Priva?i? interes? uodega

Versija spausdinimui

ar?nas BARKAUSKAS

Ateidamas dirbti ? taryb? turb?t kiekvienas politikas atsinea savo privat? interes?. Danai tas interesas b?na slepiamas kaip kakas nelegalaus, galb?t net kaip pistoletas ar durklas.

Kaip inome, b?na privat?s ir vieieji politik? interesai. Privat?s, su bendruomen?s reikm?mis ir l?kes?iais nesusij? politik? interesai yra labai siauri. Tokie siauri kaip durklo amenys. Ir jei kas nors ukerta keli? iam siauram interesui, to intereso savininkas gali smogti kaip kalaviju. Politikai nuolat turi laviruoti siaur? ir labai atri? interes? apsuptyje tai kod?l jie taip danai dejuoja, kad ?siv?l? ? labai sunki? ir alinan?i? veikl?.

Suprantama, dalis politik? vieumoje mielai mojuoja Raseini?, kokio nors kito alies miesto ar pa?ios Lietuvos v?liava, ta?iau uantyje r?pestingai slepia savo priva?i? interes? arsenal?. Jei atskir? politik? siauri privat?s interesai susikerta, tuomet pasipila kibirktys: silpnesnis gali b?ti apmeitas ir numestas? politikos alikel?.

Pagund? vadovautis tik priva?iais interesais tur?t? ukirsti Vie?j? ir priva?i? interes? derinimo valstybin?je tarnyboje ?statymas. Ta?iau jau pats ?statymas tarsi leidia suprasti, kad vieieji ir privat?s interesai gali b?ti suderinami. Teko gird?ti, kad, pavyzdiui, kai kuriose Skandinavijos alyse toks ?statymas skamba gerokai kitaip: tai ne vie?j? ir pri-va?i? interes? derinimo, bet ATSKYRIMO ?statymas.

Lietuvoje ?teisintas derinimas danai virsta interes? supainiojimu. Akivaizdu, kad skandinavikas variantas yra daug skaidresnis, draudiantis bent kakaip susieti privat? ir vie?j? interes?. O pas mums politikai kaip al?iai rangosi, bandydami derinti i esm?s nesuderinamus dalykus, nes toki? galimyb? jiems tarsi suteikia pats ?statymas. Bederindami daug pripainioja, tod?l daname politik? ?gyvendinamame projekte galima pamatyti besidriekian?i? priva?i? interes? uodeg?.

Toki? uodeg? ne kart? mat?me kyant ne tik i eilini? politik?, bet ir ministr?, miesto vadov? kostium?. Vieni i paskutini?j? pavyzdi? buv?s ?kio ministras Dainius Kreivys ir buv?s Vilniaus meras Andrius Navickas. Nedvejojant galima teigti, kad esant interes? DERINIMO, o ne ATSKYRIMO ?statymui, toki? persona? ir toliau daug?s.

Komentarų nėra