RIKSMAS TYRUOSE

Versija spausdinimui

Kaimo JURGIS

Kada gi Lietuvoje baigsis is bardakas?
Nuolat brangsta duona, elektra, tabakas,
O valdininkai dauginasi lyg sk?riai
Ir ? mogaus kien? tuoj lenda ?kyriai.

Valdia mus ver?ia susivert dirus,
O patys sau auginasi pilvus.
Veidai j? blizga nuo pertekliaus tauk?,
Mes jau greit neimaitinsime sav? vaik?.

Kada a savo kieme b?siu eimininkas?
Kada nustos nurodin?ti, kaip gyventi, valdininkas?
Jei nori nupjauti med? sodyboj, kaime,
Leidim? turi gauti vos ne Seime.

? laikrodius Seime nedirs?iokit,
? kelnes J?s nepirs?iokit.
Sus?skit vien?kart ramiai
Ir pakalb?kit isamiai.
Juk Lietuv? jau baigiate pragerti,
Kaip it? betvark? reik mums itverti?

Pavargom jau nuo apgaul?s, melo
Ir greit nematyti itam galo.
Tad u tuos, kas Lietuvoj ?ves tvark? ir teisingum?,
Mes, menki mogeliai, banyt?l?j melsim?s per sum?.

Komentarų nėra