Nauj? knyg? pristatymas po atviru dangumi

Versija spausdinimui

Balandio 25 dien?, skais?iai vie?iant vidurdienio saulei ir ?iulbant paukteliams, Sujaini? bibliotekos maieji knyg? myl?tojai rinkosi prie vis? m?gstamo Sujaini? tvenkinio ? nauj? knyg? pristatym?. Renginio pradioje Sujaini? bibliotekos bibliotekinink? Danelija Laurinavi?i?t? supaindino su naujai gaut? knyg? gausa ir skait? itraukas i k?rini?.
Didelio susidom?jimo sulauk? Renatos erelyt?s Lobis, Selemono Paltanavi?iaus M?s? miestelio ind?nai, Kazio Borutos Kikio dovanos, Audros Baranauskait?s ir Linos Itagaki Nukas ir kt.
Kai kas ias knygas jau buvo perskait?, tad pasidalijo savo ?sp?diais, rekomendavo perskaityti ir kitiems. Renginio dalyviai isirinko juos sudominusias knygas skaitymui ? namus, o likusios knygos bus eksponuojamos parodoje ir lauks nauj? skaitytoj?.
Popiet?je, skirtoje Nacionalinei Lietuvos bibliotek? savaitei Tvari biblioteka, buvo ities linksma: dainavome, skait?me, okome, kep?me zefyriukus prie tvenkinio poilsiaviet?je ?rengtoje barbekiu aiktel?je. Nuoirdiai a?i? Paliepi? seni?nei Rasai Spurgienei u saldias dovanas ir Arvydui, pad?jusiam ukurti lau?.
Sujaini? bibliotekos informacija

Komentarų nėra