Atvelykio vent? Ukalniuose

Versija spausdinimui

Visi nekantraudami laukiame ven?i?, o sulauk? dar kart? suvokiame, kaip greitai jos pralekia, pasibaigia… Gerai, kad Velykos po savait?s turi atgars? Atvelyk?.
Linksmos ir spalvingos pavasario vent?s proga Ukalni? kaimo bendruomen?je susirinkusiuosius pasveikino Velyk? bobut? ir diedukas. iltomis dainomis renginio dalyvius diugino spalvingos vienios RRKC Bertekiuose vokalinis moter? ansamblis ,,Lelija (vad. Jolita Lukonaitien?). Po sp?lioni? ir m?sli? koncert? t?s? avios damos i Raseini? RRKC Betygaloje vokalinis moter? ansamblis ,,Lelyka (vad. Vaida Aputyt?). Naujomis dainomis pradiugino ir puiki? nuotaik? skleid? Pakraan?io kult?ros centro liaudika kapela (vad. Saulius Venckus).
Atvelykio vent?je netr?ko geros nuotaikos ir siurpriz?. Bendruomen?s nar?s Ona Vidmantien? ir Irena Budrikien? ?teik? bendruomen?s pirmininkui dovan? nauj? indaplov?. Tai didiul? dovana bendruomenei ir Vaik? dienos uimtumo centrui. Bendruomen?s nar?s r?m?jo praymu ne?vardijo asmens, skyrusio finansavim? iai dovanai. Nuoirdiai a?i? u staigmen?.
U bendruomenikum?, glaudi? ir kaimynik? ryi? palaikym? d?kojame Nemak?i? bendruomen?s ,,Santalka pirmininkei Reginai Prataienei ir RRKC Nemak?iuose kult?ros rengini? organizatorei Linai Andrulienei.
Po linksmybi? ir saviveiklinink? pasirodym? patiektos bendros vai?s, jas ruo? seni?nait? Genut? Samuien?, Lina Radien?, Lina imoli?nien? ir Jolanta Kybartien?. O koks vaii? stalas be saldumyn?, juos ikep? ir bendruomen?s ventei padovanojo Laima Sandanavi?ien?.
Nuo seno tik?ta, kad pavasaris ateis grei?iau, derlius geras bus, visi sveiki ir stipr?s b?sime, jei per Atvelyk? linksminsim?s. Draug?n su?j? diaug?m?s, kad su pavasariu pas mus ? bendruomen? atkeliavo tokia grai, diugi ir linksma vent? Atvelykis.

Gitanas Kybartas

Komentarų nėra