Ar jau pajutome sunkmetį?

Siųsti Versija spausdinimui

 Viktoras Vitkus

  Politikai vis dažniau lyg vėzdu mosuoja tautiečiams apie ausis žodžiais „sunkmetis“ ir „krizė“. Baigiasi pirmasis metų mėnuo, pažymėtas protestų banga, kuri atnešė prieštaringų nuomonių. Viktoras Vitkus (toliau V.V.) kalbina du miesto verslininkus – UAB „Saudrija“ direktorių Audrių Norkų (toliau A.N.) ir UAB „Bilderis“ direktorių Saulių
Matelį (toliau S.M.)    

V.V. Kokie krizės padariniai Jūsų verslui? 

A.N. Sumažėjo klientų srautas. Prekių ir paslaugų paklausa krito 40 nuošimčių. Padidėjo mokesčiai. Kai kurias išvadas dar daryti ankstoka, nes praėjo mažai laiko.

V.V. Ar šis mažėjimas – visoms prekėms ir paslaugoms? 

A.N. Beveik visoms. Ne pirmo būtinumo prekės (paveikslų ir fotografijų rėmai, fotoalbumai ir kt.) beveik neperkamos. Jų paklausa  sumažėjo apie 90 nuošimčių. Mažiau gauname iškvietimų į namus proginėms nuotraukoms (vestuvės, krikštynos, laidotuvės ir panašiai). Ta proga norėčiau paminėti įdomią  detalę – anksčiau emigrantai švęsti vestuves grįždavo į namus, buvo gausiai užsakoma nuotraukų, dabar gi ir to nėra.   

V.V. Kokia situacija su dokumentų dauginimu, fotonuotraukomis pasams, vairuotojų teisėms, asmens tapatybės pažymėjimamas?   

A.N. Šias paslaugas galima priskirti prie pirmo būtinumo. Be jų žmogus negali išversti. Todėl šias paslaugas sąlyginai galima pava-dinti stabiliomis.   

V.V. Teikiate ir retesnes paslaugas – įrašote Raseinių savivaldybės, krašto istorijos muziejaus įvairius renginius ir projektus DVD ir CD formatais. Ar išliko paklausa šioms
paslaugoms?

A.N. Jų niekuomet nebuvo daug, ti-kiuosi, kad dar tokių užsakymų
bus.     

V.V. Ar visi jūsų darbuotojai išsaugojo darbo vietas, ar nesumažėjo jų
atlyginimai?  

A.N. Kolektyvas nėra didelis. Stengsimės, kad jis nemažėtų. Atlyginimų taip pat nesiruošiame mažinti. 

Matyt, pirmieji spartėjančios bedarbystės perspektyvas pajuto statybininkai. Geriausieji specialistai tebesidarbuoja užsienyje. Kalbinu kitą pašnekovą, UAB „Bilderis direktorių Saulių Matelį.  

V.V. Kaip jūsų vadovaujami statybininkai pajuto ekonomines permainas?    

S.M. Sumažėjo užsakymų statyboms, konkursų. Pačiuose konkursuose padidėjo konkurencija. Jeigu anksčiau dalyvavo 5-6 statybinės organizacijos ar firmos, tai dabar
jų dalyvauja nuo 30 iki 50. Pagrindinis siekis – išsilaikyti, nebankrutuoti.    

V.V. Kokie santykiai su statybinių medžiagų tiekėjais?    

S.M. Jie tapo sudėtingesni. Keičiasi statybinių medžiagų įkainiai. Tiekėjai pakėlė reikalavimus, kito ir apmokėjimo sąlygos. Jeigu anksčiau už pateiktas medžiagas buvo
galima atsiskaityti per 40 dienų,  dabar tai reikia padaryti per 10-15 dienų.     

V.V. Kiek žmonių jūsų bendrovėje neteko darbo ir kokie dabartiniai atlyginimai?  

S.M. Atlyginimai sumažėjo dvigubai. Iš 120 darbuotojų atleista apie 50.        

Abiems pašnekovams dėkoju už trumpą pokalbį.   

P.S. Kol vystysis ekonominės krizės padariniai, mums, mielieji tautiečiai, neleis liūdėti šoumenai iš Seimo.

Komentarų nėra