Raudong?iams ir briuseliniams raskim kampel?…

Versija spausdinimui

Raudong?iai kop?stai pana?s ? baltag?ius ivaizda ir auginimo b?du, o skiriasi tik spalva. J? lapai ir g??s b?na tamsiai violetiniai su rausvu atspalviu. Chemin? j? sud?tis panai kaip baltag?i? kop?st?, tik juose ymiai daugiau kalio.

Raudong?iai kop?stai auga kiek l??iau nei baltag?iai. Jie nereikl?s ilumai ir jei daigai b?na gr?dinti, gerai paken?ia ir trumpalaikes alnas. Verta inoti, kad ligoms ir kenk?jams ie kop?stai atsparesni. Esant net ir palankioms augimo s?lygoms, raudong?i? galvut?s uauga palyginti nedidel?s, ta?iau jos b?na kietos, gerai laikosi per iem?.

eimos dare lysv?s kampelyje j? verta auginti jau vien tod?l, kad i j? grei?iausiai paruoiamos vis? m?gstamos salotos. G?? susmulkinama, ?maioma dar citrinos, svarainio ar obuolio r?gtel?s, o jei kas m?gsta ?esnak?lio ar svog?n?lio, sumaioma su grietine ar aliejumi. Daugelis dar neino, kad raudong?ius kop?stus ir rauginti tinka. Pridedame dar sutarkuot? mork?, kmyn?, druskos. Grai spalva papuo sve?i? stal?, pabandykime

Briuseliniai kop?stai viena i v?liausiai m?s? krate prad?t? auginti darovi?, nors labai vertinga. Vitamino C, kalio, geleies juose trigubai daugiau negu baltag?iuose kop?stuose. Briuseliniuose i vis? kop?stini? darovi? daugiausiai ir baltym?, net 4 proc., arba ne k? maiau nei irniuose ir pupel?se. J? maistingumo koeficientas 6, kai m?s? m?gstam? baltag?i? kop?st? per pus maesnis.

Briuselinio kop?sto galvut?s graikinio rieuto dydio, ant vieno apie 60 cm auk?io koto toki? uauga po 40-50. Piet? stalui vieno kop?st?lio ities pikantiko skonio galvu?i? pakanka. iuos kop?stus lengva por? m?nesi? ilaikyti r?syje, balkone ir net v?lyv? ruden? lauke nenukirstus. Mat jie ir po nedideli? al?i? tinka vartoti.

Ta?iau nelengva juos auginti. Reikia inoti, kad j? vegetacijos periodas ilgas, apie 150 dien?. Daigai auginami iltnamyje arba po priedangomis, anksti sodinami ? dirv?. Briuseliniai kop?stai, palyginus su iediniais, geriau paken?ia sausr?, neb?tina j? taip danai lieti. Ta?iau jie m?gsta vies? ir pasodinti per tankiai ar po mediais der?s pras?iau.

Komentarų nėra