Raseinių rajono matematikos mokytojų stažuotė Klaipėdoje

Siųsti Versija spausdinimui

Atnaujinta matematikos bendroji ugdymo programa įpareigoja mokytojus atkreipti dėmesį, kad šiuolaikinis ugdymas grindžiamas mokytojų ir mokinių dialogu. Svarbu, kad kiekvienas mokinys bręstų kaip asmenybė pagal savo poreikius ir išgales. Siekti, kad mokiniai įgytų kompetencijų, kurios būtinos tolesniam mokymuisi ir prasmingam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. Norint išugdyti tokias mokinių kompetencijas, būtina mokinį įtraukti į aktyvų mokymąsi.
Tuo tikslu balandžio 27 d. rajono matematikos mokytojams buvo suorganizuotas susitikimas su Klaipėdos matematikos mokytojais. Matematikos mokytojai dalyvavo matematikos dirbtuvėse ,,Pitagoro sapnas“, kurias vedė Rūta Jegnoraitė-Juškienė, Klaipėdos Baltijos gimnazijos matematikos vyresnioji mokytoja, Gerda Surgautaitė, Klaipėdos Baltijos gimnazijos neformaliojo švietimo mokytoja, Andrius Chomičius, Klaipėdos Baltijos gimnazijos neformaliojo švietimo kūrybinės matematikos mokytojas; apskritojo stalo diskusijoje „Kolegialus mokymasis dėl matematikos pasiekimų gerinimo“. Patirtimi dalinosi Dovilija Jančiauskienė, Klaipėdos miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Rasa Karapetian, Klaipėdos licėjaus matematikos mokytoja ekspertė.
Mokytojai pasisėmė idėjų, kaip suspėti pakartoti su mokiniais ruošiantis PUPP ir VBE, pasitvirtino, kad susiduria su tokiomis pačiomis problemomis ir iššūkiais, diskutavo, kaip dirbti su šiuolaikiniais mokiniais, kaip juos motyvuoti.
Po susitikimo Raseinių Šaltinio progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Silva Bartusevičienė sako: „privertė į matematiką pažvelgti „kitu kampu“, vizualizuoti uždavinius“.
Dėkojame Klaipėdos miesto pedagogų švietimo kultūros centro kolegoms, matematikos mokytojams už pasidalintą įdomią patirtį. Manome, kad kolegialumas, bendradarbiavimas, mokymasis kartu – pagrindinės vertybės, kurios sudaro atsakingą požiūrį į profesionalumą.
Saulė Sitavičienė,
Raseinių rajono
švietimo pagalbos tarnybos metodininkė

Komentarų nėra