta Ciuciulkiene matyt supyko, kad atvaziave kazkokie is Kauno jos kysius nusines, tai ir neleido. Akivaizdi konkurencijos baime ir tiek.

 4. to Onute

  2011-06-27 10:55

  pritariu, nes kyius tai ji laaaabai m?gsta

 5. hm

  2011-06-27 21:42

  Sako, kad Ciuciulkiene padave i teisma Babenskiene.

 6. algis

  2011-12-08 16:36

  jau kas kas o sita damute ner nei ka sneket is kur cia geri zodziai apie ja is kur? tokios ciuciundros paieskot reikia, o apie pavyda ir kysius… viskas akivaizdu