Melo tiražavimas laikraščiui garbės nedaro arba Viena boba sakė

Siųsti Versija spausdinimui

Melo tiražavimas laikraščiui garbės nedaro

Sigitas GUDŽIŪNAS

Pastaruoju metu rajono laikraštis „Naujas rytas“ išspausdino kelias Teisučio Raseiniškio publikacijas, kurios neturi nieko bendra su tikrove. Švelniai tariant, yra tik šio autoriaus naktiniai sapnai, su šakėmis ant vandens parašyti…

Pavyzdžiui, 2011 m. rugsėjo 14 d. laikraštyje „Naujas rytas“ Nr. 70 buvo išspausdinta T. Raseiniškio publikacija „Politika pagal bites“, kurioje paskleista ši tikrovės neatitinkanti informacija:

„Rugsėjo 5 d. savivaldybės svetainėje buvo patalpintas tarybos sprendimo projektas dėl nepasitikėjimo pareiškimo D. Baltrušaičiui, bet po pietų jis dingo iš šio
puslapio ir atsirado naujas projektas – direktorių atleisti savo noru.“

Raseinių r. savivaldybės meras Remigijus Ačas teigia, jog tokio sprendimo projekto akyse nėra matęs. Be to, nebuvo būtinybės jį ir rengti, kadangi administracijos direktorius Dainius Baltrušaitis pats parašė prašymą atleisti iš užimamų pareigų. Kaip žinia, rajono taryba tą jo prašymą patenkino.

Pažymėtina tai, kad straipsnio autorius T. Raseiniškis, rengdamas publikaciją, dėl joje dėstomų faktų į Savivaldybę taip pat nesikreipė. O tai tik įrodo, kad šiuo straipsniu
buvo siekiama tik politikuoti, o ne informuoti visuomenę apie jai svarbius klausimus.

Negalima nutylėti, kad tai toli gražu ne pirmoji T. Raseiniškio visuomenei paleista „antis“, kurias vėliau pats laikraštis yra priverstas paneigti. Raseinių r. savivaldybės
vadovai – meras R. Ačas ir mero pavaduotojas Sigitas Vaičius mano, kad melo tiražavimas „Naujo ryto“ laikraščiui garbės  nedaro ir primena, kad Visuomenės informavimo įstatymo 3 str. 3 d. nurodo, kad viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai.

Ir dar. Raseinių meras R. Ačas informuotas, kad po T. Raseiniškio slapyvardžiu slepiasi kaimyniniame rajone gyvenanti žurnalistė Nijolė P. Jis ragina ją nerodyti Raseinių rajono valdžiai špygos iš už kampo ir nesislėpti po vyro pavarde. Juk paprastai tokiais nešvariais žaidimais užsiima tik menki, bailūs ir atsakomybės už savo poelgius vengiantys žmogeliai…

Viena boba sakė

Nijolė P.

Dievaži, būtų juokinga, jei nebūtų liūdna. Pratrūko S. Gudžiūnas kad kažkoks Teisutis Raseiniškis „Naujam ryte“ kažko prirašė, o ta jo kūryba „neturi nieko bendra su
tikrove. Yra tik autoriaus naktiniai sapnai, su šakėmis ant vandens parašyti“, o publikacijoje „Politika pagal bites“ paskleista informacija išvis neatitinka tikrovės, nes savivaldybės meras R. Ačas sprendimo dėl nepasitikėjimo D. Baltrušaičiu nė akyse neregėjęs ir t. t. Pirmiausiai leiskit paklausti, o kodėl S. Gudžiūnas užsipuolė mūsų laikraštį, jei jiems prasikalto mūsų konkurentas? Supyko ant Raseiniškio, o primuš Kauniškį? Jei turit sąskaitų su „Nauju rytu“, tai su juo ir aiškinkitės. Ir atvirkščiai, dėl mūsų publikacijų netrukdykite kito laikraščio kolegų. Kas dėl D. Baltrušaičio atleidimo, tai įdomu tai, jog tą patį sapną „sapnavo“ ne tik T. Raseiniškis. Po mūsų K. Bendžiūtės straipsnio „Savivaldybėje -nauja administracijos vadovė“ vienas komentatorių taip parašė: „2011 m. rugsėjo 5 d. savivaldybės svetainėje buvo tarybos sprendimo projektas dėl nepasitikėjimo pareiškimo D. Baltrušaičiui, bet po pietų jis dingo iš šio puslapio ir atsirado naujas projektas – direktorių atleisti „savo noru“, iš kur ryšiai su verslo partneriais dirbant valstybės tarnyboje? Galimai pasitraukė „savo noru“ dėl 2 mėn. atlyginimų dydžio išeitinės išmokos, nes 14-os dauguma vis tiek būtų išmetusi. O bityne vieni nemalonumai: prarasta 1,3 mln. ES parama, konfiskuotas kiniškas medus, o jei dar paskolą atsiims“ (visas komentaras buvo gerokai ilgesnis). Gal S. Gudžiūnas galėtų paaiškinti, ką reiškia toks kolektyvinis sapnas? Ir šitaip „sapnuoti“ galėjo tik jų pačių rato žmogus, nes pernelyg daug tame „sapne“ smulkių detalių – nuo ES paramos iki kinų medaus.

S. Gudžiūnas teigia, kad „straipsnio autorius T. Raseiniškis, rengdamas publikaciją, dėl joje dėstomų faktų į savivaldybę nesikreipė.“ Ko nežinau, to nežinau, bet įtariu, jog T. Raseiniškis irgi jau žino, kad iš savivaldybės norimos informacijos vis tiek negausi, kaip ir mes negavome dėl Dubysos taršos. Net Seimo narys E. Jonyla guodėsi, jog informacijos negauna. O toliau – dar bjauriau: meras informuotas, kas slepiasi po Raseiniškio pavarde. Ir kas iš to, kad žino? Net pačiu gūdžiausiu sovietmečiu nebuvo taip neriamasi iš kailio, jog sužinotų, kas pasakė „miau“. Gal reikėtų pirmiausiai paklausti, kodėl jis tą „miau“ pasakė, o tada jau ir pats katinas išlįstų. Špygos iš už kampo išsigando. Jei ir toliau taip elgsitės, jei savo mergas į darbą savivaldybėje net iš kitų rajonų priiminėsite, kai saviems žmonėms atleidimo lapeliai įteikti, tai ir nuogą užpakalį jums rinkėjai vienądien galės parodyti. Ir ką? Tuomet šaudysit į jį? Manau, jog labiausiai jūs bijote patys savo šešėlio ir todėl patys skubate rašyti šakėmis ant vandens, terorizuodami redakcijas.

S. Gudžiūnas primena Visuomenės informavimo įstatymą. Matyt, jį bus ne iki galo perskaitęs.

8 straipsnis. Informacijos šaltinio paslaptis

Viešosios informacijos rengėjas, skleidėjas, jų dalyvis, žurnalistas turi teisę išsaugoti informacijos šaltinio paslaptį, neatskleisti informacijos šaltinio, išskyrus atvejus, kai informacijos šaltinį teismo sprendimu atskleisti būtina dėl gyvybiškai svarbių ar kitų ypač reikšmingų visuomenės interesų, taip pat siekiant užtikrinti, kad būtų apgintos asmenų konstitucinės teisės ir laisvės ir kad būtų vykdomas teisingumas. 9 straipsnis. Teisė viešai kritikuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir pareigūnų veiklą.

Kiekvienas asmuo turi teisę viešai kritikuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, taip pat pareigūnų veiklą. Lietuvos Respublikoje draudžiama persekioti už
kritiką.


27 Komentarai

 1. Kodėl Meras meluoja

  2011-09-22 14:49

  Raseinių r.savivaldybės meras Remigijus Ačas teigia, jog sprendimo projekto dėl nepasitikėjimo pareiškimo D.Baltrušaičiu, akyse nėra matęs. O aš mačiau. Pasilaikysiu. Įdedu:
  Dėl nepasitikėjimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo
  RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖl nepasitikėjimo raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo 2011 m. rugsėjo 5 d. Nr. (1.2)TP-173 Raseiniai Vadovaudamasi Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužes 23 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-57 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 28.2 punktu, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a, patvirtinti nepasitikėjimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi slapto balsavimo biuletenio pavyzdį (pridedama). Savivaldybės meras Remigijus Ačas
  2011 m. rugsėjo 5 d. Nr.(1.2)TP-172
  Raseiniai
  Vadovaudamasi Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-57 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 priedo 10 punktu, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
  1. Sudaryti balsų skaičiavimo komisiją dėl nepasitikėjimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi iš 7 narių.

 2. Menkas, bailus žmogelis

  2011-09-22 15:23

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA
  22 straipsnis
  Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas.
  Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami.
  Kas gali paneigti faktą, dėl galimo T.Raseiniškio duomenų neliečiamumo pažeidimo.
  Mero informatorius taip pat turi vardą ir pavardę.
  Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas
  166 straipsnis. Asmens susižinojimo neliečiamumo pažeidimas
  1. Tas, kas neteisėtai perėmė paštu ar per pasiuntinių paslaugos teikėją siunčiamą siuntą ar siuntinį arba neteisėtai perėmė, fiksavo ar stebėjo asmens elektroninių ryšių tinklais siunčiamus pranešimus, arba neteisėtai fiksavo, klausėsi ar stebėjo asmens pokalbius elektroninių ryšių tinklais, arba kitaip pažeidė asmens susižinojimo neliečiamumą,
  baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 3. Rimas

  2011-09-22 15:54

  Gėda Gudžiūnui. Tikras niekšas. Šantažuuoja redakcijas. Jau savivaldybė pavirto į Sovietinį biurą, gal įves rejoninės spaudos cenzūrą?

 4. mykolas

  2011-09-22 16:09

  Toks darbas.,,Dvaro poetas,,.

 5. Rimas

  2011-09-22 16:19

  Redakcijos, nepasiduokite. Gudžiūno grasinimai iš piršto laužti. Žinau, ką sakau. Negalima tokiems neišmanėliams nusileisti. Kiekvienas Jūsų žingsnis atgal yra pražūtingas. Valdančiąjai koalicijai pelnytos kritikos negailėkite.

 6. to menkas bailus žmogelis

  2011-09-22 19:35

  Viešieji darbai arba laisvės apribojimas 15 parų labai tiktų. Pakliūtų tarp zekų, tada tai užgiedotų :)

 7. Pasiūlymas

  2011-09-22 20:09

  Olialia kaip pragydo dvaro poetas. Savo kažkelintą bobšę įdarbino į savivaldybę ir dar turi moralinę teisę kitus moraliuoti. Žemiau nebegalima.

 8. to pasiūlymas

  2011-09-22 20:14

  Kas čia per naujiena? Kur ją įdarbino?

 9. Rimui

  2011-09-22 20:16

  Teisingas pastebėjimas. Dabar abi redakcijos turėtų susivienyti prieš tokį juodų jėgų siautėjimą. Jie per ilgai negavo atkirčio.

 10. atsakau

  2011-09-22 20:26

  Atsakau: Gudžiūnas savo sugyventinę įdarbino savivaldybėje, “orų mergaite”, t.y. civilinėje saugoje. Atsivežė ją, berods, iš Šiaulių, o vardu ji Rasa.

 11. to atsakau

  2011-09-22 20:33

  O čia tai bent!

 12. Nijolei P.

  2011-09-22 20:39

  Šitas dvaro poetas sovietmečiu buvo uolus komunistas. Mero pavaduotojas deklaruoja esąs antikomunistas, bet su buvusiu komunistu vieną dūdą puikiausiai pučia.

 13. aldona

  2011-09-22 20:42

  Esu pakraupusi. Gudžiūnas prieš Nijolę P.? Net šunys savo bandos padaro nedrasko. O Nijolė P. šaunuolė. Taip ir toliau. Jei jie jau šitaip draskosi, vadinasi, pataikyta į dešimtuką. Stiprybės laikraščiui.

 14. ?

  2011-09-22 20:59

  Kur Rimas iš Civilinės saugos? Tai po du į vieną vietą? Šaunuolė Nijole P., aš taip pat mačiau tą sprendimo projektą dėl nepasitikėjimo D.Baltrušaičiu, meras meluoja, geriau jau patylėtų, bus juoko, man atrodo…

 15. To Aldona

  2011-09-22 21:34

  O taip nesenai tiems patiems ponams tarnavo… :)

 16. atsakau ?

  2011-09-23 08:54

  Rimui pribrendo reikaliukas neva susirgti. Lyg nežinotumėt, kaip tai daroma. Juk ir Baltrušaitis savanoriu tapo. O į jo vietą Gudžiūnas savo damą patupdė.

 17. Gyčiui Sadūnui

  2011-09-23 09:03

  T.Raseiniškis, pagal tave, yra menkas, bailus ir atsakomybės vengiantis žmogeliukas. O kaip vadiniesi tu pats, kai šitiek laiko tam pačiam “Alio…” laikraštyje Gyčiu Sadūnu pasirašinėjai ir tas pačias medžiagas iš “Ūkininko patarėjo” spausdinai? Bet ko norėt iš žmogaus, kuris net pažinčių svetainėse svetimais vardais prisistatinėja.

 18. ?

  2011-09-23 09:15

  Ištrauka iš laikraščio “Respublika”
  Finansinė velniava iš darželio traukiasi nenoriai
  2011 rugsėjo mėn. 20 d.
  “Įtarimų dėl galbūt ir šiemet darželyje vykdytos neskaidrios veiklos kilo naujajai „Liepaitės“ direktorei Aušrai Jankauskienei, konkursą laisvoms lopšelio-darželio „Liepaitė“ vadovės pareigoms laimėjusiai prieš porą mėnesių.

  Po to, kai A.Jankauskienė savo įtarimais pasidalijo su Raseinių rajono meru Remigijumi Aču, rajono taryba pavedė savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti 2011 metų lopšelio-darželio „Liepaitė“ ribotos apimties finansinį (teisėtumo) auditą.

  Lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorė A.Jankauskienė „Respublikai“ pasakojo, kad kreiptis į rajono vadovybę paskatino noras pradėti darbą nuo balto popieriaus lapo.”
  VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE
  ĮSTATYMAS
  5. Artimi asmenys – valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai, sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat sutuoktinio, sugyventinio, partnerio, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, vaikai, vaikų, brolių, seserų, vaikaičių sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka.
  Mero R.Ačo žmonos sesuo A.Jankauskienė atėjo pas savo sesers vyrą merą R.Ačą ir pasidalijo įtarimais dėl darželyje Liepaitė vykdytos neskaidrios veiklos. Po to taryba pavedė atlikti auditą.
  Gal Vyriausioji Tarnybinės etikos komisija įžvelgtų galimą viešų ir privačių interesų supainiojimą?

 19. raseiniškė

  2011-09-23 09:45

  Jo, vienai mano pažįstamai jis Ąžuolu prisistatinėjo. Bet jis moralus, ne menkas žmogeliukas. Gėda.

 20. alfa

  2011-09-23 10:34

  Manau, kad garsusis mero informatorius dabar įsivaizduoja esąs kaip ir valdžioje. Reikėtų susimąstyti kiek ilagai tai truks ir ar dėl šito verta išduoti draugus. Yra toks posakis duok žmogui valdžią arba pinigų ir pasirodys koks jis žmogus. Tai kaip tik labai tinka šiam atvejui. GĖDA!

 21. toskius

  2011-09-23 14:34

  Nijole Petrošiūte (Nijole P., Teisuti Raseiniški) ir Sigitai Gudžiūnai , manau kad jums jau laikas susitikti ir išsiaiškinti tarpusavio santykius, o tai kuris laikas jau skaitant laikraštį koktu darosi, laikraštis darosi panašus į turgaus bobučių “Viena boba sake” svaičiojimus.

 22. ačiū

  2011-09-23 14:53

  Pagarba “Alio, Raseiniai” redakcijai ir ačiū Nijolei P. Seniai taip reikėjo. Vien nuo savivaldybės žinių puslapio darosi bloga. Bet jau ir visus užčiaupti sumanė. Pritariu minčiai, kad redakcijos turėtų vienytis prieš tokius teisuolius.

 23. savivaldybes ruporui

  2011-09-23 19:36

  Ji labai ištikima. Tokios buvo tik dekabristų žmonos ir draugės. Jūratė OVERLINGIENĖ – pašalinto prezidento Rolando PAKSO atstovė spaudai – nepaliko jo, kai žemė slydo iš po kojų.
  Tačiau su savo vyru Jūratė išsiskyrė. “Su politika tai neturi nieko bendra “, – nukerta savo idėjai ištikima moteris.
  “Nėrataip, kad draugystė atsirastų su pareigomis ir baigtųsi joms išnykus”, – pabrėžia Jūratė OVERLINGIENĖ

 24. To atsakau

  2011-09-24 11:44

  O aš maniau, kad dabartinio mero tarnyboje dirbti gali tik tie, kurių moterys nedomina.

 25. abejojantis

  2011-09-24 20:38

  Gudžiūnas yra sakęs, kad Sendrauskas sėdi Ačo piniginėj. Panašu, kad nesėdi. Darkart gerai apžiūrėk ją, Sigitai.

 26. abejojančiam

  2011-09-24 22:13

  Dar ir Kenstavičiaus tegul pažiūri :)

 27. Dėmesio

  2011-09-28 09:57

  Mezon-nepatikimas interneto paslaugų tiekėjas, neapsaugo asmens duomenų, pateikė teisėsaugos institucijoms klaidingus duomenis apie ID adreso valdytoją, policijos pareigūnai darė kratą, paėmė kompiuterį, modemą, kaip nusikaltimo įrankius, o pasirodo tas IP, iš kurio padaryta nusikalstama veika, yra ne mano kompiuterio IP. Bendrovė į mano raštu pateiktus prašymus neatsako, už klaidas neatsiprašo. Man dar yra žinomi kiti mano duomenų elektroninėje erdvėje sužinojimo atvejai, todėl aš buvau priversta kreiptis į prokuratūrą.