Jei pasiūlo kėdę, sėsk nedvejodamas. Paskui išsiaiškinsi…

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

Trylikos Raseinių rajono savivaldybės tarybos narių užmačios gruodžio 13 dieną nuversti merą Petrą Vežbavičių neišdegė. Tačiau, kaip sakoma, nuo likimo nepabėgsi. Gruodžio 16 dieną vykusiame Tarybos posėdyje mero galva neišsisuko nuo politinės giljotinos. Beveik šešias astronomines arba 8 akademines valandas užsitęsusiame posėdyje buvo suspėta atlikti viską: nuversti merą ir jo vieton pasodinti naują, paskirti administracijos direktorių bei apsvarstyti pagrindinės darbotvarkės klausimus.
Naujai susiformavusi valdančioji dauguma pagrindinę darbotvarkę nustūmė į šalį ir ėmėsi mero atstatydinimo procedūros.
Pirmasis iš tribūnos kalbėjo Raseinių socialdemokratų lyderis Tarybos narys Antanas Kilčauskas, jis perskaitė 11 Tarybos narių pasirašytą nepasitikėjimo meru raštą, kuriame Petras Vežbavičius buvo raginamas atsistatydinti dėl šių priežasčių: prarasto daugumos Tarybos narių pasitikėjimo; neskaidrių konkursų valstybės tarnybos
vietoms užimti toleravimo; įsivyravusios ydingos kadrų politikos; vienašališkai priimto sprendimo dėl Blinstrubiškių senelių globos namų perėmimo savivaldybės žinion; priimamų sprendimų, kurių įgyvendinimas sukelia gyventojų nepasitenkinimą, tačiau jų nuomonės nepaisoma ir prasilenkiama su aukštesnių šalies institucijų teisės aktų reikalavimais.
Meras Petras Vežbavičius, pasitelkęs visą savo iškalbą bei fantaziją, iškilmingai bandė atremti jam mestus kaltinimus: „Politika yra politika. Ateina tau ir pasako: gerai dirbai, bet vienas ar kitas asmuo mums yra nepriimtinas, todėl galvą nukirsti vis tiek reikia tau. Mero kėdė aukšta, bet dygliuota. Galima sakyti, kad tai parako statinė, kuri bet kurią akimirką gali sprogti, o šiandien ir vyksta tas sprogimas.“ Jis priminė posėdžio dalyviams, kad situacija kartojasi: 2008 metais interpeliacija buvo įteikta tuometiniam merui Kęstučiui Skamarakui, o šiemet ji įteikiama jam, Petrui Vežbavičiui. Meras pažymėjo, kad ir pirmuoju, ir antruoju atveju po interpeliacija pasirašė bemaž tie patys Tarybos nariai, taigi peršasi išvada, kad daliai Tarybos narių šios kadencijos merai pasirodė netinkami. Petro Vežbavičiaus nuomone, tokių Tarybos narių pasitikėjimas nė sudilusio skatiko nevertas: „Ar gali kelti pasitikėjimą tokie politikai, kurie prieš man tampant meru ateina ir derasi: tu, Petrai, pabūsi meru metus, o po to kažkokiu būdu tapsiu aš.“
Meras teigė, kad kaltinimas dėl neskaidrių konkursų valstybės tarnybos vietoms užimti toleravimoneatlaiko jokios kritikos: šiuos procesus valdo savivaldybės administracijos vadovas, o Tarybos nariai, tarp jų ir meras, balsuodami nustato didžiausią leistiną savivaldybės darbuotojų skaičių. Jis tvirtino, kad visi konkursai vyko atvirai, skaidriai, laikantis įstatymų ir teisės aktų. „Gal šiuo kaltinimu interpeliacijos autoriai turėjo omeny, kad savivaldybės struktūroje pradėjo dirbti mano dukra, – samprotavo Petras Vežbavičius, – tačiau konkursas vyko pagal visus reikalavimus, jame dalyvavo trys asmenys, o nugalėtoja buvo paskelbta dukra Vaida. Nematau aš čia jokio pažeidimo. „Ar kaltas kaimas, kad į jį atėjo asilas raudonais batais?“ – šią frazę daugelis esate girdėję ir turbūt žinote, kur ji nuskambėjo. Tad jeigu meras yra Petras Vežbavičius, jo artima giminė: broliai, sesės, vaikai neturi teisės turėti darbą?“
Dėl Blinstrubiškių senelių globos namų perėmimo meras sakė nejaučiąs jokios kaltės: iš Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos buvo gautas siūlymas perimti socialines įstaigas, priklausančias ministerijai ar apskrities administracijai. P. Vežbavičius teigė dėl senelių globos namų perėmimo sulaukęs valdančiosios daugumos pritarimo, o vienašališko sprendimo jis nepriėmęs, tik pasirašęs ir įteikęs ministerijai raštą.
Kitą interpeliacijos punktą, skelbiantį, kad priimami sprendimai sukelia gyventojų nepasitenkinimą, P. Vežbavičius pakomentavo taip: Visų pirma įvardintas buitinių atliekų surinkimas. 2008 metais pagal Europos direktyvas Raseinių rajone privalėjo būti uždaryti visi sąvartynai, taigi jau penktojo šaukimo kadencija privalėjo surasti
biudžete pinigų, kurie būtų užtikrinę procesą, tačiau visi puikiai atsimenate, kad toje biudžeto eilutėje buvo apvalūs nuliai. Rajone 42 tūkstančiai gyventojų, ir pagal At-
liekų tvarkymo įstatymą kiekviena šeima privalėjo turėti po konteinerį buitinėms atliekoms. 2008 metais situacija buvo įtempta: turėjome nuo liepos 1 d. iš visų gyventojų surinkti atliekas, o lėšų biudžete nebuvo numatyta. Tačiau gerai susitvarkėme ir dabar nebeturime tokių problemų, su kokiomis susiduria kitos savivaldybės. Mūsų pasirinktas kelias – imti už šiukšlių išvežimą mokestį nuo asmens, o ne gyvenamo ploto, yra teisingas. Šiuo metu rinkliava už atliekų išvežimą surenkama apie 80 %, be abejo, yra įsiskolinusių, tačiau tai ta gyventojų grupė, kuri nepajėgi mokėti: bet tie patys žmonės yra įsiskolinę ir už vandenį, ir už šilumos energiją.“    Dėl prasilenkimo su aukštesniųjų šalies institucijų teisės aktų reikalavimais meras taip pat nenorėjo visiškai sutikti. Jis teigė, kad per nepilnus 3 metus savivaldybė iš vyriausybės atstovo gavo tik tris teikimus. Du iš jų, dėl komunalinių atliekų surinkimo paslaugų ir dėl Prezidento Jono Žemaičio vardo suteikimo Raseinių Žemaičio gimnazijai, savivaldybei pasibaigė teigiamai. Tačiau P. Vežbavičius pripažino, kad priimtas sprendimas dėl mirusiųjų palaikų laidojimo buvo klaidingas, tačiau, jo teigimu, kitos savivaldybės, siekdamos palaikyti tvarką, kapų duobių kasimą patiki komunalininkams. „Aišku, buvo pažeisti Viešųjų pirkimų ir Konkurencijos įstatymai, – pripažino meras. – Padaryti klaidą yra nuodėmė, bet pasilikti klaidoje – dar didesnė nuodėmė. Mes tą klaidą jau ištaisėme, tačiau kitais dviem atvejais kaltės nejaučiu.“
„Gerbiami kolegos, nesvarbu, kas po šio Tarybos posėdžio prisisegs mero ženklą, tik noriu, kad Savivaldybės administracija ir Taryba vykdytų tai, kas yra numatyta. Trys kadencijos metai buvo dovana, galimybė pasitikrinti savo sugebėjimus. Tą dovaną priėmiau ir manau, kad atėjo laikas užleisti kėdę kitam, kuris daugiau nori. Taigi
tam Tarybos nariui, kuris nuo gruodžio 17 dienos bus įvardijamas meru, linkiu sėkmės“, – baigė savo kalbą meras.
Po mero kalbos nuaidėjo plojimai. Kadangi meras toliau vesti posėdžio nebegalėjo, o jo pavaduotoja tai daryti atsisakė, Taryba posėdžio pirmininkavimą patikėjo Tarybos nariui Antanui Kilčauskui, kuris pakvietė Tarybos narius pradėti diskusijas.
Tarybos narys Darius Ulickas pareiškė, kad dabar svarstoma mero interpeliacija yra ankstesnių įvykių išdava. Jis teigė, kad svarstoma būtent mero, o ne Petro Vežbavi-
čiaus interpeliacija. Jo nuomone, dėl šio sprendimo yra kalti keli asmenys – stambūs akcininkai. Jeigu akcininkai būtų demokratiški ir lojalūs, šiandien šio klausimo nebūtų reikėję svarstyti. D. Ulickas kvietė visus pritarti mero atstatydinimui.           
Tarybos narys Linas Dargevičius prisiminė 2007 metus, kadencijos pradžioje padarytas klaidas: mero rinkimus, pasidalijimą sferomis, įvairius susitarimus. Jo teigimu, tokie Tarybos veiksmai apauga įvairiais gandais ir mitais. L. Dargevičius kreipėsi į nesantaiką kurstančius Tarybos narius, kad jie duotų viešą atsakymą žiniasklaidoje, kas gi iš tiesų šiuo metu vyksta mūsų rajone. Socialdemokratams Tarybos narys siūlė baigti cirką, nes dabar jie gali pasistatyti savo administracijos direktorių, Taryboje turi daugumą, gali užblokuoti bet kurį sprendimą ir vykdyti tokią politiką, kokia jiems atrodo priimtina. „Pabaikim gražiai kadenciją ir neerzinkim žmonių, nekelkim sumaišties tarp rajono gyventojų. Remdamiesi šiais principais, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai mero interpeliacijos nepalaikys“, – sakė L. Dargevičius.
Tarybos narys Vaclovas Šimaitis tiesiai įvardijo, kad mero interpeliacijos priežastis – konfliktas tarp Tarybos nario Romaldo Zubielos ir Seimo nario Remigijaus Ačo.
V. Šimaitis akcentavo, kad Petras Vežbavičius yra sustabdęs savo veiklą partijoje Tvarka ir teisingumas, o tai reiškia, nepaklūsta partijos nurodymams, todėl interpeliacijos iniciatoriai turėtų pamąstyti, ar tikrai tikslinga atstatydinti merą.   Tarybos narys Vidmantas Karabinas tvirtino, kad viešai skelbiamos mero interpeliacijos priežastys toli gražu nėra tikrosios, o yra padiktuotos ne pačių tyriausių ir kilniausių interpeliacijos iniciatorių tikslų. Jo nuomone, besaikiai asmeniniai interesai, visiškai paminat politikos moralės normas, yra tikroji mero vertimo priežastis. „Esu visiškai tikras, kad Darbo partija, socialdemokratai ir Liberalų sąjūdis tikrai rinkėjų bus atitinkamai įvertinti“, – išsakė savo nuomonę apie interpeliacijos iniciatorius  V. Karabinas ir kreipėsi į Tarybos narį Dainių Šadauskį. – Tamstą laikiau tikrai garbingu, sąžiningu žmogumi. Tačiau siekdamas užimti mero postą niekingai trumpam laikotarpiui pamiršti, kad būsimiems savo partneriams inicijavai tyrimus dėl jų neskaidrios veiklos. Kalbu apie Butkiškės kapinių sargo namelį, kainavusį 100 tūkstančių, kurį rentė statybų įmonė „RSB“, ir žmonės kalba, kad ta įmonė yra Darbo partijos atstovo Vaido Kuzmarskio.“ Sukritikavęs naujai susikūrusios koalicijos narių draugystę, V. Karabinas siūlė prieš balsavimą pamąstyti, ar verta atstatydinti merą.
Tarybos narys Sigitas Vaičius liaudiškai pasakė: kaltinimai merui parašyti ant vandens šakėmis, išskyrus pirmąjį punktą, kuris, išvertus į buitinę kalbą reikštų: norint suformuoti naują valdančiąją daugumą, reikalinga mero kėdė. „Liudas Kavaliauskas mėgsta sakyti, kad reikia labai skaičiuoti pinigėlius. Aš jam pritariu, bet dabar mes išmokėsime išeitines kompensacijas keliems darbuotojams, kurie naujos daugumos bus atleisti, o praėjus porai mėnesių vėl turėsime išmokėti išeitines žmonėms, kurie
dabar bus įdarbinti. Šiuo laikmečiu daryti tokius sprendimus yra labai neatsakinga.“
Tarybos narys Liudas Kavaliauskas kalbėjo palyginimais ir alegorijomis. Jis priminė, kad prieš 3,5 metų viešai buvo kalbama, jog susikūrusi koalicija yra pasirašyta
krauju ir ji vieningai dirbs visus 4 kadencijos metus. Socialdemokratų grupelė, likusi opozicijoje, L. Kavaliausko žodžiais tariant, atrodė kaip mažas laivelis, bandantis galingą valdančiosios daugumos laivą pasukti į doros kelią. Tačiau valdančioji dauguma neišlaikė išbandymų: be jokių svarių priežasčių buvo nuverstas meras K. Skamarakas, paskui pakeistas administracijos direktorius.
„Aš esu ne prieš Petrą Vežbavičių, bet prieš merą, kuris nesugebėjo suvienyti kolektyvo ir pabaigti šitos kadencijos. Nereikia dabar kaltinti to mažo opozicijos laivelio,
kad jis jus nuvertė. Vyrai, jūs krauju rašėtės, tai reikėjo laikytis iki galo. Šiandien mes, socialdemokratai, matome, kad jūs jau nebesugebate būti valdančiąja dauguma ir
nebesugebėsite priimti rajono žmonėms palankių sprendimų. Todėl Socialdemokratų frakcija parems Petro Vežbavičiaus atstatydinimą“, – be jokių sentimentų išrėžė L. Kavaliauskas.
Nustebino Tarybos narė Kristina Bartkutė: visą kadencijos laiką ramiai dreifavusi valdančiosios daugumos užutėkyje, netikėtai tapusi opozicijos nare, pradėjo laidyti replikas. (Manytina, kad D. Šadauskiui pasitraukus iš eilinių Tarybos narių gretų ir tapus pozicijos lyderiu, K. Bartkutė iš jo perims aršaus opozicijos atstovo rolę. – aut. pastaba). Tarybos narė L. Kavaliausko paklausė: „ Kodėl kreipdamiesi į Tarybą visad sakote „vyrai“? Ar čia esančios keturios moterys jums panašios į vyrus?“
L. Kavaliauskas bandė gražbyliauti, suktis taip ir kitaip, tačiau net ir raginamas posėdžio pirmininko, moteriškosios giminės neatiprašė. Pažadėjo, kad po posėdžio
asmeniškai atsiprašys K. Bartkutės. Ar toks atsiprašymas įvyko, istoria nutyli.

Tarybos narys Antanas Vizbaras publiką pralinksmino Raseinių r. savivaldybės strateginio veiklos plano filosofija pagrįstu ekscentrišku sveikinimu, kurio nepacituoti būtų nuodėmė: „Sveiki, paukštužėliai skrajūnėliai-paklydėliai, sveiki modernaus Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centro, patogaus ir saugaus gyventi, viliojančio svečiuotis, patrauklaus Raseinių krašto etnokultūros, teisybės mylėtojai, šventieji, elitas. Sveiki, jau uždegę eglutes, jau atšventę mandarinines Kalėdas, sveiki ir tie, kurie kaip dera pagarbiai per advento ramybę laukiantys šventų Kalėdų tikros prasmės.“Kažkas iš salės nesusilaikė nepasakęs „Amen“, tačiau Tarybos nario tai nesulaikė. Jis išsakė savo nuomonę: dabartinė situacija susiklostė todėl, kad kai kuriems Tarybos nariams atrodo, jog viską valdo pinigai ir asmeniniai interesai.
„Gerbiami avinėliai vilko kailyje, jums turbūt gražiausios šventinės gėlės – pinigų kaladėlės. Mielieji, prieš balsuodami atsigręžkite į save ir atverkite akis šviesai, tiesai, savigarbai ir padorumui. Tikrai nepalaikysiu mero interpeliacijos“, – kalbėjo A. Vizbaras. Taip pat jis kreipėsi į vicemerę darbietę Gitaną Rašimienę primindamas, kad ji
- dešinioji mero ranka ir nėra atsistatydinusi: „Stiprybės ir sveikatos jums, nes laukia rimtas apsisprendimas. Jei būtumėte atsistatydinusi bent prieš 4 dienas, jūsų balsavimas prieš merą būtų pagrįstas.“
Tarybos nario Jordano Kenstavičiaus nuomone, merui trys vadovavimo metai buvo tikras išbandymas, nes valdančiąją daugumą sudarė 4 partijos, ir kiekviena turėjo savo ambicijų: vieni išties siekė gerovės rajonui, kiti į Tarybą atėjo asmeninių interesų vedami. J. Kenstavičius neneigė, kad oponentų kaltinimuose esama tiesos ir
tikrai ne viskas buvo daroma gerai. Tačiau, jo nuomone, kai kuriais perversmo organizatoriais taip pat negalima pasitikėti: „Žiūrėdamas į akis tiek Romui Zubielai, tiek Vaidui Kuzmarskiui noriu priminti: kada mes visi kalbėjome dėl Blinstrubiškių, meras paklausė, ar pritariate, kad Blinstrubiškės atitektų Savivaldybės globon, jūs
išsakėte savo nuomonę, kad pritariate. Praėjo šiek tiek laiko, ir jūs pasirašėte raštą, kad šiuo klausimu merui nepritariate. Tai galėtų patvirtinti visi Tarybos nariai, tuo
metu buvę koalicijoje. Tokie veiksmai garbės tikrai nedaro.“ Tarybos narys sakė mero interpeliacijai nepritariantis, jo nuomone, meras savo pareigą atliko gerai,priėmė
daug naudingų sprendimų, kartais dėl koalicijos sau prisiimdavo ir nepagrįstus kaltinimus.
Per diskusijas aštrios kritikos ar naujų klausimų meras P. Vežbavičius nesulaukė, todėl jo baigiamoji kalba buvo trumpa, metaforiška: „Vienas garbingas socialdemokratas, kuris ir dabar yra salėje, yra pasakęs: mere, jei pastatas griūtų ir plytos lakstytų, kaip tu elgtumeisi? Be abejo, aš elgčiausi taip pat, kaip ir socialdemokratai, t.y., rinkčiau plytas ir lipinčiau pastatą. Bet prieš tai aš atsirinkčiau sveikas plytas, kurios reikalingos pastatui, o ne tas, sutrūnijusias, suskilusias, kurios reikalingos tik pelkei užtvenkti.“
Tarybos narys Antanas Kilčauskas  pats netikėtai išsidavė: „Gerbiamas mere, jūs mane kažkada įspėjote už netaktą, bet šitie jūsų žodžiai irgi šiaip sau.“ „Bet aš nieko neįvardijau“, – atkirto vis dar meras.
A. Kilčauskas pažymėjo, kad mero atsakymai ir jį palaikančių Tarybos narių pasisakymai nepatenkino interpeliacijos autorių, todėl kitas žingsnis – slaptas balsavimas
dėl nepasitikėjimo meru.
Meras sakė pats norįs, kad interpeliacija būtų tęsiama, nes jam svarbu pasitikrinti, kiek Tarybos narių juo dar pasitiki.
Iš visų partijų atstovų buvo sudaryta 7 asmenų balsų skaičiavimo komisija. Po pusę valandos trukusio slapto balsavimo, balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Linas Dargevičius paskelbė verdiktą: „už“ nepasitikėjimą Raseinių r. savivaldybės meru Petru Vežbavičiumi balsavo 13 Tarybos narių, „prieš“ nepasitikėjimą meru – 12.
Suvedusi balsavimo rezultatus, balsavimo komisija nustatė, kad išreikštas nepasitikėjimas meru Petru Vežbavičiumi.
Merui Petrui Vežbavičiui nuosprendis įvykdytas greitai ir neskausmingai, o viso proceso bei posėdžio metu jis elgėsi labai nuolankiai, kukliai ir paslaugiai, nuolat patarinėjo diversantams, kaip teisingai atlikti visas procedūras, kad paskui nebūtų pagrindo bylinėtis teisme.
Naujo mero rinkimai rutuliojosi kur kas sparčiau.
Tarybos narys Darius Ulickas pasiūlė vienintelį ir neginčijamą kandidatą į mero postą – Tarybos narį Dainių Šadauskį ir perskaitė 13 Tarybos narių, pasirašiusių po
šiuo siūlymu, pavardes.
Tada tribūnon stojo pats Dainius  Šadauskis, Tarybos narys, besivadovaujantis J. Erlicko išmintimi: ,,Jeigu tau pasiūlo kėdę, tai eik ir sėsk. Po to išsiaiškinsi, kurioje
ministerijoje“ (šaltinis –www.facebook.lt, Dainiaus Šadauskio profilis),  ir labai išmintingai pakalbėjo: „Iš žiniasklaidos bemaž prieš mėnesį išgirdęs, kad mane ruošiamasi rinkti meru, intensyviai ruošiau programą. Ji išėjo didžiulė, tačiau užsitęsus mero atstatydinimo procedūroms supratau, kad per mažai liko laiko ją įgyvendinti, tad šiandien jūsų nevarginsiu, o pristatysiu ją kitoje kadencijoje.“ Kandidatas teigė, kad kadencijai einat įpabaigą galima padaryti išvadą, jog šiai Tarybai didžia dalimi nepavyko Raseinių krašto padaryti gražesnį, patrauklesnį, o gyventojų nepasitenkinimas rajono valdžia nuolat augo. Gal trejeto socdemų įkėptas, D. Šadauskis nėrė į jam svetimą medicinos pasaulį: „Šiandien galime konstatuoti, kad Savivaldybė serga, pastarosios televizijos laidos ir publikuojami straipsniai leidžia daryti išvadą, kad ligos forma yra sunki. Netyla kalbos, kad gal ligoniui nereikia taikyti terapijos, o turėti kantrybės ir leisti rinkėjams atlikti operaciją. Nepaklusę šiems raginimams pasielgėme teisingai. Iš rinkėjų galimybė operuoti neatimta, o mums ištyrus ligonio būklę, jiems tai padaryti bus paprasčiau, o ir gijimas bus lengvesnis, greitesnis.“ Toliau būsimasis meras nuklydo į sporto pasaulį: kadenciją palygino su estafetinio bėgimo distancija, o dabartinį Savivaldybės tarybos laikotarpį – su finišo tiesiąja. „Estafetės lazdelę reikia perduoti tam, kuris sugebėtų išvengti kliūčių ir tinkamu tempu pristatyti ją į finišą, – nesikuklindamas kalbėjo D. Šadauskis. – Jei manysite, kad esu tam tinkamas ir išrinksite mane į šias garbingas pareigas, atliksiu man pavestą užduotį atsakingai ir negailėdamas jėgų. Jei pasirinksite
kitą asmenį, aš gerbsiu jūsų nuomonę.“
Po kandidato prisistatymo Tarybos nariai pateikė jam įvairių klausimų: apie veiklą, programą, būsimąjį biudžetą ir kt. Tačiau Dainius Šadauskis į ilgas kalbas nesileido:
sakė esąs samdomas darbuotojas, vadovaująs apie 10 darbuotojų turinčiai statybų įmonei, kuri nei karto nedalyvavo Savivaldybės konkursuose, o jo, kaip mero, programa – tęsti gerus darbus ir nutraukti blogus.

Jaudinančiu balsu iš tribūnos kalbėjo Tarybos narys Linas Bielskis. Jis sakė palaikąs Dainiaus Šadauskio kandidatūrą, apibūdino jį kaip tvirtą, užsispyrusį, nepakantų ko-
rupcijai, tikslo siekiantį tikrą savo karšto patriotą, ir teigė, kad būtent šie tikslai jį atvedė į politiką, o ne kokie nors asmeniniai siekiai. Anot L. Bielskio, dirbdamas Taryboje  Dainius Šadauskis nuoširdžiai rūpinosi paprastais kaimo žmonėmis, o Tarybos posėdžių metu jis nepritardavo nei vienam rajono žmonėms nenaudingam sprendimui.Tarybos narė Kristina Bartkutė norėjo išgirsti, ką L. Bielskis mano apie tai, kad D. Šadauskis Tarybai balsuojant daugiau nei puse klausimų susilaikydavo.
„Manau, kad jis turi savo nuomonę, o tai, kad susilaikydavo, galbūt reikšdavo, kad jis tiems klausimams nepritardavo“,  – bandė išsiukti L. Bielskis. Tačiau K. Bartkutė neatlyžo: „Yra balsavimas „prieš“ arba „už“, o susilaikymas reiškia nuomonės neturėjimą arba atėjimą į posėdžius nepasiruošus.“ Tarybos narys Linas Dargevičius
reziumavo: „Išgirsti dalykai dar kartą įrodo, kad tai, kuo mes šiandien užsiimame, nėra labai rimta: nei labai rimtos programos, nei labai rimtų darbų, kaip supratau, ir
biudžetas bus toks pat. Dar kartą lipame ant to pačio grėblio: daug narių turinčios frakcijos slepiasi už tų, kurios turi mažai narių. Aišku, kartais patogu vairuoti automobilį iš galinės sėdynės.“ L. Dargevičiui nuostabą sukėlė tai, kad naujai susidariusi valdančioji dauguma į mero postą siūlo liberalą Dainių Šadauskį – mažiausią politinę įtaką turinčios grupės atstovą. Tai, jo manymu, nesolidu ir tikrai neužtikrina stabilumo.
Nei naujų pretendentų atsirado, nei Dainius Šadauskis atsiėmė savo kandidatūros, todėl buvo pradėta antroji tądien slaptojo balsavimo procedūra.
Šįkart balsavime dalyvavo 24 Tarybos nariai, „už“ Dainiaus Šadauskio kandidatūrą balsavo 13 Tarybos narių, 11 buvo „prieš“. Dainius Šadauskis, vainikuotas meru, užėmė posėdžio pirmininko kėdę ir toliau skubiai vedė posėdį, nes savo vietoje niekaip negalėjo nustygti Tarybos narys Liudas Kavaliauskas, nekantriai laukiantis administracijos direktoriaus titulo.
Meras Dainius Šadauskis pateikė Liudo Kavaliausko kandidatūrą Raseinių r. savivaldybėsadministracijos direktoriaus pareigoms užimti.
Tarybos narys Liudas Kavaliauskas sakė nematąs prasmės apie save kalbėti, nes susirinkusieji apie jį žino daugiau nei jis pats. L. Kavaliauskas priminė, kad praėjo kadencijoje šias pareigas jis užėmė visus 4 metus. Tarybos narys pasižadėjo, kad užėmęs administracijos direktoriaus postą revoliucinių pertvarkų tikrai nesiims ir
netrukdys specialistams dirbti. Tačiau paminėjo sieksiąs, kad savivaldybės specialistų darbe būtų kuo mažiau politikavimo. Vadovauti Savivaldybės administracijai
L. Kavaliauskas sakė pradėsiąs tada, kai Vyriausioji rinkimų komisija panaikins jo mandatą, o tai įvyks gruodžio 27 dieną.
Taigi, pasak L. Kavaliausko, savivaldybės darbuotojai Kalėdas dar galės atšvęsti be jokių sukrėtimų.
Vėl vyko slaptas balsavimas, kurio rezultatai buvo kiek keistoki: iš 24 Tarybos narių net 14 panoro Raseinių r. savivaldybės aministracijos direktoriaus poste
matyti Liudą Kavaliauską, o 10 balsavo „prieš“. Daugumos Tarybos narių valia nuo šių metų gruodžio 27 dienos administracijos direktoriaus pareigas pradės eiti
Liudas Kavaliauskas.
Kam buvo skirta pasitraukti, tas pasitraukė. Kam buvo pažadėti sostai, tie į juos ir atsisėdo.
Reikia pažymėti, kad posėdžio pabaigoje svarstyta pagrindine darbotvarke buvo prabėgta lyg basomis per sniegą – paskubomis, pakniubomis. Svarbiausia – išrinkti
geri nauji vadovai, o rajono reikalai gali ir palaukti…

Komentarų nėra