achmat? turnyras Seimo nario Remigijaus A?o prizams laim?ti

Versija spausdinimui

Mindaugas TU?AS

Sausio 30 dien? Raseini? KKSC aki?-achmat? klube vyko achmat? turnyras, skirtas Seimo nario Remigijaus A?o ?steigtiems prizams laim?ti. Susirinkusieji buvo pakilios nuotaikos ir pasiruo? ?rodyti savo paj?gum? prie varovus. Juk kiekvienas turnyras tai naujas i?kis aid?jams. Niekas nenori pralaim?ti, kiekvienas siekia pasirodyti kuo geriau. Kaip jau ?prasta tokiems turnyrams, ir is vyko veicarika devyni? rat? sistema. Turnyre dalyvavo m?s? rajono achmatininkai ir sve?iai i Jurbarko. Gaila, kad ? kart? d?l technini? problem? negal?jo dalyvauti sve?iai i Kelm?s, kurie niekada nelieka abejingi m?s? rengiamiems turnyrams ir visada ? juos atvyksta. Taip pat nebuvo vieno i paskutiniu metu tarp lyderi? patenkan?io atstovo i Ariogalos, bet kaip ?sitikinome turnyro eigoje, ariogalie?iai ? ? turnyr? atsiunt? ne k? silpnesn? aid?j?. B??iau nesuprastas, jeigu nepamin??iau raseinikio Sigito Pralgausko, kuris jau senokai turnyruose nedalyvavo kaip aid?jas. Beje, Sigitas reiting? lentel?je nusileidia tik Jonui Kubiliui. Turnyre dalyvavo tikrai didelis achmatinink? b?rys net 26. Turnyras prasid?jo, ir po pirmojo rato joki? siurpriz? nebuvo, visi auk?iau reitinge esantys sportininkai nugal?jo savo varovus. Antrajame rate sulauk?me lygi?j? ir i auktesn? bei emesn? reiting? turin?i? aid?j?. Tre?iasis ratas po truput? prad?jo rykinti lyderius J.Kubili? ir S. Pralgausk?, surinkusius po tris takus i tiek pat galim?. Nuo j? nedaug vienu ar puse tako buvo atsilik? dar devyni achmatininkai, ta?iau lyderiams tai nesuteik? didelio pranaumo. Ketvirtajame rate susitiko du lyderiai, po jo S.Pralgauskas, nugal?j?s J.Kubili?, isiver? ? priek? su keturiais takais. Galima b?t? diaugtis, bet turnyras dar net nebuvo ?pus?j?s ir viskas buvo dar prie akis. Penktajame ture aplenkti S.Pralgausko niekam nepavyko, bet jau iryk?jo pirmas trejetas aid?j?,rimtai pretenduojan?i? ? nugal?tojus S.Pralgauskas 4,5 tk., D.Bartkus 4 tk., A.Pralgauskas 4 tk. Situacija prad?jo keistis etajame rate A.Pralgauskas laim?jo savo partij?, o S.Pralgauskas suaid? lygiosiomis ir taip tak? atvilgi? jie susilygino 5 tk., dar keletas aid?j? buvo visikai netoli ir nebuvo galima susikoncentruoti tik ? vien? varov?.

Komentarų nėra