Kaip žemėtvarkininkai žemę daugina

Siųsti Versija spausdinimui

Nijolė PETROŠIŪTĖ

Nemakščiuose gyvenanti ūkininkė Stanislava Pratašienė prisipažįsta, kad jai jau įgriso būti laikraščių žvaigžde. Tačiau gyvenimas taip viską sutvarko, jog vis tiek, nors ir labai nenorint,  reikia lįsti į viešumą, kad apgintum savo interesus. Problemos nei iš šio, nei iš to atsiranda ten, kur jų, rodos, nė negalėtų būti. Štai ir šiomis dienomis ji gavo Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyriaus vedėjo Ričardo Ažnos raginimą išsipirkti tarp jos valdų esančius 0,38 ha valstybinės žemės (Pratašių žemė yra jau už Raseinių rajono ribos, Sauslaukio kaime). Ūkininkė įsitikinusi, jog žemėtvarkininkai bando uždarbiauti pardavinėdami nesamą žemę.

Raginimas

Ūkininkė sako buvusi labai nustebinta, gavusi R.Ažnos pasirašytą raginimą iki vasario 18 d. Žemėtvarkos skyriui pristatyti žemės pirkimui būtinų dokumentų kopijas: asmens dokumento, ūkininko pažymėjimo, 2010 metų pasėlių deklaracijų, buhalterinės apskaitos žurnalą, pažymas iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Aplinkos apsaugos departamento ir kt. „Iš pradžių pagalvojau, jog kokia nors techninė klaida įsivėlė, nes žinojau, jog nurodytu adresu jokios valstybinės žemės – nei laisvos, nei nelaisvos – nėra. Bet čia pat radau parašyta, jog jie man ketina parduoti pagal mano pačios 2006 metų spalio 10 dienos prašy-mą. Tokį prašymą aš išties buvau žemėtvarkininkams parašiusi 2006 metais, nes jie tuokart manęs reikalavo, kai tvarkiausi su žeme susijusius reikalus. Sakė, čia yra laisvos žemės gabaliukas ir tu jį, jei nori, gali išsipirkti. Aš, žinoma, norėjau išsipirkti, negi imsi ir paliksi savo valdose svetimos žemės kylį, tačiau netrukus paaiškėjo, jog man siūlomos žemės ten nėra ir tuo viskas pasibaigė, tik mano prašymas, pasirodo, liko“,- pasakoja ūkininkė, stebėdamasi, ką žemėtvarkininkai galėtų jai parduoti dabar, jei neturėjo žemės prieš ketvertą metų. Bet tuokart ji net ją nesamą būtų pirkusi, jei tik žemėtvarkininkai būtų pardavę. Bet jie nepardavė. S. Pratašienė šmaikštavo, jog žemėtvarkininkai greičiau už Finansų ministeriją bus sugalvoję, kaip pinigų iš niekur prasimanyti: ogi ims pardavinėti nesamas žemes, o kai ir tokios jos ims stigti, tuomet bus galima pardavinėti žemę aukštais: pirmas aukštas bus pigesnis, už antrą aukštą bus galima daugiau paimti.Registrų centro pažyma.

S.Pratašienė, prieš vykdama į Žemėtvarkos skyrių, užsuko į Registrų centrą ir paprašė pažymos apie jos sklypo gretimybes. Paprašė, kad pažymoje būtų nurodyti visi su jos žemėmis besiriboją kaimynai. Sako, norėjusi būti visu šimtu procentų įsitikinusi savo teisumu, nes maža kas tuose popieriuose gali būti prirašyta. Kitų patirtis visokiausių nesąmoningų dalykų buvimą rodo. Tačiau ir šios įstaigos išduotoje pažymoje apie gretimų žemių savininkus moteris rado, jog „žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. (…) 201 (tas, kurį siūloma pirkti – N.P.), ribojasi su žemės sklypu Nr. (…) 359, kuris priklauso Broniui Pratašiui, Nr. (…) 055, kuris priklauso Stanislavai Pratašienei ir t.t.“- vien tik jos ar jos vyro pavardės.
„Ši pažyma tik patvirtino tai, ką aš ir žinojau: nurodytame plote jokios valstybinės žemės nėra. Man siūlomas išsipirkti sklypelis iš visų pusių yra įrėmintas mano šeimos valdų – mano pačios arba vyro. Labai gerai žinau ir viso masyvo istorines šaknis, nes ten buvo mano giminės žemės. Tai yra žemės gabalas, iš vienos pusės įrėmintas kanalo, o iš kitos pusės – kelio, tad valstybinė žemė į mūsų valdas niekaip „perbėgti“ negalėjo, ten niekada nėra buvę valstybinės žemės. Buvo Miliaus, buvo Šiurnų, mano senelių… Tiesa yra tokia, kokia ji parašyta Registrų centro pažymoje: „Duomenų apie kitus sklypus kadastro žemėlapyje nėra.“ Tai ką aš turėčiau pirkti?“

Kažkas įbraižė

Tokia pažyma nešina S.Pratašienė atpėdino į Žemėtvarkos skyrių pas vedėją R.Ažną. Čia ją bandė įtikinti, jog vis tiek yra likęs neišpirktas 0,38 ha trikampiukas, įsiterpęs tarp jos žemių. „Aš ginčijuosi, jog nėra jokio trikampio, o man sako, jog yra. Sako, permatavo žemę ir rado. Aš ginčiju, jog niekas mano žemės nematavo, nebuvo jokio reikalo jos matuoti ir niekas nieko negalėjo rasti. Mano žemė yra tvarkingai įregistruota Registrų centre ir jokių matavimų – permatavimų jai nebereikia. Galiu ją parduoti, dovanoti, galiu su ja elgtis kaip tinkama, nes ji yra mano ir be jokių trikampiukų. Jei, tarkim, aš sugalvočiau žemę parduoti, man Žemėtvarkos skyriaus nė nereikėtų.“
Tačiau, S.Pratašienė pripažįsta, kad kažkoks trikampiukas žemės plane vis tik yra atsiradęs. Pirminiuose dokumentuose jo nėra, o paskui iš kažkur atsirado. Iš kur atsirado? Ji šitai ir norėjusi sužinoti iš R.Ažnos, bet jis negalėjęs jai paaiškinti. Girdi, kažkas ranka tą trikampį įbrėžęs. Bet vis tiek teigė manąs, jog ji žemės valdanti per daug ir sakė, jog lengviausia išeitis iš šios situacijos būtų tą gabaliuką išsipirkti. „Aš jam sakau: „gerai, aš išsipirksiu, bet tu parodyk, ką tu man parduosi? Kur ta valstybinė žemė yra? Tada man pasiūlė parašyti prašymą: girdi, aš turėčiau prašyti, kad būtų ištaisyta klaida“, – pasakojo S.Pratašienė įspūdžius iš Žemėtvarkos vado kabineto, prisipažindama, jog tokio prašymo ji neparašiusi, nes pagalvojusi, o kodėl ji turėtų rūpintis svetimų klaidų taisymu? Jai ir savų rūpesčių pakanka. Kas privėlė klaidų, tas tegul ir taiso jas. Bet paskui ir pats vedėjas apsigalvojęs, jog toks prašymas nereikalingas.
Galop R.Ažna jai pasiūlęs atlikti žemės geodezinius matavimus ir tuomet viskas būtų aišku. „Bet man ir dabar viskas aišku, o jei jam neaišku, tai tegul jis ir matuoja. Kodėl aš kaip į balą už tokius matavimus turėčiau mesti pinigus, jei man to nereikia?“ – klausia ūkininkė ir čia pat dvejoja, ar po to kitame jos žemių plote neatsirastų kažkieno ranka įbrėžtas naujas trikampis ar šešiakampis, kurį vėl reikėtų išsipirkti, permatuoti? „Jei jau šitaip „atsiranda“ valstybinės žemės, tai vieną dieną gali atsitikti
kaip su garsiosiomis Ramonų kapinėmis: įbraižys jas kas nors savo tikslų siekdamas neseniai nudrenuotoje dirvoje, o tu paskui įrodinėk, jog tokių kapinių niekada nebuvo. Ir vargu ar beįrodysi… Gal tai yra lengviausias būdas pasipinigauti, kai žemės reforma baigėsi ir pinigėliai taip dosniai nebebyra?“

Leido nepirkti

Žemėtvarkos skyriaus vedėjas R.Ažna sakėsi nesuprantąs ūkininkės nepasitenkinimo: girdi, jei nenori, tai tegul ir neperka, niekas jos neverčia to daryti. Ji ir taip visą plotą valdanti, tuo trikampiu naudojasi, tai tegul ir toliau tai daro. „O jei kada paaiškėtų, jog ji naudojasi per dideliu plotu, tai ji turėtų pirmumo teisę išsipirkti.“
Vedėjas sakė, jei tos žemės iš tiesų yra daugiau nei dokumentuose, tai vieną dieną vis tiek tai išlįs. Bet ką tuomet jis šiandien parduotų, jei dar neišlindo? „Juk nebūtinai
mes turime parduoti toje konkrečioje vietoje. Ji seniai buvo parašiusi prašymą pirkti, tai mes ir siūlome.“ Priminus, jog kalba vis tik eina apie tą konkretų trikampį,
kažkieno ranka įbraižytą S.Pratašienės valdose, R.Ažna netikėtai kaltę suvertė Registrų centrui: tai jie neteisingą pažymą ūkininkei parašę.

Munduro skalbimas

S.Pratašienei šį klausimą iškėlus viešumon, sujudo ir Nacionalinė žemės tarnyba, išplatinusi savo tinklalapyje, jog minėtasis trikampiukas kadastro žemėlapyje vis tik yra pažymėtas kaip laisva valstybinė žemė. Ūkininkė kerta į akį: „Nė velnio. Man išduotoje pažymoje parašyta, su kuo mano valdos ribojasi, ir jokia valstybinė žemė neminima.“ Tada, sako NŽT, Registrų centro pažyma nėra tiksli, nes centras savo pažymose valstybinės žemės kaimynystės nenurodo, tik privačias valdas. Bet Registrų centras tai neigia – kas yra, tą ir nurodome. Tada NŽT sako, jog šis „žemės plotas atskiru sklypu nėra suformuotas ir įregistruotas.“ Tai ką tuomet ketinama S.Pratašienei parduoti? Ir kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Nemakštiškė ūkininkė pasiryžusi tuos „medžius“ vienąkart iš savo valdų iškirsti ir ruošiasi vizitui pas žemės ūkio ministrą.

17 Komentarai

 1. ???

  2011-03-10 11:59

  Kodėl taip yra, jog viską reikia iš valdininkų atsikariauti? Pratašienė yra apsukri, įstatymuose susigaudanti moteris, o jei žioplenis esi, tai ir murdo visi, kas tik nori.

 2. artojas

  2011-03-10 12:14

  O kaip yra su tom Ramono kapinėm? Vieni rašo, kad jų nebuvo, kiti laikraščiai pila kad suarė?

 3. Gvidas

  2011-03-10 14:50

  Tikrai, o kaip su tom ramono kapinėm? Būtų įdomu paskaityti.

 4. kaimietis

  2011-03-10 17:23

  Gerai, turėsim savo rajone kokį nors svarbų objektą, nebūtinai kapines, gal kokią naftos verslovę Pratašių žemėje. Šaunūs tie žemėtvarkininkai.

 5. Vilija

  2011-03-10 18:09

  Neprasisuksit su verslais – kapines ten, o ka, ar kapines blogas verslas?
  Tikras, patikimas, visi juk numirsim, tik matyt Telsiu zemetvarkininkai bijo , kad eilinese kapines i kaili gaus, tai nori savo privacias susikurt – taip ir su ramonienes kapinem, sestus metus zmones teisioasi, o jie vaiposi, pripazista, kad duomenu neturi, teismas irgi aplink sneka, bet smeizikas – pagal neskundziama teismo nutarti yra “saziningai suklydes”.
  Jei kam idomu, norite medziagos tikros, ne valtkines komsomolkos uzgauliojimu, tai parasykit , kas domina e-mail ananamuose@takas.lt.
  Atsiusiu viska.
  Pagarbiai.
  Vilija Ramoniene

 6. kriste

  2011-03-15 07:45

  idomu ,viskas vyksta Taurages rajone,o rasoma raseiniskiu laikrastyje. Noriu suzinoti Taurages rojoninio laikrascio pavadinima- aciu uz atsakyma. Bet saunuole kad tapai laikrasciu ,, zvaigzde,, bet ,,,,,,,,

 7. Tadas

  2011-03-15 11:18

  Žemėtvarkininkai yra visos Lietuvos problema.

 8. kaimietis

  2011-03-15 12:20

  Noriu paiaškinti Kristei: pirmiausiai žemėtvarkininkai, kaip pastebi Tadas, yra visos šalies problema. Antra, nuo kada Nemakščiai priklauso Tauragei? Tai yra Nemakčių ūkininkės bėdos.

 9. kaimietis

  2011-03-15 12:21

  Oi, užmiršau pkalausti. Gal laikraštis galėtų papasakoti, kaip iš tikrųjų yra su Ramonų kapinėm. Jos kaip ir Tadas Blinda jau tapo legenda, o kaip yra iš tikrųjų?

 10. kaimieciui

  2011-03-15 17:08

  turek savo zurnaliste ir parasys ka noresi

 11. to kaimieciui

  2011-03-15 18:13

  “turek savo zurnaliste ir parasys ka noresi” – tiesiai i desimtuka zmogau :) ))))

 12. to kaimeciui

  2011-03-16 16:49

  tikra tiesa turint savo zurnaliste tas pats straipsnis ir valstieciu laikrastyje parasytas tik be nuotraukas. Nuejusi i biblioteka . bevartydama laikrascius ziuriu ir pamaciau ta straipsni

 13. to kaimieciui

  2011-03-16 20:00

  tai ko tiketis objektyvaus straipsnio? bet nieko negali kaltinti – mazas laikrastukas, tai ir issilaiko is tokiu “straipsniu”

 14. artojas

  2011-03-16 22:27

  Tai kuo tas straipsnis neobjektyvus? Gal norit pasakyti, kad žemėtvarkoj viskas tvarkoj.

 15. Lina

  2011-03-17 22:06

  Nu geras- kaimiečiai pavydi, kad žurnalistė padeda Pratašienei, ar kaip čia išeina. Juk šventa tiesa rašoma. Jei netiesa, paneikit, o ne nesąmones rašinėkit.

 16. kaina

  2019-06-22 18:38

  Va va, kai pasitiki neaiškiais matuotojais, taip ir būna. Kreipkitės į privatininkus, į normalias firmas ir nebus jokių nesąmonių. Gal kaina šiek tiek bus didesnė, bet bus tikrai aišku, kad darbas bus atliktas gerai.

 17. geodeziniai matavimai

  2021-11-29 11:47

  teko girdėti tokius cirkus, bet labai džiaugiuosi, kad ne susidurti… pas ką kreipiausi buvo atsakingi žemėtvarkos klausimais.