Aktualijos

Mokslo metus pasitinkant (1)

Kristina BENDI?T?
Rugpj??io 28 dien? rajono pedagogai ir vietimo ?staig? vadovai rinkosi Raseini? kult?ros centre ? pasitarim? 20122013 m. m. aktualijos. Pakalbinome kelet? dalyvi? ir pasidom?jome, kokiomis nuotaikomis jie pasitinka Rugs?jo

Skaityti daugiau

Bi?i? mirtys: udik? p?dsakai dvelkia chemikalais (4)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Kelias bi?i? eimas neseniai prarad?s Mykolas Hofertas neabejoja, kad aptiko udiko p?dsakus. Patyr?s bitininkas ?sitikin?s: d?l visko kalti chemikalai ir neatsakingai besielgiantys ?kininkai.
Vaistai nepad?jo
Masikai visame pasaulyje krentan?ios bit?s udav?

Skaityti daugiau

Prie n??i? moter? su peiliu (4)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Vidukl?je siaut?ja vyrikis, kuris upuldin?ja net ir besilaukian?ias moteris. Gyventojai tvirtina, kad neprognozuojami ipuoliai paskleid? baim? visame miestelyje.
Sukaust? nerimas
Bijome ileisti ? lauk? vaikus. Ir patys bijome vaik?ioti. Ypa? vakarais.

Skaityti daugiau

eimos tragedija: nuskriaustos ir be vietos po saule (1)

Aura NEIDERYT?
altos, dr?gnos ir apleistos tarnybin?s patalpos iuo metu yra tapusios namais trims traum? patyrusioms mergait?ms, j? motinai ir lubam uniui Bu?kiui. Visi penki neseniai neteko nam?.
Ivijo girta eiminink?
38-eri? met?

Skaityti daugiau

Vidukl?je siaut?jo S?ris (0)

Albinas STAKAUSKAS
Liepos 30 d. Vidukl?s miestelyje, K?stu?io g., namo kieme, keturi i matymo pa?stami asmenys, trankydami galv? ? namo sien?, smaugdami ir grasindami nuudyti, sumu? G. K., gimusi? 1987 m.

Skaityti daugiau

Teniso naujok? turnyras (0)

Vis? liepos m?nes? sporto klubo ygis teniso aiktel?je vyko turnyras. Jame var?si io sporto m?g?jai, aidiantys tenis? pirmus metus. Tikimasi, kad sportuojan?i? gretos tik pl?sis.
D?l geriausi?j? vardo teniso m?g?jai var?si

Skaityti daugiau

,,Alio, Raseini? prenumeratoriai skrido oro balionu (0)

Albinas STAKAUSKAS
Pra?jus? etadien? Alio, Raseiniai atidav? bene paskutin? laikra?io prenumeratos loterijos laim?toj? priz? skryd? oro balionu. Vienas puikiausi? ir romantikiausi? laim?jim? atiteko Stanislavai Kudulienei i Steponkaimio, Augustinui Bal?i?nui i

Skaityti daugiau

Mirtis s?lino pus? met? (6)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Vidukl?s kapinait?se neseniai palaidotas i? met? pradioje prie miestelio parduotuv?s sumutas Valdas Matusevi?ius. Komos b?kl?je eis m?nesius skend?j?s vyras ugeso taip ir nepratar?s nei odio savo artimiesiems, kuriems ramyb?s

Skaityti daugiau

Dukra i motinos pavog? 13 t?kstan?i? lit? (0)

Aura NEIDERYT?
Jankik?s kaime gyvenanti 82-j? met? senol? paiurpo suinojusi, jog dukra i jos s?skaitos banke pasisavino solidi? sumel? 13 t?kstan?i? lit?. Kad banko kortel? itutinta, senol? suinojo atsitiktinai. Ketinau

Skaityti daugiau

Kapini? rimt? drums?ia keturkojai (3)

Kristina BENDI?T?
Sakoma: tylu kaip kapin?se. Atrodyt?, kurgi kitur, jei ne aminojo poilsio teritorijoje, dera rimtis ir ramyb?. Bet, i?r?k, kai kurie pilie?iai ima ir usimirta. Li?dna moter?lei vienumoje kapavie?i? alpinariumus

Skaityti daugiau